Alerejsy

Azja CityTour + przelot + hotele

Statek / Linia: Ovation of the Seas / RoyalCaribbean
Termin: 09.04 - 14.04.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-04-09Singapur---18:00
Dzień 2 - 2018-04-10Dzien na morzu----
Dzień 3 - 2018-04-11Penang (Malezja)08:0018:00
Dzień 4 - 2018-04-12Phuket (Tajlandia)08:0021:00
Dzień 5 - 2018-04-13Dzien na morzu------
Dzień 6 - 2018-04-14Singapur08:00---
  • Ceny

Kabina:kabina wewn?trzna kabina z balkonem
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:1 599,00 €1 699,00 €
op?aty portowe w cenie0,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

Cena  zawiera:
-Przelot liniami rejsowymi 05/04/18 z Berlina/ do Singapuru, powrót 17/04/18  (mo?liwo?? kalkulacji przelotów z Warszawy, kwota dop?aty zmienna - szczegó?y u konsultantów) 

-3 noclegi przed rejsem w 4* hotelu ze ?niadaniem w Singapurze

-5 nocy na statku Ovation of the Seas w kabinie zgodnie w zarezerwowan? kategori?
-Przelot z Singapuru do Bangkoku
-3 noclegi ze ?niadaniem w hotelu 4* w Bangkoku

-rejs wg zarezerwowanej kategorii
-wszystkie posi?ki oraz rozrywka na pok?adzie (w restauracjach ze specyfikacj? kuchni/przy niektórych atrakcjach mo?liwa dop?ata)
-przygotowany przez wykwalifikowany personel program rozrywkowy z przedstawieniami, muzyk? na ?ywo oraz klubem nocnym
-obs?uga kabin i pokoi przez ca?? dob?
-wej?cie do centrum fitness, korzystanie z sauny, jacuzzi oraz sauny parowej (zabiegi dodatkowo p?atne)
-udzia? w imprezie Captain´s Cocktail Party przy bufecie Gala
-wszystkie op?aty portowe oraz podatki
-dop?ata paliwowa
-Certyfikat Bezpiecze?stwa

 

Cena nie zawiera:
-napoje na pok?adzie
-osobiste wydatki
-wycieczki na l?dzie
-napiwki (mog? by? odliczane z Twojego rachunku na pok?adzie (sugerowane: ok. USD 10 za osob?/dzie? za go?ci powy?ej 13 lat, 5 USD za osob?/dzie? za go?ci od 3 do 12 lat)
-ubezpieczenie podró?y
-wiza, je?li wymagana

 

 j?zyk na pok?adzie: angielski

Krótki opis portów na trasie rejsu

 Singapur – miasto-pa?stwo po?o?one na po?udniowym kra?cu Pó?wyspu Malajskiego.

Nazwa Singapur pochodzi od dwóch sanskryckich s?ów: singa (lew) i pura (miasto), st?d niekiedy stosowana nazwa Miasto Lwa.

Wizerunek pos?gu Merlion jest znanym symbolem Singapuru, u?ywanym do 1997 jako logo przez singapursk? izb? turystyki.

W zabudowie Singapuru przewa?aj? wysokie wie?owce. Sercem miasta jest stara dzielnica kolonialna. Znajduj? si? tu gmachy rz?dowe, ko?cio?y, hotele, kluby sportowe, luksusowe domy mieszkalne oraz nowoczesne drapacze chmur. Do zabytków z czasów kolonialnych nale?y odlana z br?zu statua Tomasa Stamforda Rafflesa, neogotycka katedra ?w. Andrzeja i budynek ratusza. W mie?cie istnieje wiele ?wi?ty? buddyjskich, taoistycznych, hinduistycznych i meczetów. Interesuj?ce zbiory sztuki azjatyckiej i europejskiej mo?na zobaczy? w kilku muzeach (Narodowym, Sztuki i Azjatyckim).

Pomimo g?stej i systematycznie rozrastaj?cej si? zabudowy w Singapurze mo?na znale?? urocze miejsca do wypoczynku. Na park rozrywki zamieniono jedn? z wysp – wysp? Sentosa. Zbudowano na niej oceanarium, w którym mo?na m.in. odby? spacer przeszklonym korytarzem umieszczonym pod jednym z g?ównych akwariów. Na wyspie istnieje tak?e wodny park rozrywki, ogród botaniczny oraz muzeum motyli, w którym mo?na obejrze? oko?o 60 gatunków ?ywych okazów. Na wschodnim wybrze?u g?ównej wyspy znajduje si? tak?e krokodylarium, w którym ?yje ponad 1800 krokodyli pochodz?cych z Azji, Afryki i Stanów Zjednoczonych.

Singapur jest miastem gdzie intensywna zabudowa kontrastuje z bujn? zieleni? rozlicznych parków. Do najchetniej odwiedzanych nale?? takie miejsca jak ogrody botaniczne czy bukit timah (z najwy?szym wzniesieniem w Singapurze). Dodatkowo, do Singapuru nale?y niewielka wyspa Pulau Ubin (wschód Singapuru, nieopodal lotniska), która nie zosta?a poddana procesom modernizacji i jest w zasadzie jedynym skrawkiem singapurskiej ziemi o charakterze wiejsko-rolniczym. Pulau Ubin jest dosy? popularnym miejscem wycieczek rowerowych i spacerów.

 


 Penang – stan Malezji, po?o?ony na niewielkiej wyspie w Cie?ninie Malakka o tej samej nazwie i na niewielkim pasie wybrze?a P?w. Malajskiego

Obecnie stanowi jedn? z wi?kszych atrakcji turystycznych Malezji z mieszank? kultur, religii i architektury.

Z kolei do najwi?kszych atrakcji wyspy Penang nale?y zbudowane przez brytyjczyków miasto Georgetown. Na wyspie mo?na odwiedzi? te? Muzeum Owadów, fam? motyli, czy ?wi?tyni? w??y.

Mimo i? powierzchnia penang to zaledwie oko?o 300 kilometrów kwadratowych, podró? po niej dostarcza nie lada prze?y?.

 Phuket  – prowincja i najwi?ksza wyspa Tajlandii, po?o?ona na Morzu Andama?skim przy zachodnim wybrze?u Pó?wyspu Malajskiego. Najwi?kszym miastem i stolic? prowincji jest miasto Phuket. Powierzchnia wyspy wynosi 542 km².

Wn?trze wyspy jest górzyste, z najwy?szym wzniesieniem si?gaj?cym 529 m n.p.m., pokryte lasami. Na zachodnim wybrze?u znajduj? si? piaszczyste pla?e, z których najbardziej znana jest Patong, wa?ny o?rodek turystyczny, t?umnie odwiedzany przez Europejczyków, szczególnie zim?.

Od XVI wieku podstawowym ?ród?em dochodów wyspy by?o wydobycie cyny, które jednak straci?o na znaczeniu wraz ze spadkiem cen na rynkach ?wiatowych. Obecnie podstaw? gospodarki wyspy Phuket s? plantacje kauczukowca oraz turystyka.

Tsunami, które wywo?ane zosta?o przez bardzo silne trz?sienie ziemi na Oceanie Indyjskim 26 grudnia 2004, zniszczy?o w znacznym stopniu infrastruktur? turystyczn? na wybrze?u wyspy, powoduj?c ?mier? kilkuset osób, w tym wielu zagranicznych turystów. Tajowie, dla których turystyka jest g?ównym ?ród?em dochodu, szybko odbudowali zniszczon? zabudow?.

G?ównym, o ile nie powszechnym, portem wst?pu na wysp? Phuket jest jej bardzo dobrze bezpo?rednio skomunikowany mi?dzynarodowo i krajowo port lotniczy Phuket, obs?uguj?cy 3 milliony pasa?erów rocznie, po?o?ony w pó?nocnej cz??ci wyspy, 32 km od centrum miasta Phuket.

Singapur. Przylot do Singapuru, zakwaterowanie w hotelu i nocleg.

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
SPRZEDANE!!!
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
19.01 - 30.01.2018
Cena od 439.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
11-dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym z Genui
Emiraty na MSC Splendida
20.01 - 27.01.2018
Cena od 389.00 € + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
Gor?cy Rejs po Emiratach Arabskich
Emiraty na C. Mediterranea
02.02 - 09.02.2018
Cena od 299.00 € + opłaty portowe
Emiraty na C. Mediterranea
8-dniowy rejs po Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
03.02 - 10.02.2018
Cena od + opłaty portowe
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
PAKIET ALL INCLUSIVE W CENIE!
Emiraty na MSC Splendida
13.01 - 20.01.2018
Cena od + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
ALL INCLUSIVE w cenie rejsu
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
17.02 - 26.02.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
SPRZEDANY!!!
Symphony Of The Seas w Europie
28.04 - 06.05.2018
Cena od 1339.00 € + opłaty portowe
Symphony Of The Seas w Europie
8-dniowy rejs najwi?kszym statkiem ?wiata
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
28.04 - 05.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
8-dniowy rejs po Karaibach
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
24.02 - 01.03.2018
Cena od 1799.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
SPRZEDANE!!!
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
27.04 - 06.05.2018
Cena od + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Rejs z PL PILOT z dojazdem - Ostatnie kabiny
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
SPRZEDANE!!!
Azja Poludniowo-Wschodnia
04.03 - 18.03.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
15-dniowy rejs statkiem Celebrity Millennium
Azja Poludniowo-Wschodnia
29.01 - 10.02.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
13-dniowy rejs statkiem Celebrity Constellation
Wlochy, Malta i Hiszpania
28.01 - 04.02.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
Najlepszy rejs na ferie zimowe !!!
Wlochy, Malta i Hiszpania
11.02 - 18.02.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu ?ródziemnym
Maltanska Przygoda PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 1004.00 € + opłaty portowe
Maltanska Przygoda PL PILOT
8- dniowy Rejs po Morzu Sródziemnym na MSC Seaview
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
8-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1649.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1599.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,57zł
1 EURO= 4,22zł