Alerejsy

Azja CityTour + przelot + hotele

Statek / Linia: Ovation of the Seas / RoyalCaribbean
Termin: 09.04 - 14.04.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-04-09Singapur---18:00
Dzień 2 - 2018-04-10Dzien na morzu----
Dzień 3 - 2018-04-11Penang (Malezja)08:0018:00
Dzień 4 - 2018-04-12Phuket (Tajlandia)08:0021:00
Dzień 5 - 2018-04-13Dzien na morzu------
Dzień 6 - 2018-04-14Singapur08:00---
  • Ceny

Kabina:kabina wewn?trzna kabina z balkonem
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:1 499,00 €1 699,00 €
op?aty portowe w cenie0,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

Cena  zawiera:
-Przelot liniami rejsowymi 05/04/18 z Berlina/ do Singapuru, powrót 17/04/18  (mo?liwo?? kalkulacji przelotów z Warszawy, kwota dop?aty zmienna - szczegó?y u konsultantów) 

-3 noclegi przed rejsem w 4* hotelu ze ?niadaniem w Singapurze

-5 nocy na statku Ovation of the Seas w kabinie zgodnie w zarezerwowan? kategori?
-Przelot z Singapuru do Bangkoku
-3 noclegi ze ?niadaniem w hotelu 4* w Bangkoku

-rejs wg zarezerwowanej kategorii
-wszystkie posi?ki oraz rozrywka na pok?adzie (w restauracjach ze specyfikacj? kuchni/przy niektórych atrakcjach mo?liwa dop?ata)
-przygotowany przez wykwalifikowany personel program rozrywkowy z przedstawieniami, muzyk? na ?ywo oraz klubem nocnym
-obs?uga kabin i pokoi przez ca?? dob?
-wej?cie do centrum fitness, korzystanie z sauny, jacuzzi oraz sauny parowej (zabiegi dodatkowo p?atne)
-udzia? w imprezie Captain´s Cocktail Party przy bufecie Gala
-wszystkie op?aty portowe oraz podatki
-dop?ata paliwowa
-Certyfikat Bezpiecze?stwa

 

Cena nie zawiera:
-napoje na pok?adzie
-osobiste wydatki
-wycieczki na l?dzie
-napiwki (mog? by? odliczane z Twojego rachunku na pok?adzie (sugerowane: ok. USD 10 za osob?/dzie? za go?ci powy?ej 13 lat, 5 USD za osob?/dzie? za go?ci od 3 do 12 lat)
-ubezpieczenie podró?y
-wiza, je?li wymagana

 

 j?zyk na pok?adzie: angielski

Krótki opis portów na trasie rejsu

 Singapur – miasto-pa?stwo po?o?one na po?udniowym kra?cu Pó?wyspu Malajskiego.

Nazwa Singapur pochodzi od dwóch sanskryckich s?ów: singa (lew) i pura (miasto), st?d niekiedy stosowana nazwa Miasto Lwa.

Wizerunek pos?gu Merlion jest znanym symbolem Singapuru, u?ywanym do 1997 jako logo przez singapursk? izb? turystyki.

W zabudowie Singapuru przewa?aj? wysokie wie?owce. Sercem miasta jest stara dzielnica kolonialna. Znajduj? si? tu gmachy rz?dowe, ko?cio?y, hotele, kluby sportowe, luksusowe domy mieszkalne oraz nowoczesne drapacze chmur. Do zabytków z czasów kolonialnych nale?y odlana z br?zu statua Tomasa Stamforda Rafflesa, neogotycka katedra ?w. Andrzeja i budynek ratusza. W mie?cie istnieje wiele ?wi?ty? buddyjskich, taoistycznych, hinduistycznych i meczetów. Interesuj?ce zbiory sztuki azjatyckiej i europejskiej mo?na zobaczy? w kilku muzeach (Narodowym, Sztuki i Azjatyckim).

Pomimo g?stej i systematycznie rozrastaj?cej si? zabudowy w Singapurze mo?na znale?? urocze miejsca do wypoczynku. Na park rozrywki zamieniono jedn? z wysp – wysp? Sentosa. Zbudowano na niej oceanarium, w którym mo?na m.in. odby? spacer przeszklonym korytarzem umieszczonym pod jednym z g?ównych akwariów. Na wyspie istnieje tak?e wodny park rozrywki, ogród botaniczny oraz muzeum motyli, w którym mo?na obejrze? oko?o 60 gatunków ?ywych okazów. Na wschodnim wybrze?u g?ównej wyspy znajduje si? tak?e krokodylarium, w którym ?yje ponad 1800 krokodyli pochodz?cych z Azji, Afryki i Stanów Zjednoczonych.

Singapur jest miastem gdzie intensywna zabudowa kontrastuje z bujn? zieleni? rozlicznych parków. Do najchetniej odwiedzanych nale?? takie miejsca jak ogrody botaniczne czy bukit timah (z najwy?szym wzniesieniem w Singapurze). Dodatkowo, do Singapuru nale?y niewielka wyspa Pulau Ubin (wschód Singapuru, nieopodal lotniska), która nie zosta?a poddana procesom modernizacji i jest w zasadzie jedynym skrawkiem singapurskiej ziemi o charakterze wiejsko-rolniczym. Pulau Ubin jest dosy? popularnym miejscem wycieczek rowerowych i spacerów.

 


 Penang – stan Malezji, po?o?ony na niewielkiej wyspie w Cie?ninie Malakka o tej samej nazwie i na niewielkim pasie wybrze?a P?w. Malajskiego

Obecnie stanowi jedn? z wi?kszych atrakcji turystycznych Malezji z mieszank? kultur, religii i architektury.

Z kolei do najwi?kszych atrakcji wyspy Penang nale?y zbudowane przez brytyjczyków miasto Georgetown. Na wyspie mo?na odwiedzi? te? Muzeum Owadów, fam? motyli, czy ?wi?tyni? w??y.

Mimo i? powierzchnia penang to zaledwie oko?o 300 kilometrów kwadratowych, podró? po niej dostarcza nie lada prze?y?.

 Phuket  – prowincja i najwi?ksza wyspa Tajlandii, po?o?ona na Morzu Andama?skim przy zachodnim wybrze?u Pó?wyspu Malajskiego. Najwi?kszym miastem i stolic? prowincji jest miasto Phuket. Powierzchnia wyspy wynosi 542 km².

Wn?trze wyspy jest górzyste, z najwy?szym wzniesieniem si?gaj?cym 529 m n.p.m., pokryte lasami. Na zachodnim wybrze?u znajduj? si? piaszczyste pla?e, z których najbardziej znana jest Patong, wa?ny o?rodek turystyczny, t?umnie odwiedzany przez Europejczyków, szczególnie zim?.

Od XVI wieku podstawowym ?ród?em dochodów wyspy by?o wydobycie cyny, które jednak straci?o na znaczeniu wraz ze spadkiem cen na rynkach ?wiatowych. Obecnie podstaw? gospodarki wyspy Phuket s? plantacje kauczukowca oraz turystyka.

Tsunami, które wywo?ane zosta?o przez bardzo silne trz?sienie ziemi na Oceanie Indyjskim 26 grudnia 2004, zniszczy?o w znacznym stopniu infrastruktur? turystyczn? na wybrze?u wyspy, powoduj?c ?mier? kilkuset osób, w tym wielu zagranicznych turystów. Tajowie, dla których turystyka jest g?ównym ?ród?em dochodu, szybko odbudowali zniszczon? zabudow?.

G?ównym, o ile nie powszechnym, portem wst?pu na wysp? Phuket jest jej bardzo dobrze bezpo?rednio skomunikowany mi?dzynarodowo i krajowo port lotniczy Phuket, obs?uguj?cy 3 milliony pasa?erów rocznie, po?o?ony w pó?nocnej cz??ci wyspy, 32 km od centrum miasta Phuket.

Singapur. Przylot do Singapuru, zakwaterowanie w hotelu i nocleg.

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Europa Pólnocna na MSC Preziosa
19.05 - 26.06.2018
Cena od 669.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na MSC Preziosa
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Wlochy i Grecja
14.07 - 21.07.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Grecja
8-dniowy rejs po Wschodnim Morzu Sródziemnym
Europa Pólnocna na Costa Pacifica
20.07 - 31.07.2018
Cena od 1029.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na Costa Pacifica
Petersburg i Stolice Ba?tyckie!!
Morze Sródziemne z Balearami
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Wielkanoc na Morzu Sródziemnym
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
30.03 - 03.04.2018
Cena od 219.00 € + opłaty portowe
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
5-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne na Seaview
12.08 - 19.08.2018
Cena od 869.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Seaview
Rejs na najnowszym statku MSC Seaview
Morze Sródziemne z Savony
28.04 - 05.05.2018
Cena od 449.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu Sródziemnym
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
15.04 - 22.04.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
Wiosna na Wyspach Greckich
Hiszpania i Portugalia
01.11 - 11.11.2018
Cena od 489.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Wlochy i Malta z Savony
29.04 - 06.05.2018
Cena od 479.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne z Savony
22.09 - 29.09.2018
Cena od 519.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym
Z Warnemunde do Bergen
18.05 - 25.05.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Warnemunde do Bergen
Fiordy Norweskie z Warnemunde
Europa Pólnocna na MSC Meraviglia
02.09 - 13.09.2018
Cena od 689.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na MSC Meraviglia
11- dniowy rejs z Hamburga po St. Petersburg
Z Chin do Singapuru z przelotem
07.10 - 19.10.2018
Cena od + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem
Rejs+przelot+ hotel
Morze Sródziemne z Balearami
01.07 - 08.07.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Wlochy i Malta z Savony
08.04 - 15.04.2018
Cena od 359.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
Wiosenny rejs w najlepszej cenie!!
Fiordy Norweskie
12.08 - 19.08.2018
Cena od 769.00 € + opłaty portowe
Fiordy Norweskie
8-dniowy rejs statkiem MSC Orchestra
Morze Sródziemne na Costa Magica
20.10 - 27.10.2018
Cena od 279.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne na MSC Opera
21.04 - 28.04.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs statkiem MSC Opera
Wlochy i Baleary
02.09 - 09.09.2018
Cena od 549.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Baleary
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Wlochy i Baleary
08.07 - 15.07.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Baleary
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne na Costa Magica
17.11 - 24.11.2018
Cena od 199.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne z Balearami
03.06 - 10.06.2018
Cena od 529.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Ostatnie kabiny w okazyjnych cenach
Z Hamburga po Malage
23.06 - 07.07.2018
Cena od 1549.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Malage
Z Hamburga przez Francje, Portugalie i Hiszpanie
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
28.04 - 05.05.2018
Cena od 549.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Z Hamburga po Amsterdam
21.04 - 28.04.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
8-dniowy rejs z Hamburga po Southampton
Morze Sródziemne z Balearami
22.07 - 29.07.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Hiszpania i Portugalia
02.10 - 12.10.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
04.05 - 11.05.2018
Cena od 579.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
8 dniowy rejs po Wschodnim Morzu ?ródziemnym
Wlochy i Grecja
30.06 - 07.07.2018
Cena od + opłaty portowe
Wlochy i Grecja
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Norweskie Fiordy z Hamburga
07.07 - 17.07.2018
Cena od 1199.00 € + opłaty portowe
Norweskie Fiordy z Hamburga
10- dniowy rejs z Hamburga po Fiordach Norweskich
Morze Sródziemne na Seaview
02.09 - 09.09.2018
Cena od 669.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Seaview
Rejs na najnowszym statku MSC Seaview
Z Kiel do Savony
02.09 - 14.09.2018
Cena od 719.00 € + opłaty portowe
Z Kiel do Savony
12-dniowy rejs statkiem Costa Pacifica
Fiordy Norweskie na MSC Preziosa
09.06 - 16.06.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Fiordy Norweskie na MSC Preziosa
8 dniowy rejs z Kilonii
Z Hamburga po Amsterdam
13.10 - 20.10.2018
Cena od 409.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
07.10 - 19.10.2018
Cena od 2199.00 € + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel + pobyt na Bali
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 659.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Morze Sródziemne na Costa Magica
15.09 - 22.09.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
27.04 - 04.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
Pakiet napojów do obiadu i kolacji - GRATIS
Morze Sródziemne na C.Diadema
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na C.Diadema
Rejs Wielkanocny na Costa Diadema
Morze Sródziemne na MSC Opera
28.04 - 05.05.2018
Cena od 539.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu Sródziemnym
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
NA ZAPYTANIE
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1789.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1499.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,34zł
1 EURO= 4,15zł