Alerejsy

Z Hamburga po Amsterdam

Statek / Linia: MSC Magnifica/2010 / MSC Cruises
Termin: 21.04 - 28.04.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-04-21Hamburg (Niemcy)---21:00
Dzień 2 - 2018-04-22Dzien na morzu------
Dzień 3 - 2018-04-23Southampton (Wileka Brytania)8:0020:00
Dzień 4 - 2018-04-24Le Havre (Francja)7:0020:00
Dzień 5 - 2018-04-25Zeebrugge (Belgia)9:0019:00
Dzień 6 - 2018-04-26Amsterdam (Holandia)9:0023:59
Dzień 7 - 2018-04-27Amsterdam (Holandia)00:017:00
Dzień 8 - 2018-04-28Hamburg (Niemcy)7:00---
  • Ceny

Kabina:kabina wewnetrznaz oknemz balkonemkabina z balkonem Aurea all inclusive w cenie
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:509,00 €659,00 €729,00 €1 259,00 €
Op?aty portowe (doro?li i dzieci)130,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

cena obejmuje:
zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii; serwis baga?owy i kabinowy; wy?ywienie – 3 g?ówne posi?ki, przek?ski mi?dzy posi?kami, bufet lub przek?ski o pó?nocy; korzystanie z basenu i innych urz?dze? sportowo-rekreacyjnych; udzia? we wszystkich imprezach organizowanych na statku.


cena nie obejmuje:
op?at portowych; kosztów dojazdu do portu; ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie
i transferów (na zapytanie); wycieczek fakultatywnych; korzystania z punktów us?ugowych (pralnia, fotograf, salon pi?kno?ci i odnowy biologicznej, internet); napojów do obiadów i kolacji, drinków oraz napiwków obowi?zkowych dla obs?ugi statku (ok. 10€/dzie?/osob? powy?ej 12 roku ?ycia; 5€/dzie?/dziecko od 2 do 12 roku ?ycia); ubezpieczenia KL, NW i baga?u.


uwagi:
kabiny 3/4 osobowe nie s? dost?pne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona – sprzeda? tylko po potwierdzeniu; ceny wycieczek fakultatywnych, propozycje dojazdu do portu, hoteli przed/po rejsie na zapytanie.

 

Rodzaje kabin MSC:

Dost?pne s? kabiny
wewn?trzne - Bella, Fantastica
z oknem - Bella, Fantastica
z balkonem - Bella, Fantastica
Podstawowe ró?nice
Kategoria Bella - kabiny najta?sze, usytuowane zazwyczaj na ni?szych pok?adach.
Kabiny z oknem i z balkonem mog? mie? ograniczon? widoczno??. Mo?liwo?? zamówienia do kabiny ?niadania za dop?at?.
Kategoria Fantastica - kabiny dro?sze, usytuowane na wy?szych pok?adach.
W cenie
- bezp?atne ?niadanie do kabiny
- 50% zni?ki na zaj?cia fitness, joga lub treningi na si?owni z indywidualnym trenerem


ALL INCLUSIVE (opcja)
Warunkiem skorzystania z pakietu all inclusive jest wykupienie pakietu przez wszystkich pasa?erów podró?uj?cych w jednej kabinie na czas ca?ego rejsu.

 

ALL INCLUSIVE – ALLEGRISSIMO – 26€/doba/osoba - napoje w restauracji i barze samoobs?ugowym: wybrane wina serwowane w kieliszkach (2 bia?e, 2 czerwone, 1 ró?owe), woda mineralna, piwo z nalewaka, napoje bezalkoholowe, napoje w barach: wybrane koktajle alkoholowe i bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, aperitifs, wybrane wina serwowane w kieliszkach, wybrane wódki, likiery i bitters, caffeteria (kawa, cappuccino, gor?ca czekolada, gor?ca herbata), lody na wynos w kubeczku lub wafelku, (niektóre marki drinków s? wykluczone z w/w pakietu zgodnie z list? dost?pn? na pok?adzie statku)

 

ALL INCLUSIVE ALLEGRISSIMO CHILD (DLA DZIECI) - 13€/doba/osoba - napoje w restauracji i barze samoobs?ugowym: woda mineralna i napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda mineralna, gor?ce napoje, ?wie?o wyciskane soki, smoothies, milkshakes, lody na wynos w wafelku lub kubeczku.

 

ALL INCLUSIVE – PREMIUM – 44€/doba/osoba - napoje w restauracji i barze samoobs?ugowym: wino serwowane w kieliszkach, woda mineralna, piwo (równie? w butelkach), napoje bezalkoholowe, napoje w mini barze oraz woda mineralna w kabinie, napoje w barach: wszystkie napoje z Menu w barze (równie? marki premium) specjalne Menu: wszystkie produkty z Menu "Gelateria", Chocolate bar i Pastry, shop delights, jedzenie z Room Service Menu.


PAKIETY NAPOJÓW - mo?na te? skorzysta? z zakupu napojów w pakietach, mo?na je dowolnie komponowa?. Przyk?adowe pakiety napojów wraz z ich orientacyjnymi cenami*:Pakiet wody - 14 butelek wody mineralnej (1 litr) - 27,00 €,Pakiet napojów bezalkoholowych - 14 napoje w puszkach lub soki 34.00 €,Pakiet piwa - 14 butelek/puszek piwa - 59,00 €,Pakiet win - 4 wybrane butelki wina w restauracji g?ównej - 69,00 €.*Szczegó?owy opis pakietów all inclusive oraz pakietów napojów przedstawiamy klientom na ?yczenie.


 

Krótki opis portów na trasie rejsu

Hamburg - miasto w pó?nocnych Niemczech na prawach kraju zwi?zkowego niedaleko uj?cia ?aby do Morza Pó?nocnego. Wolne miasto i zarazem zwi?zkowy kraj niemiecki. Najwi?kszy port morski kraju (75 mln ton prze?adunku), wielki o?rodek przemys?owy (statki, elektrotechnika, przetwórstwo ropy, przemys? spo?ywczy) i finansowy. Jest to stare zabytkowe miasto w wi?kszo?ci zniszczone w wyniku alianckiego nalotu dywanowego 27 lipca 1943 (ponad 40 tysi?cy ofiar) – otoczone jest nowoczesnymi osiedlami wkomponowanymi w obszary le?ne. Historyczne centrum Hamburga znajduje si? mi?dzy dworcem g?ównym a placem Gänsemarkt. Ulica Jungfernstieg nad rzek? Alster pozostaje ulic? handlow? i promenad? Hamburga. Obraz miasta kszta?towany jest przez wie?e g?ównych ?wi?ty?: Ko?cio?a ?w. Katarzyny, ?w. Piotra, ?w. Jakuba, ?w. Miko?aja i ?w. Micha?a. Ten ostatni jest cennym zabytkiem barokowej architektury sakralnej w pó?nocnych Niemczech.

Dzie? na morzu. W tym dniu mo?esz odda? si? wypoczynkowi na pok?adzie statku. Skorzystaj ze SPA, odwied? Fitnes Club, odpocznij w saunie. Czeka na ciebie mnóstwo atrakcji przygotowanych przez animatorów rozrywki. Spróbuj swojego szcz??cia w Bingo lub w Casynie, lub poprostu po?ó? si? przy basenie i odpocznij w promieniach s?onecznych.

Le Havre – miejscowo?? i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Seine-Maritime.

Ze wzgl?du na ogromne zniszczenia podczas drugiej wojny ?wiatowej w mie?cie w zasadzie nie ma ?adnych zabytków sprzed tego konfliktu (poza Katedr? Notre-Dame przy rue de Paris). Zabudowa powojenna jest natomiast modelowym przyk?adem modernistycznego miasta, wzniesionego od podstaw po prawie ca?kowitych zniszczeniach. Miasto zosta?o niemal?e zbudowane na nowo w latach 1946-1954.

Centrum Hawru (nazywane centre-ville reconstruit), jako przyk?ad rekonstrukcji powojennej, zosta?o wpisane na list? ?wiatowego dziedzictwa UNESCO w 2005 (z podobnych powodów na list? t? wcze?niej trafi?a warszawska starówka). Najciekawsze obiekty (oprócz samego uk?adu urbanistycznego) to ko?ció? Saint-Joseph, ratusz i hala targowa. Ponadto, w latach pó?niejszych, zespó? modernistycznej architektury miasta zosta? uzupe?niony o tzw. Wulkan (1961) – dzie?o Oscara Niemeyera (znajduj? si? tam m.in. kina, teatr i inne instytucje kultury) oraz modernistyczny ko?ció? ?w. Micha?a (1965) autorstwa Henri Colboc'a.

Zeebrugge – wie? portowa w pó?nocnej Belgii, nad Morzem Pó?nocnym, w dzielnicy Lissewege w Brugii, w prowincji Flandria Zachodnia. Awanport Brugii, po??czony z ni? kana?em (podobnie jak z Gandaw?). Liczba mieszka?ców: ok. 5 tys. Port handlowy, dost?pny dla statków o no?no?ci do 200 tys. ton, dowóz g?ównie ropy naftowej (rafineria) i surowców chemicznych. Wa?ny port rybacki. Po??czenie promowe (towarowe i pasa?erskie) z Dover i Felixstowe w Wielkiej Brytanii. Na zachód od Zeebrugge znane k?pielisko - Blankenberge.

 

 

 

Amsterdam natychmiast budzi sympati?. Intryguj?ce po??czenie wielkiego ?wiata z prowincjonalizmem i ujmuj?cy wygl?d sprawiaj?, ?e mi?o sp?dza si? tu czas. Tury?ci – zw?aszcza m?odzi – mog? liczy? na ?yczliwe przyj?cie, w czym ma udzia? równie? liberalna kontrkultura ostatnich dziesi?cioleci. Amsterdam jest jednym z wielkich ma?ych miast ?wiata. Bo Amsterdam to atrakcyjna ?wiatowa metropolia, stolica Holandii, miasto sztuki, kultury i design, mody, a równocze?nie atrakcyjne turystycznie, nie bardzo du?e miasto. Atrakcyjno?? Amsterdamu oparta jest o jego pi?kno, histori? oraz ilo?? atrakcji turystycznych: ?wietnych muzeów, rozrywek, wygodnych hoteli i dobrych restauracji, sprawn? komunikacj? miejsk?. Jest to wzgl?dnie spokojne miasto, bo nie bardzo du?e jak na metropoli? i po?o?one po?ród setek kana?ów, a ca?e jego centrum jest w?a?ciwie Starówk?, wi?c ruch samochodów zosta? w nim powa?nie ograniczony. Atrakcje turystyczne w ?cis?ym tego s?owa znaczeniu s? przewa?nie do?? zwyczajne, ale muzea i galerie prezentuj? klas? ?wiatow?. Wiele osób przyje?d?a tylko po to, by zobaczy? Dom Anny Frank i zwiedzi? Muzeum van Gogha. Wystarczy jednak wej?? do Rijksmuseum prezentuj?cego ?redniowieczne i XVII-wieczne malarstwo holenderskie i do Stedelijk Museum, gdzie zgromadzono zbiory sztuki wspó?czesnej i eksperymentalnej, by przekona? si?, ?e wystawy sztuki w Amsterdamie nale?? do najlepszych na ?wiecie.Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Europa Pólnocna na MSC Preziosa
19.05 - 26.06.2018
Cena od 669.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na MSC Preziosa
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Wlochy i Grecja
14.07 - 21.07.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Grecja
8-dniowy rejs po Wschodnim Morzu Sródziemnym
Europa Pólnocna na Costa Pacifica
20.07 - 31.07.2018
Cena od 1029.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na Costa Pacifica
Petersburg i Stolice Ba?tyckie!!
Morze Sródziemne z Balearami
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Wielkanoc na Morzu Sródziemnym
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
30.03 - 03.04.2018
Cena od 219.00 € + opłaty portowe
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
5-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne na Seaview
12.08 - 19.08.2018
Cena od 869.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Seaview
Rejs na najnowszym statku MSC Seaview
Morze Sródziemne z Savony
28.04 - 05.05.2018
Cena od 449.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu Sródziemnym
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
15.04 - 22.04.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
Wiosna na Wyspach Greckich
Hiszpania i Portugalia
01.11 - 11.11.2018
Cena od 489.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Wlochy i Malta z Savony
29.04 - 06.05.2018
Cena od 479.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne z Savony
22.09 - 29.09.2018
Cena od 519.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym
Z Warnemunde do Bergen
18.05 - 25.05.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Warnemunde do Bergen
Fiordy Norweskie z Warnemunde
Europa Pólnocna na MSC Meraviglia
02.09 - 13.09.2018
Cena od 689.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na MSC Meraviglia
11- dniowy rejs z Hamburga po St. Petersburg
Z Chin do Singapuru z przelotem
07.10 - 19.10.2018
Cena od + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem
Rejs+przelot+ hotel
Morze Sródziemne z Balearami
01.07 - 08.07.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Wlochy i Malta z Savony
08.04 - 15.04.2018
Cena od 359.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
Wiosenny rejs w najlepszej cenie!!
Fiordy Norweskie
12.08 - 19.08.2018
Cena od 769.00 € + opłaty portowe
Fiordy Norweskie
8-dniowy rejs statkiem MSC Orchestra
Morze Sródziemne na Costa Magica
20.10 - 27.10.2018
Cena od 279.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne na MSC Opera
21.04 - 28.04.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs statkiem MSC Opera
Wlochy i Baleary
02.09 - 09.09.2018
Cena od 549.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Baleary
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Wlochy i Baleary
08.07 - 15.07.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Baleary
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne na Costa Magica
17.11 - 24.11.2018
Cena od 199.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne z Balearami
03.06 - 10.06.2018
Cena od 529.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Ostatnie kabiny w okazyjnych cenach
Z Hamburga po Malage
23.06 - 07.07.2018
Cena od 1549.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Malage
Z Hamburga przez Francje, Portugalie i Hiszpanie
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
28.04 - 05.05.2018
Cena od 549.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Z Hamburga po Amsterdam
21.04 - 28.04.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
8-dniowy rejs z Hamburga po Southampton
Morze Sródziemne z Balearami
22.07 - 29.07.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Hiszpania i Portugalia
02.10 - 12.10.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
04.05 - 11.05.2018
Cena od 579.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
8 dniowy rejs po Wschodnim Morzu ?ródziemnym
Wlochy i Grecja
30.06 - 07.07.2018
Cena od + opłaty portowe
Wlochy i Grecja
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Norweskie Fiordy z Hamburga
07.07 - 17.07.2018
Cena od 1199.00 € + opłaty portowe
Norweskie Fiordy z Hamburga
10- dniowy rejs z Hamburga po Fiordach Norweskich
Morze Sródziemne na Seaview
02.09 - 09.09.2018
Cena od 669.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Seaview
Rejs na najnowszym statku MSC Seaview
Z Kiel do Savony
02.09 - 14.09.2018
Cena od 719.00 € + opłaty portowe
Z Kiel do Savony
12-dniowy rejs statkiem Costa Pacifica
Fiordy Norweskie na MSC Preziosa
09.06 - 16.06.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Fiordy Norweskie na MSC Preziosa
8 dniowy rejs z Kilonii
Z Hamburga po Amsterdam
13.10 - 20.10.2018
Cena od 409.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
07.10 - 19.10.2018
Cena od 2199.00 € + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel + pobyt na Bali
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 659.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Morze Sródziemne na Costa Magica
15.09 - 22.09.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
27.04 - 04.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
Pakiet napojów do obiadu i kolacji - GRATIS
Morze Sródziemne na C.Diadema
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na C.Diadema
Rejs Wielkanocny na Costa Diadema
Morze Sródziemne na MSC Opera
28.04 - 05.05.2018
Cena od 539.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu Sródziemnym
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
NA ZAPYTANIE
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1789.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1499.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,34zł
1 EURO= 4,15zł