Alerejsy

Tajemnicza Islandia- Rejs z PL PILOTEM

Statek / Linia: MSC Meraviglia/2017 / MSC Cruises
Termin: 24.06 - 05.07.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 0 - 1970-01-01Przejazd autokarem do Hamburga------
Dzień 1 - 2018-06-24Hamburg (Niemcy)---20:00
Dzień 2 - 2018-06-25Dzie? na morzu----
Dzień 3 - 2018-06-26South Queensferry/Edynburg (Wielka Brytania)07:0017:00
Dzień 4 - 2018-06-27Kirkwall (Wielka Brytania)08:0017:00
Dzień 5 - 2018-06-28Dzien na morzu----
Dzień 6 - 2018-06-29Reykjavik (Islandia)08:0018:00
Dzień 7 - 2018-06-30Isafjordur (Islandia)07:0019:00
Dzień 8 - 2018-07-01Akureyri (Islandia)07:0017:00
Dzień 9 - 2018-07-02Dzien na morzu----
Dzień 10 - 2018-07-03Invergordon (Wielka Brytania)13:0020:00
Dzień 11 - 2018-07-04Dzien na morzu----
Dzień 12 - 2018-07-05Hamburg (Niemcy)06:00--
Dzień 12 - 2018-07-05Przejazd autokarem do Polski-----
  • Ceny

Kabina:kabina wewn?trzna Fantastica
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:1 937,00 €
autokar Katowice- Hamburg- Katowice100,00 €
Op?aty portowe (doro?li i dzieci)160,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

Cena obejmuje
- rejs statkiem MSC Meraviglia (zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii);
- pe?ne wy?ywienie – do dyspozycji restauracja bufetowa, ok. 20 h dziennie (?niadanie, lunch, przek?ski, podwieczorek, obiadokolacja, nocny bufet) oraz restauracja a la carte (?niadanie, lunch, obiadokolacja);
- serwis baga?owy i kabinowy;
- napoje z dystrybutorów w restauracji bufetowej 24h – kawa, herbata, woda oraz soki do ?niada?;
- korzystanie z urz?dze? sportowo – rekreacyjnych znajduj?cych si? na pok?adzie statku (basen, jacuzzi, centrum fitness, boiska wielofunkcyjne);
- korzystanie z r?czników basenowych i le?aków;
- udzia? w imprezach organizowanych na statku (przedstawienia w teatrze, koncerty, nauka ta?ca, animacje);
- ubezpieczenie KL, NW, BAGA?U; KL 30 000 €, KR 6000 PLN, NWI 16 000 PLN, BP 1 800 PLN;
- opiek? polskiego pilota.                        

Cena nie obejmuje
-op?aty portowe 160€/osoba;
- transport autokar
- op?at serwisowych dla za?ogi statku - 10,00€ osoba/dzie?, 5,00€ dziecko 3-14 lat/dzie?;
- korzystania z punktów us?ugowych na statku m.in.: (fryzjer, pralnia, fotograf, spa, internet) oraz wydatków osobistych;
- korzystania z barów oraz napojów zamawianych w restauracji a la carte;
- pakiet napojów All Inclusive - 26€/dzie?/osoba doros?a; 12€/dzie?/dziecko do 14 lat oraz innych pakietów specjalnych na napoje alkoholowe.

Transport:

Przejazd autokarem:

W przypadku oferty przejazdu autokarem wyjazd nast?puje z Katowic oko?o pó?nocy w dniu zaokr?towania.

Dodatkowe miejsca wsiadania:

Wroc?aw  ok. godziny 02:30

Pozna?    ok.godziny  05:45

Powrót z rejsu z dniu wyokr?townia.

Dla ch?tnych mo?liwo??  skorzystania z antenki do miejsca wyjazdu autokaru:

z Krakowa 25€/osoba/dwie strony

Uwagi
Kabiny 3/4 osobowe nie s? dost?pne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona – sprzeda? tylko po potwierdzeniu. Grupa realizowana przy min. 20 osobach.

Krótki opis portów na trasie rejsu

Przejazd komfortowym autokarem do Hamburga (opcjonalnie) - wyjazd z wybranych miast w Polsce.

Hamburg - miasto w pó?nocnych Niemczech na prawach kraju zwi?zkowego niedaleko uj?cia ?aby do Morza Pó?nocnego. Wolne miasto i zarazem zwi?zkowy kraj niemiecki. Najwi?kszy port morski kraju (75 mln ton prze?adunku), wielki o?rodek przemys?owy (statki, elektrotechnika, przetwórstwo ropy, przemys? spo?ywczy) i finansowy. Jest to stare zabytkowe miasto w wi?kszo?ci zniszczone w wyniku alianckiego nalotu dywanowego 27 lipca 1943 (ponad 40 tysi?cy ofiar) – otoczone jest nowoczesnymi osiedlami wkomponowanymi w obszary le?ne. Historyczne centrum Hamburga znajduje si? mi?dzy dworcem g?ównym a placem Gänsemarkt. Ulica Jungfernstieg nad rzek? Alster pozostaje ulic? handlow? i promenad? Hamburga. Obraz miasta kszta?towany jest przez wie?e g?ównych ?wi?ty?: Ko?cio?a ?w. Katarzyny, ?w. Piotra, ?w. Jakuba, ?w. Miko?aja i ?w. Micha?a. Ten ostatni jest cennym zabytkiem barokowej architektury sakralnej w pó?nocnych Niemczech.

South Queensferry to przedmie?cia Edynburga - miasta w Wielkiej Brytanii. Edynburg to jedno z 32 jednostek administracyjnych Szkocji, od 1437 stolica Szkocji i siedziba szkockiego parlamentu. Od 1583 miasto uniwersyteckie, obecnie znajduj? si? tu 4 uniwersytety. W 2011 roku Edynburg liczy? 477 tys mieszka?ców, co czyni go siódmym co do wielko?ci miastem w Wielkiej Brytanii. Miasto s?ynie z licznych dorocznych imprez i festiwali, z których najs?ynniejszymi s? Edinburgh International Festival, Fringe (festiwale teatralne) oraz Military Tattoo (wyst?py orkiestr wojskowych), odbywaj?ce si? w sierpniu.

 

 

 

 

 

Kirkwallstolica i najwi?ksze miasto Orkadów, archipelagu u pó?nocnych wybrze?y Szkocji. Przemys? spo?ywczy, budowa ?odzi i port morski. Miasto liczy ok. 9 tys. mieszka?ców. Posiada po??czenia promowe z Aberdeen i Lerwick.

 

 

 

 

 

Dzie? na morzu. W tym dniu mo?esz odda? si? wypoczynkowi na pok?adzie statku. Skorzystaj ze SPA, odwied? Fitnes Club, odpocznij w saunie. Czeka na ciebie mnóstwo atrakcji przygotowanych przez animatorów rozrywki. Spróbuj swojego szcz??cia w Bingo lub w Casynie, lub poprostu po?ó? si? przy basenie i odpocznij w promieniach s?onecznych.

Reykjavík  – stolica i najwi?ksze miasto Islandii, po?o?one w jej zachodniej cz??ci nad Zatok? Faxa. Najbardziej wysuni?ta na pó?noc stolica ?wiata. W miejscu dzisiejszej stolicy Islandii powsta?a najstarsza, za?o?ona z my?l? o sta?ym osadnictwie, osada na wyspie. Za?o?y? j? w 874 roku norweski wiking Ingólfur Arnarson. Nazwa? to miejsce Reykjavík, co po islandzku znaczy dymi?ca zatoka, od znajduj?cych si? tu gor?cych ?róde? i gejzerów. Osada rozwija?a si? pó?niej dzi?ki za?o?onemu w pobli?u w 1226 roku klasztorowi augustia?skiemu. W po?owie XVIII w. lokalny przedsi?biorca próbowa? rozwin?? drobny handel i przemys?, by prze?ama? du?ski monopol handlowy. 18 sierpnia 1786, licz?cej 167 mieszka?ców osadzie, przyznano prawa miejskie. Wkrótce miasto zosta?o siedzib? protestanckiego biskupa Islandii, a tak?e islandzkiego parlamentu Althing. Od tej pory Reykjavík ci?gle rozwija swój potencja? ludno?ciowy - w XX wieku zwi?kszy? liczb? mieszka?ców blisko 10-krotnie. W 1911 za?o?ono tu pierwszy w Islandii uniwersytet - Háskóli Íslands (Uniwersytet Islandzki).

Isafjordur  to miasto po?o?one na pó?nocno-zachodnich fiordach Islandii, zbudowano je na mierzei, zamieszkane przez ok. 3500 osób, przy fiordzie Ísafjarðardjúp. Miasto rybackie, dobrze rozwini?ty handel. Prawa miejskie Ísafjörður otrzyma?o w 1866 r. Znajduj? si? tu jedne z najstarszych domów w Islandii (zbudowane w XVIII w.), w jednym z nich jest Muzeum Morskie Fiordów Zachodnich. Budynki te mieszcz? si? w najstarszej dzielnicy miasta, zwanej Neðstikaupstaður. W okolicy miasta znajduj? si? dwie urokliwe dolinki: Tungudalur i Seljalandsdalur. W mie?cie urodzi? si?Ólafur Ragnar Grímsson, Prezydent Islandii.

Akureyri – miasto w pó?nocnej Islandii, po?o?one nad fiordem Eyjafjörður, w otoczeniu granitowych gór dochodz?cych do 1500 m wysoko?ci. Drugi co do wielko?ci po Rejkiawiku obszar urbanizacyjny Islandii. Znacz?cy port i port lotniczy. Z miasta pochodzi oko?o 30 % islandzkiego przetwórstwa rybnego. O?rodek handlowy, us?ugowy i komunikacyjny w pó?nocnej Islandii. Znajduje si? tu drugi, obok Uniwersytetu Islandzkiego, uniwersytet w kraju. Pierwszym osadnikiem miasta by? norwesko-irlandzki Helgi Magri (Helgi Chudy). Akureyri jako stacja handlowa by?o wzmiankowane ju? w 1602 roku. Prawa miejskie miasto otrzyma?o w 1862 r. Ludno??: 17 253 mieszk. (2007). Nazwa miasta powsta?a w wyniku po??czenia dwóch islandzkich s?ów: akur (pole) + eyri (mierzeja).

Invergordorn to miasteczko na ko?cu ?wiata. Poczuj si? uwiedziony przez romantyczne szkockie pejza?e. Dziedzictwo i historia, romans i niesamowite widoki - Szkocja ma to wszystko i to wszystko znajdziesz w Invergprdon. Do tego b?d?c tutaj, mo?esz pozna? legend? Potwora z LocH Ness, lub odby? podró? po kwitn?cym mie?cie Inverness.

 

 

 

 

 

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
SPRZEDANE!!!
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
19.01 - 30.01.2018
Cena od 439.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
11-dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym z Genui
Emiraty na MSC Splendida
20.01 - 27.01.2018
Cena od 389.00 € + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
Gor?cy Rejs po Emiratach Arabskich
Emiraty na C. Mediterranea
02.02 - 09.02.2018
Cena od 299.00 € + opłaty portowe
Emiraty na C. Mediterranea
8-dniowy rejs po Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
03.02 - 10.02.2018
Cena od + opłaty portowe
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
PAKIET ALL INCLUSIVE W CENIE!
Emiraty na MSC Splendida
13.01 - 20.01.2018
Cena od + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
ALL INCLUSIVE w cenie rejsu
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
17.02 - 26.02.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
SPRZEDANY!!!
Symphony Of The Seas w Europie
28.04 - 06.05.2018
Cena od 1339.00 € + opłaty portowe
Symphony Of The Seas w Europie
8-dniowy rejs najwi?kszym statkiem ?wiata
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
28.04 - 05.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
8-dniowy rejs po Karaibach
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
24.02 - 01.03.2018
Cena od 1799.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
SPRZEDANE!!!
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
27.04 - 06.05.2018
Cena od + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Rejs z PL PILOT z dojazdem - Ostatnie kabiny
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
SPRZEDANE!!!
Azja Poludniowo-Wschodnia
04.03 - 18.03.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
15-dniowy rejs statkiem Celebrity Millennium
Azja Poludniowo-Wschodnia
29.01 - 10.02.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
13-dniowy rejs statkiem Celebrity Constellation
Wlochy, Malta i Hiszpania
28.01 - 04.02.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
Najlepszy rejs na ferie zimowe !!!
Wlochy, Malta i Hiszpania
11.02 - 18.02.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu ?ródziemnym
Maltanska Przygoda PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 1004.00 € + opłaty portowe
Maltanska Przygoda PL PILOT
8- dniowy Rejs po Morzu Sródziemnym na MSC Seaview
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
8-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1649.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1599.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,57zł
1 EURO= 4,22zł