Alerejsy

Morze Sródziemne i Wyspy Greckie

Statek / Linia: MSC Orchestra / MSC Cruises
Termin: 19.01 - 30.01.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-01-19Genua (Wlochy)---17:00
Dzień 2 - 2018-01-20Marsylia (Francja)08:0018:00
Dzień 3 - 2018-01-21Barcelona (Hiszpania)09:0018:00
Dzień 4 - 2018-01-22Dzien na morzu-----
Dzień 5 - 2018-01-23La Valetta (Malta)08:0016:00
Dzień 6 - 2018-01-24Korfu (Grecja)14:0020:00
Dzień 7 - 2018-01-25Katakolon (Grecja)08:0017:00
Dzień 8 - 2018-01-26Heraklion/Kreta (Grecja)08:0018:00
Dzień 9 - 2018-01-27Pireus /Ateny (Grecja)7:3016:30
Dzień 10 - 2018-01-28Dzien na morzu------
Dzień 11 - 2018-01-29Civitavecchia/Rzym (Wlochy)09:0019:00
Dzień 12 - 2018-01-30Genua (Wlochy)08:00---
  • Ceny

Kabina:kabina wewn?trzna z oknemz balkonem
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:439,00 €639,00 €839,00 €
Op?aty portowe (doro?li i dzieci)160,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

cena obejmuje:

zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii; serwis baga?owy i kabinowy; wy?ywienie – 3 g?ówne posi?ki, przek?ski mi?dzy posi?kami, bufet lub przek?ski o pó?nocy; korzystanie z basenu i innych urz?dze? sportowo-rekreacyjnych; udzia? we wszystkich imprezach organizowanych na statku.


cena nie obejmuje:
op?at portowych; kosztów dojazdu do portu; ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie i transferów (na zapytanie); wycieczek fakultatywnych; korzystania z punktów us?ugowych (pralnia, fotograf, salon pi?kno?ci i odnowy biologicznej, internet); napojów do obiadów i kolacji, drinków oraz napiwków obowi?zkowych dla obs?ugi statku (ok. 10€/dzie?/osob? powy?ej 12 roku ?ycia; 5€/dzie?/dziecko od 2 do 12 roku ?ycia); ubezpieczenia KL, NW i baga?u.


uwagi:
kabiny 3/4 osobowe nie s? dost?pne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona – sprzeda? tylko po potwierdzeniu; ceny wycieczek fakultatywnych, propozycje dojazdu do portu, hoteli przed/po rejsie na zapytanie.

 

Rodzaje Kabin MSC:

Dost?pne s? kabiny
wewn?trzne - Bella, Fantastica
z oknem - Bella, Fantastica
z balkonem - Bella, Fantastica
Podstawowe ró?nice
Kategoria Bella - kabiny najta?sze, usytuowane zazwyczaj na ni?szych pok?adach.
Kabiny z oknem i z balkonem mog? mie? ograniczon? widoczno??. Mo?liwo?? zamówienia do kabiny ?niadania za dop?at?.
Kategoria Fantastica - kabiny dro?sze, usytuowane na wy?szych pok?adach.
W cenie
- bezp?atne ?niadanie do kabiny
- 50% zni?ki na zaj?cia fitness, joga lub treningi na si?owni z indywidualnym trenerem

 

ALL INCLUSIVE (opcja)
Warunkiem skorzystania z pakietu all inclusive jest wykupienie pakietu przez wszystkich pasa?erów podró?uj?cych w jednej kabinie na czas ca?ego rejsu.

ALL INCLUSIVE – ALLEGRISSIMO – 26€/doba/osoba - napoje w restauracji i barze samoobs?ugowym: wybrane wina serwowane w kieliszkach (2 bia?e, 2 czerwone, 1 ró?owe), woda mineralna, piwo z nalewaka, napoje bezalkoholowe, napoje w barach: wybrane koktajle alkoholowe i bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, aperitifs, wybrane wina serwowane w kieliszkach, wybrane wódki, likiery i bitters, caffeteria (kawa, cappuccino, gor?ca czekolada, gor?ca herbata), lody na wynos w kubeczku lub wafelku, (niektóre marki drinków s? wykluczone z w/w pakietu zgodnie z list? dost?pn? na pok?adzie statku)

 

ALL INCLUSIVE ALLEGRISSIMO CHILD (DLA DZIECI) - 12€/doba/osoba - napoje w restauracji i barze samoobs?ugowym: woda mineralna i napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda mineralna, gor?ce napoje, ?wie?o wyciskane soki, smoothies, milkshakes, lody na wynos w wafelku lub kubeczku.

 

ALL INCLUSIVE – PREMIUM – 44€/doba/osoba - napoje w restauracji i barze samoobs?ugowym: wino serwowane w kieliszkach, woda mineralna, piwo (równie? w butelkach), napoje bezalkoholowe, napoje w mini barze oraz woda mineralna w kabinie, napoje w barach: wszystkie napoje z Menu w barze (równie? marki premium) specjalne Menu: wszystkie produkty z Menu "Gelateria", Chocolate bar i Pastry, shop delights, jedzenie z Room Service Menu.


PAKIETY NAPOJÓW - mo?na te? skorzysta? z zakupu napojów w pakietach, mo?na je dowolnie komponowa?. Przyk?adowe pakiety napojów wraz z ich orientacyjnymi cenami*:Pakiet wody - 14 butelek wody mineralnej (1 litr) - 27,00 €,Pakiet napojów bezalkoholowych - 14 napoje w puszkach lub soki 34.00 €,Pakiet piwa - 14 butelek/puszek piwa - 59,00 €,Pakiet win - 4 wybrane butelki wina w restauracji g?ównej - 69,00 €.
*Szczegó?owy opis pakietów all inclusive oraz pakietów napojów przedstawiamy klientom na ?yczenie.


Krótki opis portów na trasie rejsu

Genua – po?o?ona w pó?nocno – zachodniej cz??ci W?och jest nazywana „pionowym miastem”. Usytuowanie na wzgórzach, sprawia, ?e do niektórych cz??ci miasta najlepiej dojecha? secesyjnymi kolejkami linowymi. Szczególnie pi?kny widok na port rozpo?ciera si? z tarasu widokowego w luksusowej dzielnicy Castelletto. Idealnym miejscem na romantyczn? randk? w Genui jest Boccadasse. Dawny port rybacki, którego atmosfer? podkre?laj? ?odzie wci?gni?te na brzeg, susz?ce si? sieci, warsztaty i drogie restauracje serwuj?ce frutti di mare. Do Boccadasse prowadzi Corso Italia – nadmorski bulwar, na którym mo?na uprawia? jogging, czy je?dzi? na rolkach, a noc? wybra? si? do jednego z wielu lokali.

Marsylia to drugie co do wielko?ci miasto Francji. Zarówno w wygl?dzie tego portowego miasta, jak i jego atmosferze ujawnia si? szczególny urok Prowansji. Mieszkaj? w nim ludzie ró?nych ras i narodowo?ci, wi?c trudno nazwa? je francuskim czy prowansalskim. Marsylia jest znana jako centrum kultury, sztuki i historii. W mie?cie znale?? mo?na wiele wspania?ych muzeów, galerii sztuki oraz oper?. O znakomitej historii ?wiadczy? mo?e wiele zabytkowych budynków i ko?cio?ów.

 

 

 

 

Barcelona to dynamicznie rozwijaj?ce si? kosmopolityczne miasto w pó?nocno-wschodniej cz??ci Hiszpanii. Jest stolic? Katalonii (1.615 tys. mieszk.), po?o?ona nad Morzem ?ródziemnym; najwi?kszy, obok Madrytu, o?rodek gospodarczy i kulturalny kraju, wielkie centrum turystyczne, port morski, miasto silnie podkre?laj?ce sw? odr?bno?? od reszty Hiszpanii. Wszystkie g?ówne zabytki znajduj? si? na starym  mie?cie, które pomimo pl?taniny w?skich uliczek i zau?ków jest wystarczaj?co ma?e by spokojnie porusza? si? po nim pieszo. Sercem starówki jest ?redniowieczna dzielnica Barri Gotic pe?na zabytkowych budowli, naj?adniejsza cz??? Barcelony. Na zachód od Barri Gotic znajduje si? Rambla, która przecina stare miasto na pó?. Las Ramblas (bo jest to w?a?ciwie kilka uliczek) ci?gn? si? od portu po?o?onego na po?udniu, do ogromnego Placa de Catalunya na pó?noc. Po drugiej stronie Ramblas znajduje si? dzielnica Barri Xines (czyli chi?ska dzielnica), robi?ca na odwiedzaj?cych j? turystach do?? pos?pne wra?anie. ?redniowieczne uliczki ci?gn? si? ku pó?nocy po obu stronach Ramblas, a? do Parc de la Ciutadella oraz na po?udniowy zachód do zwie?czonego fortec? wzgórza Montjuic, na które dosta? si? mo?na tak?e kolejk? linow?.

Poni?ej Placa de Catalunya znajduje si? nowoczesne miasto i centrum handlowe, znane pod nazw? Eixample. Zosta?o ono wybudowane w XIX wieku, z bulwarami, parkami, szerokimi alejami i siatk? równoleg?ych uliczek. Znajduje si? tutaj jedna z najbardziej charakterystycznych budowli Barcelony, czyli katedra Sagrada Familia. Dalej na pó?noc le?y jeszcze jedno dzie?o Gaudiego, a mianowicie bajkowy Parc Guell.

Dzie? na morzuW tym dniu mo?esz odda? si? wypoczynkowi na pok?adzie statku. Skorzystaj ze SPA, odwied? Fitnes Club, odpocznij w saunie. Czeka na ciebie mnóstwo atrakcji przygotowanych przez animatorów rozrywki. Spróbuj swojego szcz??cia w Bingo lub w Casynie, lub poprostu po?ó? si? przy basenie i odpocznij w promieniach s?onecznych.

La Valletta - to jedna z najmniejszych europejskich metropolii i zarazem jedno z najbardziej niezwyk?ych miast Europy, podobnie zreszt? jak i ca?a Malta. Jest tu tyle zabytków, ?e spaceruj?c po niej ma si? wra?enie, ?e trafi?o si? do wielkiego muzeum. To historyczne miasto by?o niegdy? siedzib? Zakonu Rycerzy Malta?skich. Po dzi? dzie? zachowa?y si? stare mury miejskie oraz imponuj?ca katedra ?wi?tego Jana. Swoje pi?kno La Valetta zawdzi?cza tez po?o?eniu przy jednym z najwi?kszych, naturalnych portów ?wiata. Panuje tu i?cie ?ródziemnomorska atmosfera, a gwarne ulice pe?ne s? kolorowo ubranych turystów z ca?ej Europy.

 

 

 

 

 

Katakolon / Olympia, miejscowo?? w  Elidzie, w pó?nocno-zachodniej cz??ci Peloponezu, staro?ytny okr?g kultowy Zeusa. Miejsce najs?ynniejszych igrzysk greckich, zwanych olimpijskimi (od 776 p.n.e.), urz?dzanych co 4 lata do 393 n.e. Sanktuarium upad?o po zniesieniu igrzysk w 394. W 426 z rozkazu cesarza Teodozjusza II zosta?o zburzone.
Osuni?cie si? zboczy wzgórza Kronion i zmiana biegu rzeki Kladeos przykry?y ruiny grub? warstw? mu?u. Sanktuarium Zeusa (tzw. Altis) by?o ?wi?tym gajem, otoczonym murem. W IX-VIII w. p.n.e. znajdowa? si? tam jedynie wielki o?tarz ofiarny. Wykopaliska (od 1875) odnalaz?y ruiny pracowni Fidiasza i jego narz?dzia. W sanktuarium znaleziono wiele pomników wotywnych oraz pos?gów zwyci?zców olimpijskich. Odnalezione metopy i rze?by przyczó?kowe z Olimpiejonu, jak te? pos?gi Nike Pajoniosa (ok. 420 p.n.e.) i Hermesá Praksytelesa (ok. 350 p.n.e.) s? eksponowane w muzeum w Olimpii. Od 1936 datuje si? tradycja wzniecania w ruinach ?wi?tyni Hery olimpijskiego znicza. W 1961 zosta?a ustanowiona w Olimpii Mi?dzynarodowa Akademia Olimpijska.

Heraklion, stolica wyspy jest jednocze?nie ?rodkiem kulturalnym z wieloma muzeami, przede wszystkim z muzeum archeologicznym z najwi?kszymi zbiorami skarbów kultury minojskiej. W zdominowanej przez styl wenecki starej cz??ci miasta mo?na pospacerowa? w?skimi uliczkami i obejrze? zamek w porcie. Nie mo?na pomin?? s?ynnego pa?acu w Knossos.

 

 

 

 

Pireus - port grecki po?o?ony w niewielkiej odleg?o?ci od Aten, le?y na górzystym pó?wyspie, na p?d.-zach. od Aten. Najwy?sz? wznosz?c? si? tam gór? jest Munichia (86,5 m), na której w okresie macedo?skim znajdowa? si? gród. Trzy okr?g?e zatoki (Pireus, Zea i Munichia) stanowi?y naturalne porty, które Temistokles w 493 p.n.e. po??czy? z Atenami. Jest jednym z najwa?niejszych centrów przemys?owych wspó?czesnej Grecji, najwi?kszym jej portem i trzecim, co do wielko?ci portem Morza ?ródziemnego.

Ateny – kolebka zachodniej cywilizacji i demokracji - oferuj? mnóstwo najwy?ej cenionych archeologicznych pere?ek. Staro?ytne Ateny, nazwane na cze?? bogini m?dro?ci, na równi z Rzymem wp?yn??y na rozwój zachodniej cywilizacji. Chocia? Ateny to wielka metropolia, niemal wszystkie atrakcje turystyczne skupiaj? si? w ma?ym kwartale. Dwa symbole miasta, Akropol i wzgórze Likavitos, wida? niemal z ka?dego punktu na tym obszarze. Akropol - jak z czasów Sokratesa i Platona, w?skie uliczki wokó? Plaki (stara cz??? miasta) z jej tawernami, sklepikami i pchlim targiem posiadaj? magnetyczn? si??, której trudno si? oprze?. Sintagma to serce miasta. Nad otoczonym luksusowymi hotelami, bankami i restauracjami placem góruje stary pa?ac królewski - od 1935 r. siedziba parlamentu. Turysta zwykle dochodzi tu do wniosku, ?e zabytki staro?ytno?ci, a zw?aszcza Akropol, s? tylko najbardziej znanymi, ale nie jedynymi tutejszymi atrakcjami. Kusz? jeszcze wspania?e widoki ze wzgórz Likavitós i Filopáppou. U podnó?a Akropolu rozpo?ciera si? Pláka, pe?na zabytków z czasów Bizancjum, ?redniowiecza i XIX w., które wyda?y si? tak egzotyczne Byronowi i innym romantykom. Jak mo?na si? spodziewa?, Ateny s?yn? te? z najlepszych restauracji w Grecji. Dzia?a tu wiele pi?knych kawiarenek, tawerny w ogrodach i uliczne targi. ?ycie nocne tak?e jest bardzo urozmaicone.

Civitavecchia - miasto w ?rodkowej cz??ci W?och, nad Morzem Tyrre?skim. Wa?ny w?ze? komunikacyjny, du?y port pasa?erski i handlowy. Za?o?one w II w., za panowania cesarza Trajana. Podstaw?  tutejszej gospodarki stanowi dobrze rozwini?ty przemys? chemiczny, g?ównie produkcja kwasu siarkowego. K?pielisko morskie i uzdrowisko ze ?ród?ami mineralnymi. Posiada dobrze rozwini?te zaplecze turystyczno-us?ugowe. Zabytki: fort, w budowie którego uczestniczy? Micha? Anio? (XVI w.), arsena? (XVII w.), ko?ció? San Francesco (XII w).

 

 

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Morze Sródziemne wraz z Balearami
07.12 - 17.12.2017
Cena od 249.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne wraz z Balearami
10-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Genui
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Phuket
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
19.01 - 30.01.2018
Cena od 439.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
11-dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym z Genui
Emiraty na MSC Splendida
20.01 - 27.01.2018
Cena od 389.00 € + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
Cena tylko w AleRejsy.pl !!!
Emiraty na C. Mediterranea
02.02 - 09.02.2018
Cena od 299.00 € + opłaty portowe
Emiraty na C. Mediterranea
8-dniowy rejs po Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
03.02 - 10.02.2018
Cena od + opłaty portowe
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
PAKIET ALL INCLUSIVE W CENIE!
Symphony Of The Seas w Europie
28.04 - 06.05.2018
Cena od 1339.00 € + opłaty portowe
Symphony Of The Seas w Europie
8-dniowy rejs najwi?kszym statkiem ?wiata
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
28.04 - 05.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
8-dniowy rejs po wschodnich Karaibach
Wlochy, Francja i Hiszpania
22.12 - 29.12.2017
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Francja i Hiszpania
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu ?ródziemnym
Wlochy, Francja i Hiszpania
29.12 - 06.01.2018
Cena od 919.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Francja i Hiszpania
Sylwester w Barcelonie
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
24.02 - 01.03.2018
Cena od 1799.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
27.04 - 06.05.2018
Cena od + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Rejs z PL PILOT z dojazdem - Ostatnie kabiny
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 569.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroc?awia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
Rejs+przelot+ hotel+pobyt w Wietnamie
Azja Poludniowo-Wschodnia
04.03 - 18.03.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
15-dniowy rejs statkiem Celebrity Millennium
Azja Poludniowo-Wschodnia
29.01 - 10.02.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
13-dniowy rejs statkiem Celebrity Constellation
Wlochy, Malta i Hiszpania
28.01 - 04.02.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
Najlepszy rejs na ferie zimowe !!!
Wlochy, Malta i Hiszpania
11.02 - 18.02.2018
Cena od 389.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu ?ródziemnym
Wlochy, Malta i Hiszpania
15.01 - 22.01.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
Rejs po Morzu ?ródziemnym
Maltalska Przygoda PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 904.00 € + opłaty portowe
Maltalska Przygoda PL PILOT
8- dniowy Rejs po Morzu ?ródziemnym na MSC Seaview
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1649.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1599.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
17.12 - 28.12.2017
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
11-dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym z Genui
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,59zł
1 EURO= 4,24zł