Alerejsy

Azja Poludniowo-Wschodnia

Statek / Linia: Celebrity Constellation / Celebrity Cruises
Termin: 29.01 - 10.02.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-01-29Singapur---20.00
Dzień 2 - 2018-01-30Dzien na morzu------
Dzień 3 - 2018-01-31Ko Samui/Tajlandia8.0017.00
Dzień 4 - 2018-02-01Bangkok /Laem Chabang (Tajlandia)8.00---
Dzień 5 - 2018-02-02Bangkok /Laem Chabang (Tajlandia)------
Dzień 6 - 2018-02-03Bangkok /Laem Chabang (Tajlandia)---14.00
Dzień 7 - 2018-02-04Dzien na morzu------
Dzień 8 - 2018-02-05Nha Trang (Wietnam)10.0017.00
Dzień 9 - 2018-02-06Hue (Wietnam)11.0019.00
Dzień 10 - 2018-02-07Dzien na morzu------
Dzień 11 - 2018-02-08Ho Chi Minh Stadt (Wietnam)7.0017.00
Dzień 12 - 2018-02-09Dzien na morzu------
Dzień 13 - 2018-02-10Singapur7.00---
  • Ceny

Kabina:kabina wewn?trznakabina z oknemkabina z balkonemapartament (mini suite)
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:999,00 €1 019,00 €1 809,00 €4 036,00 €
op?aty portowe0,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

Cena zawiera:
- Rejs w zarezerwowanej kategorii: Wszystkie kabiny wyposa?one w ?azienk? oraz WC. Standardowe wyposa?enie kabiny zawiera: telewizor, telefon, radio, toaletk?, suszark? do w?osów.
- Pe?ne wy?ywienie z napojami do posi?ku: ?niadanie, obiad oraz kolacja w restauracji g?ównej oraz  w formie bufetu.
- Woda, kawa, herbata, herbata mro?ona, lemoniada z dystrybutorów
- Program rozrywkowy na pok?adzie: w zale?no?ci od klasy statku armator oferuje np. musicale, rewie na lodzie, muzyk? na ?ywo,Comedy-Shows
- Adventure Ocean Program dla dzieci i m?odzie?y
- mo?liwo?? skorzystania ze sprz?tu do rozrywki na pok?adzie
- wszystkie podatki oraz op?aty portowe w cenie
- Certyfikat Bezpiecze?stwa

 Dodatkowo p?atne:
- napoje na pok?adzie
- osobiste wydatki
- wycieczki na l?dzie
- napiwki (mog? by? odliczane z Twojego rachunku na pok?adzie (sugerowane: ok. USD 10 za osob?/dzie? za go?ci powy?ej 13 lat, 5 USD za osob?/dzie? za go?ci od 3 do 12 lat)
- ubezpieczenie podró?y
- wiza, je?li wymagana
- przyjazd i wyjazd, je?li brak innych informacji w opisie
- j?zyk na pok?adzie: angielski

Uwaga: Przy ka?dej podró?y wymagany jest paszport!

Krótki opis portów na trasie rejsu

 Singapur – miasto-pa?stwo po?o?one na po?udniowym kra?cu Pó?wyspu Malajskiego.

Nazwa Singapur pochodzi od dwóch sanskryckich s?ów: singa (lew) i pura (miasto), st?d niekiedy stosowana nazwa Miasto Lwa.

Wizerunek pos?gu Merlion jest znanym symbolem Singapuru, u?ywanym do 1997 jako logo przez singapursk? izb? turystyki.

W zabudowie Singapuru przewa?aj? wysokie wie?owce. Sercem miasta jest stara dzielnica kolonialna. Znajduj? si? tu gmachy rz?dowe, ko?cio?y, hotele, kluby sportowe, luksusowe domy mieszkalne oraz nowoczesne drapacze chmur. Do zabytków z czasów kolonialnych nale?y odlana z br?zu statua Tomasa Stamforda Rafflesa, neogotycka katedra ?w. Andrzeja i budynek ratusza. W mie?cie istnieje wiele ?wi?ty? buddyjskich, taoistycznych, hinduistycznych i meczetów. Interesuj?ce zbiory sztuki azjatyckiej i europejskiej mo?na zobaczy? w kilku muzeach (Narodowym, Sztuki i Azjatyckim).

Pomimo g?stej i systematycznie rozrastaj?cej si? zabudowy w Singapurze mo?na znale?? urocze miejsca do wypoczynku. Na park rozrywki zamieniono jedn? z wysp – wysp? Sentosa. Zbudowano na niej oceanarium, w którym mo?na m.in. odby? spacer przeszklonym korytarzem umieszczonym pod jednym z g?ównych akwariów. Na wyspie istnieje tak?e wodny park rozrywki, ogród botaniczny oraz muzeum motyli, w którym mo?na obejrze? oko?o 60 gatunków ?ywych okazów. Na wschodnim wybrze?u g?ównej wyspy znajduje si? tak?e krokodylarium, w którym ?yje ponad 1800 krokodyli pochodz?cych z Azji, Afryki i Stanów Zjednoczonych.

Singapur jest miastem gdzie intensywna zabudowa kontrastuje z bujn? zieleni? rozlicznych parków. Do najchetniej odwiedzanych nale?? takie miejsca jak ogrody botaniczne czy bukit timah (z najwy?szym wzniesieniem w Singapurze). Dodatkowo, do Singapuru nale?y niewielka wyspa Pulau Ubin (wschód Singapuru, nieopodal lotniska), która nie zosta?a poddana procesom modernizacji i jest w zasadzie jedynym skrawkiem singapurskiej ziemi o charakterze wiejsko-rolniczym. Pulau Ubin jest dosy? popularnym miejscem wycieczek rowerowych i spacerów.

 


Ho Chi Minh Stadt - dawniej Sajgon – miasto na po?udniu Wietnamu na zachodnim brzegu rzeki Sajgon. Wa?ny o?rodek przemys?owy i w?ze? komunikacyjny.
W 1679 r. w ma?ej rybackiej osadzie, w bagnistej kambod?a?skiej prowincji Prey Nokor pozwolono osiedli? si? uchod?com chi?skim, zwolennikom upad?ej w 1644 r. dynastii Ming. W drugiej po?owie XVII w. prowincja stopniowo zosta?a przej?ta przez w?adaj?cy po?udniem Wietnamu ród Nguyen i zasiedlona przez osadników wietnamskich. W 1698 r. przywódca rodu, utworzy? dwie prowincje oraz ustanowi? wicekróla dla tego obszaru. Miasto szybko sta?o si? wa?nym centrum gospodarczym.
W okresie kolonialnym Francuzi uczynili miasto stolic? swoich indochi?skich kolonii i zmienili nazw? na Sajgon. Nazwa miasta, u?ywana wcze?niej nieoficjalnie, pochodzi prawdopodobnie z j?zyka chi?skiego. Okres panowania Francuzów mia? du?y wp?yw na dzisiejszy wygl?d miasta.
W okresie I wojny indochi?skiej Sajgon zostaje stolic? wspieranego przez Francuzów cesarza Bảo ?ạia. Po przegranej w 1954 roku wojnie Francuzi wycofali si? z Wietnamu, cesarstwo upad?o, a Sajgon zosta? stolic? Republiki Wietnamu (Po?udniowego), utworzonej na mocy postanowie? konferencji genewskiej w 1954 r.
Po II wojnie indochi?skiej miasto przesz?o w 1975 roku pod kontrol? Wietnamu Pó?nocnego. W 1976 roku, ju? w ramach Socjalistycznej Republiki Wietnamu, nazwa zosta?a zmieniona na Ho Chi Minh, aczkolwiek do dzisiaj jego mieszka?cy u?ywaj? nieformalnie nazwy Sajgon.

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
SPRZEDANE!!!
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
19.01 - 30.01.2018
Cena od 439.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
11-dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym z Genui
Emiraty na MSC Splendida
20.01 - 27.01.2018
Cena od 389.00 € + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
Gor?cy Rejs po Emiratach Arabskich
Emiraty na C. Mediterranea
02.02 - 09.02.2018
Cena od 299.00 € + opłaty portowe
Emiraty na C. Mediterranea
8-dniowy rejs po Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
03.02 - 10.02.2018
Cena od + opłaty portowe
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
PAKIET ALL INCLUSIVE W CENIE!
Emiraty na MSC Splendida
13.01 - 20.01.2018
Cena od + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
ALL INCLUSIVE w cenie rejsu
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
17.02 - 26.02.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
SPRZEDANY!!!
Symphony Of The Seas w Europie
28.04 - 06.05.2018
Cena od 1339.00 € + opłaty portowe
Symphony Of The Seas w Europie
8-dniowy rejs najwi?kszym statkiem ?wiata
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
28.04 - 05.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
8-dniowy rejs po Karaibach
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
24.02 - 01.03.2018
Cena od 1799.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
SPRZEDANE!!!
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
27.04 - 06.05.2018
Cena od + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Rejs z PL PILOT z dojazdem - Ostatnie kabiny
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
SPRZEDANE!!!
Azja Poludniowo-Wschodnia
04.03 - 18.03.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
15-dniowy rejs statkiem Celebrity Millennium
Azja Poludniowo-Wschodnia
29.01 - 10.02.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
13-dniowy rejs statkiem Celebrity Constellation
Wlochy, Malta i Hiszpania
28.01 - 04.02.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
Najlepszy rejs na ferie zimowe !!!
Wlochy, Malta i Hiszpania
11.02 - 18.02.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu ?ródziemnym
Maltanska Przygoda PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 1004.00 € + opłaty portowe
Maltanska Przygoda PL PILOT
8- dniowy Rejs po Morzu Sródziemnym na MSC Seaview
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
8-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1649.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1599.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,57zł
1 EURO= 4,22zł