Alerejsy

Afrykanska Przygoda i Safari PL PILOT

Statek / Linia: MSC Sinfonia / MSC Cruises
Termin: 16.01 - 28.01.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-01-16Przelot Warszawa - Johannesburg------
Dzień 2 - 2018-01-17Johannesburg, Soweto, Lesedi - zwiedzanie------
Dzień 3 - 2018-01-18Lion Park, Pretoria - zwiedzanie------
Dzień 4 - 2018-01-19Park Narodowy Krugera - zwiedzanie------
Dzień 5 - 2018-01-20Swaziland - zwiedzanie------
Dzień 6 - 2018-01-21St. Lucia - zwiedzanie------
Dzień 7 - 2018-01-22Durban---14.00
Dzień 8 - 2018-01-23Maputo (Mozambik)10.0018.00
Dzień 9 - 2018-01-24Portugese Island (Mozambik)8.0017.00
Dzień 10 - 2018-01-25Pomene (Mozambik)10.0018.00
Dzień 11 - 2018-01-26Dzie? na morzu------
Dzień 12 - 2018-01-27Durban7.00---
Dzień 13 - 2018-01-28Przylot do Warszawy------
 • Ceny

Kabina:kabina wewn?trzna bella
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:2 761,00 €
Warszawa-Johannesburg-Durban-Warszawa0,00 €
op?aty portowe110,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

Program imprezy

UWAGA!! PROPONOWANY PROGRAM IMPREZY JEST ORIENTACYJNY I MO?E ULEC MODYFIKACJOM - OSTATECZNE PROPOZYCJE WYCIECZEK FAKULTATYWNYCH ZOSTAN? PRZEDSTAWIONE NA OKO?O 7 DNI PRZED REJSEM

Dzie? pierwszy 16.01.2018 - Wylot z Warszawy

Dzie? drugi 17.01  /   Johannesburg – Soweto – Lesedi

Przylot do Johannesburga, spotkanie z lokalnym polskoj?zycznym przewodnikiem. Johannesburg – legendarne z?ote miasto (Egoli). Przejazd przez historyczne centrum: Rada Miejska, Rand Lords Club, budynki gie?dy i spacer po s?ynnej Hollard Street.  Nast?pnie przejazd przez dzielnic? SoWeTo, dom Nelsona Mandeli i wizyta w wiosce folklorystycznej Lesedi – pokaz zwyczajów plemion Zulu, Xhosa, Pedi, Bosatho, Ndedele. Zakwaterowanie
w hotelu w Johannesburgu, kolacja, nocleg.

Dzie? trzeci 18.01  /   Lion Park – Pretoria – Park Krugera

Po ?niadaniu wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do prywatnego rezerwatu lwów: Lion Park. Przejazd przez rezerwat specjalnymi pojazdami. Nast?pnie przejazd do stolicy RPA - Pretorii.  Spacer po mie?cie. Przejazd do Parku Krugera. Zakwaterowanie w hotelu na terenie parku, kolacja, nocleg.

Dzie? czwarty 19.01  /    Park Narodowy Krugera

Wczesny wyjazd na Safari otwartymi samochodami terenowymi ok. 06:30 rano. ?niadanie w jednym z obozów (suchy prowiant). Ca?y dzie? w rezerwacie. Kolacja i nocleg w hotelu.  

Dzie? pi?ty 20.01  /    Swaziland – St. Lucia

Wyjazd do ostatniego w ?wiecie absolutystycznego królestwa Swaziland. Dolina Ezulwini Valley i stolica Mbabane. Popo?udniu powrót do RPA. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu w pobli?u miejscowo?ci wypoczynkowej St. Lucia.

Dzie? szósty 21.01  /   St. Lucia

Po ?niadaniu wyjazd na rejs statkiem po wodach  St. Lucii zamieszka?ych przez tysi?c hipopotamów, oko?o dwa tysi?ce krokodyli i kilkaset gatunków ptaków. Nast?pnie przejazd do Durbanu, miedzy innymi przejazd przez s?ynne wybrze?e Oceanu zwane „z?ot? mil?” – niegdy? najpopularniejsz? destynacj? turystyczn?. Zakwaterowanie w hotelu,  kolacja i nocleg.

Dzie? siódmy 22.01  /  Durban

Po ?niadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do portu, zaokr?towanie na statek.

22.01.2018 – 27.01.2018  Rejs statkiem wg programu 

Dzie? dwunasty 27.01 -  Po wyokr?towaniu przejazd na City Tour Durban. Zwiedzanie centrum miasta z polskoj?zycznym przewodnikiem. Historyczne budynki ratusza, poczty, s?dy, teatru oraz olbrzymiego centrum kongresowego zaprojektowanego przez in?yniera Zakrzewskiego. Imponuj?cy meczet Juma Masjid. Przejazd na s?ynne targowisko Victoria Street w celu nabycia egzotycznych przypraw i pami?tek. Nast?pnie przej?cie na stadion Mosesa Mabhidy, wjazd kolejk? na dach stadionu, z którego mo?na podziwia? panoram? miasta. Nast?pnie spacer s?ynnym wybrze?em Oceanu zwanym „z?ot? mil?” ko?cz?cym si? parkiem wodnym U`Shaka. Zwiedzanie akwarium stworzonego wokó? wraku statku. Podczas pobytu w akwarium lunch ( w cenie).  Przejazd na lotnisko umo?liwiaj?cy podziwianie najwi?kszego portu prze?adunkowego RPA.

Dzie? trzynasty - 28.01.2018 Przylot do WarszawyCena obejmuje

 • przelot samolotem z mi?dzyl?dowaniem w Dubaju na trasie Warszawa–Johannesburg–Durban-Warszawa
 • 5 noclegów w hotelach 3-4* podczas wycieczki objazdowej po RPA
 • wy?ywienie 2 razy dziennie (?niadania i obiadokolacje) w hotelach podczas wycieczki objazdowej po RPA
 • wycieczki z przewodnikami podczas objazdu RPA
 • bilety wst?pu do parków i zwiedzanych obiektów podczas wycieczki objazdowej po RPA
 • lokalne op?aty obligatoryjne, napiwki dla kierowców i baga?owych na lotniskach i w hotelach podczas objazdu po RPA
 • wycieczk? City Tour po Durbanie z przewodnikiem w ostatnim dniu po rejsie
 • transfery lotnisko – hotel – port – lotnisko wg programu imprezy
 • rejs statkiem MSC Sinfonia (zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii), 5 noclegów
 • pe?ne wy?ywienie – do dyspozycji restauracja bufetowa, ok. 20 h dziennie (?niadanie, lunch, przek?ski, podwieczorek, obiadokolacja, nocny bufet) oraz restauracja a la carte (?niadanie, lunch, obiadokolacja)
 • serwis baga?owy i kabinowy
 • napoje z dystrybutorów w restauracji bufetowej 24h – kawa, herbata, woda oraz soki do ?niada?
 • korzystanie z urz?dze? sportowo – rekreacyjnych znajduj?cych si? na pok?adzie statku (basen, jacuzzi, centrum fitness, boiska wielofunkcyjne)
 • korzystanie z r?czników basenowych i le?aków
 • udzia? w imprezach organizowanych na statku (przedstawienia w teatrze, koncerty, nauka ta?ca, animacje)
 • ubezpieczenie KL, NW, BAGA?U; KL 30 000 €, KR 6000 PLN, NWI 16 000 PLN, BP 1 800 PLN
 • opiek? polskiego pilota
Cena nie obejmuje
 • op?at portowych 110EURO/osoba
 • op?at serwisowych dla za?ogi statku - 10,00 € osoba/dzie?, 5,00€ dziecko 3-14 lat / dzie?
 • napoi do ?niada? i obiadokolacji ( dodatkowo p?atne) podczas objazdu po RPA
 • lunchów podczas objazdu po RPA
 • korzystania z punktów us?ugowych na statku m. in.: (fryzjer, pralnia, fotograf, Spa, Internet) oraz wydatków osobistych
 • korzystania z barów oraz napojów zamawianych w restauracji a la carte na statku
 • pakiet napojów All Inclusive na statku- 26€/dzie?/osoba doros?a;12€/dzie?/dziecko do 14 lat oraz innych pakietów specjalnych na napoje alkoholowe
Transport

Przelot na trasie Warszawa – Johanesburg –Durban - Warszawa

* miejsca wsiadania: Kraków, Katowice, ?ory, Rybnik, Cz?stochowa. Mo?liwy transfer z Wroc?awia przy minimum 6 osobach.

Uwagi

Kabiny 3/4 osobowe nie s? dost?pne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona – sprzeda? tylko po potwierdzeniu. Grupa realizowana przy min. 20 osobach.

Krótki opis portów na trasie rejsu

Durban – miasto i g?ówny port Republiki Po?udniowej Afryki i najwi?ksze miasto prowincji KwaZulu-Natal (nie jest jednak jej stolic?, któr? jest du?o mniejszy Pietermaritzburg). Durban po?o?ony jest nad Oceanem Indyjskim. Durban jest jednym z najwi?kszych miast RPA i liczy ponad 3,4 mln mieszka?ców (2007). Jest du?ym o?rodkiem turystycznym, co zawdzi?cza subtropikalnemu klimatowi oraz licznym pla?om. To w?a?nie podczas szczytu w tym mie?cie, 9 lipca 2002 roku powo?ana zosta?a Unia Afryka?ska, w miejsce Organizacji Jedno?ci Afryka?skiej.

 

Maputo – stolica Mozambiku, po?o?ona w po?udniowej cz??ci kraju i zarazem oddzielna prowincja. Maputo po?o?one jest na zachodnim brzegu zatoki o tej samej nazwie, u uj?cia rzeki Tembe. Zatoka jest d?uga na 95 km i szeroka na 30. U po?udniowego kra?ca zatoki ma swoje uj?cie rzeka Maputo. Ludno??: 1 149 666 (2012)

Maputo to port nad Oceanem Indyjskim. Wokó? nowoczesnej infrastruktury portowej skupia si? ?ycie gospodarcze miasta. G?ówne towary eksportowe przechodz?ce przez port w Maputo to w?giel, bawe?na, cukier, chrom, sizal, kopra oraz drewno. W mie?cie wytwarzany jest cement, wyroby garncarskie, meble, buty, a tak?e wyroby gumowe. W Maputo znajduje si? równie? du?y zak?ad wytopu aluminium.

Miasto za?o?one zosta?o pod koniec XVIII wieku pod nazw? Lourenço Marques, na cze?? portugalskiego kupca, który odkry? te tereny w roku 1544. Dynamiczny rozwój miasta datuje si? od 1895 roku, kiedy zosta?o po??czone lini? kolejow? z Pretori? w Afryce Po?udniowej. Najwi?ksz? stacj? kolejow? miasta jest Maputo. W 1907 roku Lourenço Marques zosta?o stolic? Portugalskiej Afryki Wschodniej. Po uzyskaniu przez ten kraj niepodleg?o?ci nazwa miasta zosta?a zmieniona na Maputo.

W Maputo znajduje si? Uniwersytet im. Eduardo Mondlane. Do ciekawych obiektów nale?? muzeum historii Mozambiku, muzeum wojska, a tak?e rzymskokatolicka katedra Matki Bo?ej Fátimskiej.

 

 

 

 

 

 

Dzie? na morzu. W tym dniu mo?esz odda? si? wypoczynkowi na pok?adzie statku. Skorzystaj ze SPA, odwied? Fitnes Club, odpocznij w saunie. Czeka na ciebie mnóstwo atrakcji przygotowanych przez animatorów rozrywki. Spróbuj swojego szcz??cia w Bingo lub w Casynie, lub poprostu po?ó? si? przy basenie i odpocznij w promieniach s?onecznych.
Przylot do Warszawy.

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
SPRZEDANE!!!
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
19.01 - 30.01.2018
Cena od 439.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
11-dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym z Genui
Emiraty na MSC Splendida
20.01 - 27.01.2018
Cena od 389.00 € + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
Gor?cy Rejs po Emiratach Arabskich
Emiraty na C. Mediterranea
02.02 - 09.02.2018
Cena od 299.00 € + opłaty portowe
Emiraty na C. Mediterranea
8-dniowy rejs po Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
03.02 - 10.02.2018
Cena od + opłaty portowe
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
PAKIET ALL INCLUSIVE W CENIE!
Emiraty na MSC Splendida
13.01 - 20.01.2018
Cena od + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
ALL INCLUSIVE w cenie rejsu
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
17.02 - 26.02.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
SPRZEDANY!!!
Symphony Of The Seas w Europie
28.04 - 06.05.2018
Cena od 1339.00 € + opłaty portowe
Symphony Of The Seas w Europie
8-dniowy rejs najwi?kszym statkiem ?wiata
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
28.04 - 05.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
8-dniowy rejs po Karaibach
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
24.02 - 01.03.2018
Cena od 1799.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
SPRZEDANE!!!
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
27.04 - 06.05.2018
Cena od + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Rejs z PL PILOT z dojazdem - Ostatnie kabiny
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
SPRZEDANE!!!
Azja Poludniowo-Wschodnia
04.03 - 18.03.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
15-dniowy rejs statkiem Celebrity Millennium
Azja Poludniowo-Wschodnia
29.01 - 10.02.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
13-dniowy rejs statkiem Celebrity Constellation
Wlochy, Malta i Hiszpania
28.01 - 04.02.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
Najlepszy rejs na ferie zimowe !!!
Wlochy, Malta i Hiszpania
11.02 - 18.02.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu ?ródziemnym
Maltanska Przygoda PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 1004.00 € + opłaty portowe
Maltanska Przygoda PL PILOT
8- dniowy Rejs po Morzu Sródziemnym na MSC Seaview
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
8-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1649.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1599.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,57zł
1 EURO= 4,22zł