Alerejsy

Morze Sródziemne na MSC Opera

Statek / Linia: MSC Opera / MSC Cruises
Termin: 28.04 - 05.05.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-04-28Genua (Wlochy)---18.00
Dzień 2 - 2018-04-29Marsylia (Francja)8.0016.00
Dzień 3 - 2018-04-30Port Mahon/Minorka (Hiszpania)7.0015.00
Dzień 4 - 2018-05-01Cagliari/Sardynia (Wlochy)12.0018.00
Dzień 5 - 2018-05-02La Valetta (Malta)13.3019.30
Dzień 6 - 2018-05-03Mesyna/Sycylia (Wlochy)9.0018.00
Dzień 7 - 2018-05-04Neapol (Wlochy)7.0013.00
Dzień 8 - 2018-05-05Genua (Wlochy)9.00---
  • Ceny

Kabina:kabina wewnetrzna kabina z oknem
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:539,00 €589,00 €
op?aty portowe130,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

Cena zawiera:

zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii; wyzywienie - 3 glówne posi?ki, przek?ski mi?dzy posi?kami, bufet lub przek?ski o pó?nocy; napoje serwowane do ?niadania i w bufetach samoobs?ugowych; serwis baga?owy podczas wej?cia i zej?cia ze statku; serwis kabinowy; korzystanie ze wszystkich urz?dze? sportowo - rekreacyjnych znajduj?cych si? na pok?adzie statku (basen, jacuzzi, sala fitness, itp.); udzia? we wszystkich imprezach organizowanych na statku (przedstawienia w teatrze, koncerty, programy animacyjne itp.).

Cena nie zawiera:

kosztów dojazdu do portu; op?at portowych; ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie i transferów; wycieczek fakultatywnych w trakcie rejsu; korzystania z barów, mini baru w kabinie oraz napojów zamawianych w restauracji; korzystania z punktów us?ugowych (fryzjer, pralnia, fotograf, salon pi?kno?ci i odnowy biologicznej, internet) i wydatków osobistych; napiwków dla obs?ugi na statku (kwota uzale?niona od d?ugo?ci rejsu); ubezpieczenia KL, NNW i baga?, kosztów wiz (tam gdzie wymagane).

Uwagi:

na wszystkich rejsach MSC Cruises mo?na zarezerwowa? pakiety all inclusive: Allegrissimo 24h: 26€/os./dzie? i 12€/dziecko/dzie?; Allegrissimo Premium: 44€/os./dzie? i 21€/dziecko/dzie? (pakiet musi by? wykupiony przez ka?d? osob? zakwaterowan? w kabinie - mo?na zakupi? w biurze przed rejsem). Na Pa?stwa ?yczenie zarezerwujemy przelot, transfery do/z portu, parking, dodatkowe noclegi oraz zadbamy o odpowiednie ubezpieczenie podró?ne.

Krótki opis portów na trasie rejsu

Marsylia to drugie co do wielko?ci miasto Francji. Zarówno w wygl?dzie tego portowego miasta, jak i jego atmosferze ujawnia si? szczególny urok Prowansji. Mieszkaj? w nim ludzie ró?nych ras i narodowo?ci, wi?c trudno nazwa? je francuskim czy prowansalskim. Marsylia jest znana jako centrum kultury, sztuki i historii. W mie?cie znale?? mo?na wiele wspania?ych muzeów, galerii sztuki oraz oper?. O znakomitej historii ?wiadczy? mo?e wiele zabytkowych budynków i ko?cio?ów.

 

 

 

 

Mahon - stolica Minorki, wyspy hiszpa?skiej na Morzu ?ródziemnym, drugiej co do wielko?ci w archipelagu Balearów i jej g?ówny port. Wyspa s?ynie ze wspania?ych, unikalnych w swej klasie megalitów takich jak navety - kamienne grobowce komorowe, czy taule - w j?zyku katal. oznaczaj?ce stó?. W czasach staro?ytnych zaj?ta by?a przez Kartagi?czyów, nast?pnie przez Rzymian, a w ?redniowieczu przez Arabów. Dopiero w XIII w. zosta?a podbita przez Arago?czyków.

Wokó? Mahon znajdziemy wiele pozosta?o?ci prehistorycznej kultury talayockiej sprzed czterech tysi?cleci. Miasto przecina deptak, na którym mo?na kupi? pami?tki – a w szczególno?ci wyroby skórzane, z których s?ynie Minorka. Mahon s?ynie tak?e z ginu, którego mo?na si? napi? w jednej z licznych restauracji.

Cagliari - miasto i gmina we W?oszech, stolica autonomicznego regionu Sardynia i prowincji Cagliari. Jest to najwi?kszy o?rodek gospodarczy i kulturalny wyspy.

Miasto Cagliari znajduje si? na po?udniowym wybrze?u Sardynii, nad zatok? o tej samej nazwie i na równinie Campidiano.

Do najwa?niejszych zabytków nale?? Uniwersytet (za?. 1606), rzymski amfiteatr (II w.), ko?ció? San Saturnino (VI, IX-XII w.), katedra (XII, XVII w.), ko?cio?y z XVI-XVII w., fragmenty fortyfikacji (XIV w.), budynki uniwersyteckie (XVII w.).

La Valletta - to jedna z najmniejszych europejskich metropolii i zarazem jedno z najbardziej niezwyk?ych miast Europy, podobnie zreszt? jak i ca?a Malta. Jest tu tyle zabytków, ?e spaceruj?c po niej ma si? wra?enie, ?e trafi?o si? do wielkiego muzeum. To historyczne miasto by?o niegdy? siedzib? Zakonu Rycerzy Malta?skich. Po dzi? dzie? zachowa?y si? stare mury miejskie oraz imponuj?ca katedra ?wi?tego Jana. Swoje pi?kno La Valetta zawdzi?cza tez po?o?eniu przy jednym z najwi?kszych, naturalnych portów ?wiata. Panuje tu i?cie ?ródziemnomorska atmosfera, a gwarne ulice pe?ne s? kolorowo ubranych turystów z ca?ej Europy.

 

 

 

 

 

Mesyna - le?y nad Cie?nin? Mesy?sk?, w pó?nocno-wschodniej cz??ci Sycylii. To trzecie pod wzgl?dem zaludnienia miasto Sycylii (prawie 240 tysi?cy mieszka?ców), jak te? o?rodek administracyjny prowincji Mesyna. Zwiedzaj?c Muzeum Regionale zobaczysz m.in. obrazy Antonello z Mesyny i Caravaggia. Interesuj?ce s? tzw. pylony mesy?skie, powsta?e w 1957 roku jako s?upy wysokiego napi?cia dla linii przesy?owej rozci?gaj?cej si? nad Cie?nin? Mesy?sk?.

 

 

 

Neapol - W cieniu góry Wezuwiusz skrywaj? si? bogactwa, jakie Neapol ma nam do zaoferowania. Jest to najbardziej spektakularne naturalne po?o?enie we W?oszech; s?oneczny klimat, wiele historycznych pozosta?o?ci i przyja?ni mieszka?cy. W porównaniu do innych europejskich miast Neapol jest du?ym, chaotycznym miejscem, jednak w?a?nie te rzeczy daj? miastu ca?y urok. Mamy tutaj okolice przest?pcze i wydzielone, przyci?gaj?ce wizualnie turystycznie widoki. Poza wszelkimi wadami tego miejsca wi?kszo?? mieszka?ców Neapolu wie, w jaki sposób cieszy? si? tutejszym ?yciem. Neapol przyrównany zosta? do Marsylii i okre?lony jako Bombaj Europy.

 

 

 

 

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Hiszpania i Portugalia
22.09 - 02.10.2018
Cena od 729.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne z Balearami
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Wielkanoc na Morzu Sródziemnym
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
30.03 - 03.04.2018
Cena od 219.00 € + opłaty portowe
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
5-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne z Savony
28.04 - 05.05.2018
Cena od 449.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu Sródziemnym
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
15.04 - 22.04.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
Wiosna na Wyspach Greckich
Wlochy i Malta z Savony
29.04 - 06.05.2018
Cena od 479.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne z Savony
22.09 - 29.09.2018
Cena od 519.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym
Z Chin do Singapuru z przelotem
07.10 - 19.10.2018
Cena od 1599.00 € + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem
Rejs+przelot+ hotel
Wlochy i Malta z Savony
08.04 - 15.04.2018
Cena od 359.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
Wiosenny rejs w najlepszej cenie!!
Morze Sródziemne na MSC Opera
21.04 - 28.04.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs statkiem MSC Opera
Morze Sródziemne z Balearami
03.06 - 10.06.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Ostatnie kabiny w okazyjnych cenach
Z Hamburga po Malage
23.06 - 07.07.2018
Cena od 1549.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Malage
Z Hamburga przez Francje, Portugalie i Hiszpanie
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
28.04 - 05.05.2018
Cena od + opłaty portowe
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Z Hamburga po Amsterdam
21.04 - 28.04.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
8-dniowy rejs z Hamburga po Southampton
Wlochy, Francja i Hiszpania
29.04 - 06.05.2018
Cena od 249.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Francja i Hiszpania
8-dniowy rejs statkiem Costa Vicoria
Norweskie Fiordy z Hamburga
07.07 - 17.07.2018
Cena od 1199.00 € + opłaty portowe
Norweskie Fiordy z Hamburga
10- dniowy rejs z Hamburga po Fiordach Norweskich
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
07.10 - 19.10.2018
Cena od 2199.00 € + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel + pobyt na Bali
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 659.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
27.04 - 04.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
Pakiet napojów do obiadu i kolacji - GRATIS
Morze Sródziemne na C.Diadema
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na C.Diadema
Rejs Wielkanocny na Costa Diadema
Rejs z Hawany na MSC 15dni z przelotem
27.02 - 13.03.2018
Cena od 1399.00 € + opłaty portowe
Rejs z Hawany na MSC 15dni z przelotem
15 dniowy rejs po Kubie
Morze Sródziemne na MSC Opera
28.04 - 05.05.2018
Cena od 539.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu Sródziemnym
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
8-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1789.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1499.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Morze Sródziemne z Balearami
29.04 - 06.05.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napojów do obiadu i kolacji - GRATIS
Wlochy, Francja, Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie
22.04 - 03.05.2018
Cena od 689.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Francja, Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie
11-dniowy rejs statkiem Costa Pacifica
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,34zł
1 EURO= 4,15zł