Alerejsy

Norweskie Fiordy z Hamburga

Statek / Linia: MSC Magnifica/2010 / MSC Cruises
Termin: 07.07 - 17.07.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-07-07Hamburg (Niemcy)---21:00
Dzień 2 - 2018-07-08Dzien na morzu------
Dzień 3 - 2018-07-09Southampton (Wileka Brytania)8:0020:00
Dzień 4 - 2018-07-10Le Havre (Francja)7:0020:00
Dzień 5 - 2018-07-11Dzien na morzu----
Dzień 6 - 2018-07-12Stavanger10:0019:00
Dzień 7 - 2018-07-13Bergen (Norwegia)08:0018:00
Dzień 8 - 2018-07-14Olden (Norwegia)8:0017:00
Dzień 9 - 2018-07-15Alesund (Norwegia)8:0017:00
Dzień 10 - 2018-07-16Dzien na morzu------
Dzień 11 - 2018-07-17Hamburg (Niemcy)7:00---
  • Ceny

Kabina:kabina wewnetrznaz oknemz balkonemapartament (suite)
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:1 199,00 €1 499,00 €1 799,00 €2 649,00 €
Op?aty portowe (doro?li i dzieci)150,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

cena obejmuje:
zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii; serwis baga?owy i kabinowy; wy?ywienie – 3 g?ówne posi?ki, przek?ski mi?dzy posi?kami, bufet lub przek?ski o pó?nocy; korzystanie z basenu i innych urz?dze? sportowo-rekreacyjnych; udzia? we wszystkich imprezach organizowanych na statku.


cena nie obejmuje:
op?at portowych; kosztów dojazdu do portu; ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie
i transferów (na zapytanie); wycieczek fakultatywnych; korzystania z punktów us?ugowych (pralnia, fotograf, salon pi?kno?ci i odnowy biologicznej, internet); napojów do obiadów i kolacji, drinków oraz napiwków obowi?zkowych dla obs?ugi statku (ok. 10€/dzie?/osob? powy?ej 12 roku ?ycia; 5€/dzie?/dziecko od 2 do 12 roku ?ycia); ubezpieczenia KL, NW i baga?u.


uwagi:
kabiny 3/4 osobowe nie s? dost?pne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona – sprzeda? tylko po potwierdzeniu; ceny wycieczek fakultatywnych, propozycje dojazdu do portu, hoteli przed/po rejsie na zapytanie.

 

Rodzaje kabin MSC:

Dost?pne s? kabiny
wewn?trzne - Bella, Fantastica
z oknem - Bella, Fantastica
z balkonem - Bella, Fantastica
Podstawowe ró?nice
Kategoria Bella - kabiny najta?sze, usytuowane zazwyczaj na ni?szych pok?adach.
Kabiny z oknem i z balkonem mog? mie? ograniczon? widoczno??. Mo?liwo?? zamówienia do kabiny ?niadania za dop?at?.
Kategoria Fantastica - kabiny dro?sze, usytuowane na wy?szych pok?adach.
W cenie
- bezp?atne ?niadanie do kabiny
- 50% zni?ki na zaj?cia fitness, joga lub treningi na si?owni z indywidualnym trenerem


ALL INCLUSIVE (opcja)
Warunkiem skorzystania z pakietu all inclusive jest wykupienie pakietu przez wszystkich pasa?erów podró?uj?cych w jednej kabinie na czas ca?ego rejsu.

 

ALL INCLUSIVE – ALLEGRISSIMO – 26€/doba/osoba - napoje w restauracji i barze samoobs?ugowym: wybrane wina serwowane w kieliszkach (2 bia?e, 2 czerwone, 1 ró?owe), woda mineralna, piwo z nalewaka, napoje bezalkoholowe, napoje w barach: wybrane koktajle alkoholowe i bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, aperitifs, wybrane wina serwowane w kieliszkach, wybrane wódki, likiery i bitters, caffeteria (kawa, cappuccino, gor?ca czekolada, gor?ca herbata), lody na wynos w kubeczku lub wafelku, (niektóre marki drinków s? wykluczone z w/w pakietu zgodnie z list? dost?pn? na pok?adzie statku)

 

ALL INCLUSIVE ALLEGRISSIMO CHILD (DLA DZIECI) - 13€/doba/osoba - napoje w restauracji i barze samoobs?ugowym: woda mineralna i napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda mineralna, gor?ce napoje, ?wie?o wyciskane soki, smoothies, milkshakes, lody na wynos w wafelku lub kubeczku.

 

ALL INCLUSIVE – PREMIUM – 44€/doba/osoba - napoje w restauracji i barze samoobs?ugowym: wino serwowane w kieliszkach, woda mineralna, piwo (równie? w butelkach), napoje bezalkoholowe, napoje w mini barze oraz woda mineralna w kabinie, napoje w barach: wszystkie napoje z Menu w barze (równie? marki premium) specjalne Menu: wszystkie produkty z Menu "Gelateria", Chocolate bar i Pastry, shop delights, jedzenie z Room Service Menu.


PAKIETY NAPOJÓW - mo?na te? skorzysta? z zakupu napojów w pakietach, mo?na je dowolnie komponowa?. Przyk?adowe pakiety napojów wraz z ich orientacyjnymi cenami*:Pakiet wody - 14 butelek wody mineralnej (1 litr) - 27,00 €,Pakiet napojów bezalkoholowych - 14 napoje w puszkach lub soki 34.00 €,Pakiet piwa - 14 butelek/puszek piwa - 59,00 €,Pakiet win - 4 wybrane butelki wina w restauracji g?ównej - 69,00 €.*Szczegó?owy opis pakietów all inclusive oraz pakietów napojów przedstawiamy klientom na ?yczenie.


 

Krótki opis portów na trasie rejsu

Hamburg - miasto w pó?nocnych Niemczech na prawach kraju zwi?zkowego niedaleko uj?cia ?aby do Morza Pó?nocnego. Wolne miasto i zarazem zwi?zkowy kraj niemiecki. Najwi?kszy port morski kraju (75 mln ton prze?adunku), wielki o?rodek przemys?owy (statki, elektrotechnika, przetwórstwo ropy, przemys? spo?ywczy) i finansowy. Jest to stare zabytkowe miasto w wi?kszo?ci zniszczone w wyniku alianckiego nalotu dywanowego 27 lipca 1943 (ponad 40 tysi?cy ofiar) – otoczone jest nowoczesnymi osiedlami wkomponowanymi w obszary le?ne. Historyczne centrum Hamburga znajduje si? mi?dzy dworcem g?ównym a placem Gänsemarkt. Ulica Jungfernstieg nad rzek? Alster pozostaje ulic? handlow? i promenad? Hamburga. Obraz miasta kszta?towany jest przez wie?e g?ównych ?wi?ty?: Ko?cio?a ?w. Katarzyny, ?w. Piotra, ?w. Jakuba, ?w. Miko?aja i ?w. Micha?a. Ten ostatni jest cennym zabytkiem barokowej architektury sakralnej w pó?nocnych Niemczech.

Dzie? na morzu. W tym dniu mo?esz odda? si? wypoczynkowi na pok?adzie statku. Skorzystaj ze SPA, odwied? Fitnes Club, odpocznij w saunie. Czeka na ciebie mnóstwo atrakcji przygotowanych przez animatorów rozrywki. Spróbuj swojego szcz??cia w Bingo lub w Casynie, lub poprostu po?ó? si? przy basenie i odpocznij w promieniach s?onecznych.

Le Havre – miejscowo?? i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Seine-Maritime.

Ze wzgl?du na ogromne zniszczenia podczas drugiej wojny ?wiatowej w mie?cie w zasadzie nie ma ?adnych zabytków sprzed tego konfliktu (poza Katedr? Notre-Dame przy rue de Paris). Zabudowa powojenna jest natomiast modelowym przyk?adem modernistycznego miasta, wzniesionego od podstaw po prawie ca?kowitych zniszczeniach. Miasto zosta?o niemal?e zbudowane na nowo w latach 1946-1954.

Centrum Hawru (nazywane centre-ville reconstruit), jako przyk?ad rekonstrukcji powojennej, zosta?o wpisane na list? ?wiatowego dziedzictwa UNESCO w 2005 (z podobnych powodów na list? t? wcze?niej trafi?a warszawska starówka). Najciekawsze obiekty (oprócz samego uk?adu urbanistycznego) to ko?ció? Saint-Joseph, ratusz i hala targowa. Ponadto, w latach pó?niejszych, zespó? modernistycznej architektury miasta zosta? uzupe?niony o tzw. Wulkan (1961) – dzie?o Oscara Niemeyera (znajduj? si? tam m.in. kina, teatr i inne instytucje kultury) oraz modernistyczny ko?ció? ?w. Micha?a (1965) autorstwa Henri Colboc'a.

Dzie? na morzuW tym dniu mo?esz odda? si? wypoczynkowi na pok?adzie statku. Skorzystaj ze SPA, odwied? Fitnes Club, odpocznij w saunie. Czeka na ciebie mnóstwo atrakcji przygotowanych przez animatorów rozrywki. Spróbuj swojego szcz??cia w Bingo lub w Casynie, lub poprostu po?ó? si? przy basenie i odpocznij w promieniach s?onecznych.

Stavanger to norweskie miasto portowe (za?o?one w 1425 roku) i gmina le??ca w regionie Rogaland, po?o?one nad po?udniowo-zachodnim wybrze?u Norwegii nad Oceanem Atlantyckim.  Jest stolic? norweskiego przemys?u naftowego. Najwa?niejsze ?wiatowe koncerny naftowe maj? tam swoje biura, które nadzoruj? wydobycie ropy naftowej na Morzu Pó?nocnym. Swoj? siedzib? ma tutaj firma Statoil. Tury?ci pierwsze kroki kieruj? na Stare Miasto Stavanger. Jest to doskonale zachowana XIX-wieczna dzielnica zamieszka?a w przesz?o?ci przez dokerów i rybaków. W jej centrum znajduje si? Muzeum Produkcji Konserw oraz Muzeum Morskie. Ponadto warto pospacerowa? po handlowej dzielnicy Skagen, odwiedzi? Wie?? Valbergtarnet oraz katedr?. Ze Stavanger koniecznie trzeba si? wybra? na klif Prekestolen zawieszony 597 metrów nad powierzchni? Lysefjorden. Na ska?? prowadzi 1,5 km trasa turystyczna. Szczyt jest p?aski, odwiedzany przez rzesze turystów spragnionych niezwyk?ego widoku.

Bergen jest jednym z najcenniejszych skarbów Norwegii. Stare hanseatyckie miasto wraz z portem i jego drewnianymi domami zabiera nas w podró? przez norwesk? histori?. Portowa starówka, Bryggen, wpisana zosta?a na List? ?wiatowego dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Bergen usytuowane jest w sercu srogiej krainy fiordów i otoczone jest przez siedem gór. Miasto to oferuje turystom wiele atrakcji, m.in. wspania?y lodowcowy krajobraz górski, który zainspirowa? muzyka Edvarda Griega. Dzi? w Troldhaugen mo?na zwiedzi? jego dom. Zabytki, muzea oraz atmosfera miasta przyci?ga wielu turystów, nie zra?aj?cych si? z?? pogod?, z której s?ynie Bargen. Przez wi?ksz? cz??? roku – nawet w ?rodku lata – pada tutaj deszcz.

Olden to ma?a wioska norweska po?o?ona jest na pocz?tku fiordu Nordfjord, sk?d zobaczy? mo?na najwi?kszy w Europie lodowiec Jostedalsbre.

Alesund to portowe miasto handlowe po?o?one na zachodnim wybrze?u Norwegii, nad Störfjordem, prowincja Bergen, region Møre og Romsdal. Po?o?one na pó?wyspie i kilku wyspach, tworz?cych dogodny port. W pobli?u znajduje si? Borgsund.

Obecnie centrum rybo?ówstwa Norwegii, mie?ci si? tutaj wiele zak?adów przetwórczych. O?rodek turystyczny oraz miejsce zawijania wielu promów pasa?erskich, g?ównie z wysp brytyjskich ale tak?e z Ameryki Pó?nocnej. Port lotniczy na pobliskiej wyspie Vigra.

 

 

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Hiszpania i Portugalia
22.09 - 02.10.2018
Cena od 729.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne z Balearami
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Wielkanoc na Morzu Sródziemnym
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
30.03 - 03.04.2018
Cena od 219.00 € + opłaty portowe
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
5-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne z Savony
28.04 - 05.05.2018
Cena od 449.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu Sródziemnym
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
15.04 - 22.04.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
Wiosna na Wyspach Greckich
Wlochy i Malta z Savony
29.04 - 06.05.2018
Cena od 479.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne z Savony
22.09 - 29.09.2018
Cena od 519.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym
Z Chin do Singapuru z przelotem
07.10 - 19.10.2018
Cena od 1599.00 € + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem
Rejs+przelot+ hotel
Wlochy i Malta z Savony
08.04 - 15.04.2018
Cena od 359.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
Wiosenny rejs w najlepszej cenie!!
Morze Sródziemne na MSC Opera
21.04 - 28.04.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs statkiem MSC Opera
Morze Sródziemne z Balearami
03.06 - 10.06.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Ostatnie kabiny w okazyjnych cenach
Z Hamburga po Malage
23.06 - 07.07.2018
Cena od 1549.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Malage
Z Hamburga przez Francje, Portugalie i Hiszpanie
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
28.04 - 05.05.2018
Cena od + opłaty portowe
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Z Hamburga po Amsterdam
21.04 - 28.04.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
8-dniowy rejs z Hamburga po Southampton
Wlochy, Francja i Hiszpania
29.04 - 06.05.2018
Cena od 249.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Francja i Hiszpania
8-dniowy rejs statkiem Costa Vicoria
Norweskie Fiordy z Hamburga
07.07 - 17.07.2018
Cena od 1199.00 € + opłaty portowe
Norweskie Fiordy z Hamburga
10- dniowy rejs z Hamburga po Fiordach Norweskich
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
07.10 - 19.10.2018
Cena od 2199.00 € + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel + pobyt na Bali
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 659.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
27.04 - 04.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
Pakiet napojów do obiadu i kolacji - GRATIS
Morze Sródziemne na C.Diadema
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na C.Diadema
Rejs Wielkanocny na Costa Diadema
Rejs z Hawany na MSC 15dni z przelotem
27.02 - 13.03.2018
Cena od 1399.00 € + opłaty portowe
Rejs z Hawany na MSC 15dni z przelotem
15 dniowy rejs po Kubie
Morze Sródziemne na MSC Opera
28.04 - 05.05.2018
Cena od 539.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu Sródziemnym
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
8-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1789.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1499.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Morze Sródziemne z Balearami
29.04 - 06.05.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napojów do obiadu i kolacji - GRATIS
Wlochy, Francja, Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie
22.04 - 03.05.2018
Cena od 689.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Francja, Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie
11-dniowy rejs statkiem Costa Pacifica
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,34zł
1 EURO= 4,15zł