Alerejsy

Sladami Wikingów PL PILOT

Statek / Linia: Zenith / Pullmantur
Termin: 21.07 - 28.07.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 0 - 1970-01-01Wylot z Warszawy------
Dzień 1 - 2018-07-21Trondheim---20.00
Dzień 2 - 2018-07-22Alesund (Norwegia)10.0019.00
Dzień 3 - 2018-07-23Geiranger (Norwegia)7.3014.30
Dzień 4 - 2018-07-24Hellesylt16.3018.00
Dzień 5 - 2018-07-25Flam11.3021.30
Dzień 6 - 2018-07-26Bergen (Norwegia)10.0018.00
Dzień 7 - 2018-07-27Haugesund (Norwegia)8.0018.00
Dzień 8 - 2018-07-28Dzien na morzu------
Dzień 9 - 2018-07-29Rostock8.00---
Dzień 10 - 2018-07-30Przejazd do Polski------
  • Ceny

Kabina:kabina wewn?trznakabina z oknemkabina z balkonem
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:1 423,00 €1 618,00 €1 972,00 €
przelot samolotem w cenie0,00 €
oplaty portowe200,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

Cena obejmuje:

- przelot samolotem na trasie Warszawa - Trondheim (miedzyladowanie w Amsterdamie)
- powrót autokarem z Rostoku do Katowic przez Poznan i Wroclaw
- rejs statkiem ZENITH ****
- zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii (7 noclegów);
- serwis baga?owy i kabinowy;
- wy?ywienie - 3 g?ówne posi?ki, przek?ski mi?dzy posi?kami, bufet lub przek?ski o pó?nocy;
- all inclusive (napoje alkoholowe i bezalkoholowe, piwo, wino, likiery dost?pne bez ogranicze? we wszystkich barach);
- korzystanie z basenu i innych urz?dze? sportowo-rekreacyjnych;
- udzia? we wszystkich imprezach organizowanych na statku;
- transfer lotnisko - port;
- opiek? polskiego pilota;
- ubezpieczenie KL, NW i baga?u;

Cena nie obejmuje:

- op?at portowych
- wycieczek fakultatywnych;
- korzystania z punktów us?ugowych (pralnia, fotograf, salon pi?kno?ci i odnowy biologicznej, internet);
- napiwków obowi?zkowych dla obs?ugi statku (72 €/rejs osoba).

Przelot samolotem:


W cenie zawarte transfery lotnisko/port
Przy wylotach z Warszawy dla ch?tnych mo?liwo?? skorzystania z transferu na lotnisko w Warszawie przy wylocie do Trondheim (opcjonalnie) - cena 40€/os.

* miejsca wsiadania: Katowice, ?ory, Rybnik, Cz?stochowa. Mo?liwy transfer z Wroc?awia przy minimum 6 osobach.

Krótki opis portów na trasie rejsu

Wylot z Warszawy. Zbiórka na lotnisku w Warszawie

Trondheim, za?o?one w 997 r., przez d?ugi czas by?o stolic? kraju, tutaj tak?e zbiera? si? pierwszy norweski parlament, a do grobu ?w. Olafa t?umnie przybywali pielgrzymi z ca?ego kraju. Dzisiejsze miasto jest stolic? regionu, a tak?e wa?nym o?rodkiem uniwersyteckim. Nawet przy z?ej pogodzie w licznych klubach i na miejskich deptakach do pó?nego wieczora t?tni ?ycie.

Nad meandruj?c? przez centrum rzek? Nidelva stoj? zabytkowe magazyny, a ukryta w?ród zieleni katedra Nidaros to najwi?ksza gotycka ?wi?tynia Skandynawii.

 

 

Alesund to portowe miasto handlowe po?o?one na zachodnim wybrze?u Norwegii, nad Störfjordem, prowincja Bergen, region Møre og Romsdal. Po?o?one na pó?wyspie i kilku wyspach, tworz?cych dogodny port. W pobli?u znajduje si? Borgsund.

Obecnie centrum rybo?ówstwa Norwegii, mie?ci si? tutaj wiele zak?adów przetwórczych. O?rodek turystyczny oraz miejsce zawijania wielu promów pasa?erskich, g?ównie z wysp brytyjskich ale tak?e z Ameryki Pó?nocnej. Port lotniczy na pobliskiej wyspie Vigra.

 

 

Geiranger to popularna, niezwykle malownicza miejscowo?? turystyczna. Domki skupione przy brzegu, z ty?u liczne wzgórza, wysokie, majestatyczne góry z kaskadami wodospadów to przepi?kna panorama tego miasteczka. A? trudno sobie wyobrazi?, ale wzd?u? ?cian fiordu na w?skich wyst?pach jeszcze przed wojn? w odizolowanych od ?wiata farmach mieszkali ludzie. W 2005 r. Geirangerfjord zosta? wpisany na List? ?wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

 

 

Hellesylt to wyzwanie dla odwa?nych turystów, którym nie straszna jest k?piel w lodowatym wodospadzie. Male?ka wioska Hellesylt, po?o?ona jest na ko?cu Synnylvsfjord. Trudnym do wyobra?enia jest fakt, ?e w czasach Wikingów by? g?ównych portem ich pa?stwa. Niewa?ne, w któr? stron? si? obrócisz, wsz?dzie znajdziesz widoki zapieraj?ce dech w piersiach. W Hellesylt jest postój techniczny. Ze statku schodz? osoby, które wykupi?y wycieczk? fakultatywn? Hellesylt – Geiranger. Statek przep?ywa do Geiranger.

 

 

 

 

 

Flaam to skandynawska wioseczka tak urocza i malownicza, ?e mo?e by? t?em dla wielu sielankowych opowie?ci. Po?o?ona jest na ko?cu najd?u?szego fiordu w Norwegii – Sognefjorden (204 km). Jest wy?mienitym miejscem do rozpocz?cia zwiedzania obszaru tego fiordu. Region tn oferuje najwspanialsze w ?wiecie, zapieraj?ce dech w piersiach widoki fiordów i gór. Jedn? z g?ównych atrakcji turystycznych regionu jest przejazd kolejk? Flåmsbana. Trasa liczy 20 km d?ugo?ci, a podró? z Flåm do Myrdal, po?o?onego w surowym górskim krajobrazie, dostarcza niezapomnianych wra?e?. Z poci?gu mozolnie pokonuj?cego wzniesienia podziwia si? zapieraj?ce dech w piersiach norweskie krajobrazy – o?nie?one górskie szczyty ponad spokojnymi wodami fiordu oraz liczne wodospady spadaj?ce kaskadami po stromych zboczach. Kolejk? Flam mo?na spokojnie nazwa? najwi?kszym dokonaniem norweskich in?ynierów, poniewa? na pocz?tku XX w. wybudowanie linii kolejowej w takich warunkach graniczy?o niemal z cudem. Prawie 80% torów ma nachylenie 28%, a ró?nica poziomów pomi?dzy stacjami wynosi a? 863,5 m. Bezpiecze?stwo zapewnia pi?? niezale?nych systemów hamowania, z których ka?dy mo?na zatrzyma? poci?g. Na ca?ej trasie zbudowano a? 20 tuneli o ??cznej d?ugo?ci 6 km. Aby omin?? tereny zagro?one przez lawiny, linia kolejowa przecina rzek? na dnie doliny w trzech miejscach, jednak zamiast wznosi? mosty, poprowadzono rzek? tunelem pod torami.

Bergen jest jednym z najcenniejszych skarbów Norwegii. Stare hanseatyckie miasto wraz z portem i jego drewnianymi domami zabiera nas w podró? przez norwesk? histori?. Portowa starówka, Bryggen, wpisana zosta?a na List? ?wiatowego dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Bergen usytuowane jest w sercu srogiej krainy fiordów i otoczone jest przez siedem gór. Miasto to oferuje turystom wiele atrakcji, m.in. wspania?y lodowcowy krajobraz górski, który zainspirowa? muzyka Edvarda Griega. Dzi? w Troldhaugen mo?na zwiedzi? jego dom. Zabytki, muzea oraz atmosfera miasta przyci?ga wielu turystów, nie zra?aj?cych si? z?? pogod?, z której s?ynie Bargen. Przez wi?ksz? cz??? roku – nawet w ?rodku lata – pada tutaj deszcz.

Dzie? na morzu. W tym dniu mo?esz odda? si? wypoczynkowi na pok?adzie statku. Skorzystaj ze SPA, odwied? Fitnes Club, odpocznij w saunie. Czeka na ciebie mnóstwo atrakcji przygotowanych przez animatorów rozrywki. Spróbuj swojego szcz??cia w Bingo lub w Casynie, lub poprostu po?ó? si? przy basenie i odpocznij w promieniach s?onecznych.

Rostock to prawie 800-letnie miasto hanzeatyckie, które wiele zachowa?o ze swojego pierwotnego uroku i dzi? wraz z uzdrowiskiem Warnemünde stanowi ciekawy, urozmaicony krajobrazowo kompleks nadmorski. W Rostocku znajduje si? wspania?y XIII-wieczny Marienkirche, który przetrwa? II wojn? ?wiatow? bez szwanku. Ta ogromna budowla z ceg?y mo?e poszczyci? si? zegarem astronomicznym (1472 r.), gotyck? chrzcielnic? wykonan? z br?zu (1290 r.), renesansow? ambon? i barokowymi ambonami. Z wie?y Petrikirche roztacza si? wspania?y widok na miasto.

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Europa Pólnocna na MSC Preziosa
19.05 - 26.06.2018
Cena od 669.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na MSC Preziosa
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Wlochy i Grecja
14.07 - 21.07.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Grecja
8-dniowy rejs po Wschodnim Morzu Sródziemnym
Europa Pólnocna na Costa Pacifica
20.07 - 31.07.2018
Cena od 1029.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na Costa Pacifica
Petersburg i Stolice Ba?tyckie!!
Morze Sródziemne z Balearami
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Wielkanoc na Morzu Sródziemnym
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
30.03 - 03.04.2018
Cena od 219.00 € + opłaty portowe
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
5-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne na Seaview
12.08 - 19.08.2018
Cena od 869.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Seaview
Rejs na najnowszym statku MSC Seaview
Morze Sródziemne z Savony
28.04 - 05.05.2018
Cena od 449.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu Sródziemnym
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
15.04 - 22.04.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
Wiosna na Wyspach Greckich
Hiszpania i Portugalia
01.11 - 11.11.2018
Cena od 489.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Wlochy i Malta z Savony
29.04 - 06.05.2018
Cena od 479.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne z Savony
22.09 - 29.09.2018
Cena od 519.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym
Z Warnemunde do Bergen
18.05 - 25.05.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Warnemunde do Bergen
Fiordy Norweskie z Warnemunde
Europa Pólnocna na MSC Meraviglia
02.09 - 13.09.2018
Cena od 689.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na MSC Meraviglia
11- dniowy rejs z Hamburga po St. Petersburg
Z Chin do Singapuru z przelotem
07.10 - 19.10.2018
Cena od + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem
Rejs+przelot+ hotel
Morze Sródziemne z Balearami
01.07 - 08.07.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Wlochy i Malta z Savony
08.04 - 15.04.2018
Cena od 359.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
Wiosenny rejs w najlepszej cenie!!
Fiordy Norweskie
12.08 - 19.08.2018
Cena od 769.00 € + opłaty portowe
Fiordy Norweskie
8-dniowy rejs statkiem MSC Orchestra
Morze Sródziemne na Costa Magica
20.10 - 27.10.2018
Cena od 279.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne na MSC Opera
21.04 - 28.04.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs statkiem MSC Opera
Wlochy i Baleary
02.09 - 09.09.2018
Cena od 549.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Baleary
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Wlochy i Baleary
08.07 - 15.07.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Baleary
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne na Costa Magica
17.11 - 24.11.2018
Cena od 199.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne z Balearami
03.06 - 10.06.2018
Cena od 529.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Ostatnie kabiny w okazyjnych cenach
Z Hamburga po Malage
23.06 - 07.07.2018
Cena od 1549.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Malage
Z Hamburga przez Francje, Portugalie i Hiszpanie
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
28.04 - 05.05.2018
Cena od 549.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Z Hamburga po Amsterdam
21.04 - 28.04.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
8-dniowy rejs z Hamburga po Southampton
Morze Sródziemne z Balearami
22.07 - 29.07.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Hiszpania i Portugalia
02.10 - 12.10.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
04.05 - 11.05.2018
Cena od 579.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
8 dniowy rejs po Wschodnim Morzu ?ródziemnym
Wlochy i Grecja
30.06 - 07.07.2018
Cena od + opłaty portowe
Wlochy i Grecja
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Norweskie Fiordy z Hamburga
07.07 - 17.07.2018
Cena od 1199.00 € + opłaty portowe
Norweskie Fiordy z Hamburga
10- dniowy rejs z Hamburga po Fiordach Norweskich
Morze Sródziemne na Seaview
02.09 - 09.09.2018
Cena od 669.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Seaview
Rejs na najnowszym statku MSC Seaview
Z Kiel do Savony
02.09 - 14.09.2018
Cena od 719.00 € + opłaty portowe
Z Kiel do Savony
12-dniowy rejs statkiem Costa Pacifica
Fiordy Norweskie na MSC Preziosa
09.06 - 16.06.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Fiordy Norweskie na MSC Preziosa
8 dniowy rejs z Kilonii
Z Hamburga po Amsterdam
13.10 - 20.10.2018
Cena od 409.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
07.10 - 19.10.2018
Cena od 2199.00 € + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel + pobyt na Bali
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 659.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Morze Sródziemne na Costa Magica
15.09 - 22.09.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
27.04 - 04.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
Pakiet napojów do obiadu i kolacji - GRATIS
Morze Sródziemne na C.Diadema
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na C.Diadema
Rejs Wielkanocny na Costa Diadema
Morze Sródziemne na MSC Opera
28.04 - 05.05.2018
Cena od 539.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu Sródziemnym
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
NA ZAPYTANIE
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1789.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1499.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,34zł
1 EURO= 4,15zł