Alerejsy

Wlochy, Francja i Hiszpania

Statek / Linia: Costa Diadema/2014 / Costa Cruises
Termin: 22.12 - 29.12.2017 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2017-12-22Savona (Wlochy)---17:00
Dzień 2 - 2017-12-23Marsylia (Francja)8:0017:00
Dzień 3 - 2017-12-24Barcelona (Hiszpania)9:0019:00
Dzień 4 - 2017-12-25Dzien na morzu------
Dzień 5 - 2017-12-26Cagliari/Sardynia (Wlochy)9:0018:00
Dzień 6 - 2017-12-27Civitavecchia/Rzym (Wlochy)9:0019:00
Dzień 7 - 2017-12-28LaSpezia /Florencja, Piza (Wlochy)9:0020:00
Dzień 8 - 2017-12-29Savona (Wlochy)7:00---
  • Ceny

Kabina:kabina wewn?trznaz oknemz balkonem
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:509,00 €639,00 €719,00 €
Dziecko do 18 lat w kabinie z dwoma doros?ymi osobami0,00 €
Op?aty portowe (doro?li i dzieci)140,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

cena obejmuje:

zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii (6 noclegów); serwis baga?owy i kabinowy; wy?ywienie – 3 g?ówne posi?ki, przek?ski mi?dzy posi?kami; korzystanie z basenu i innych urz?dze? sportowo-rekreacyjnych; udzia? we wszystkich imprezach organizowanych na statku.

 

cena nie obejmuje:

op?at portowych; kosztów dojazdu do portu; ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie i transferów (na zapytanie); wycieczek fakultatywnych; korzystania z punktów us?ugowych (pralnia, fotograf, salon pi?kno?ci i odnowy biologicznej, internet); napojów do obiadów i kolacji, wody, drinków oraz napiwków obowi?zkowych dla obs?ugi statku (ok. 10€/dzie?/osoba powy?ej 14 roku ?ycia; 5€/dzie?/dziecko w wieku 4-13); ubezpieczenia KL, NW i baga?u.

 

uwagi:

kabiny 3/4 osobowe nie s? dost?pne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona – sprzeda? tylko po potwierdzeniu; ceny wycieczek fakultatywnych, propozycje dojazdu do portu, hoteli przed/po rejsie na zapytanie.

Na pok?adzie statku obowi?zuje bezgotówkowy system op?at. Nale?no?? reguluje si? ostatniego dnia rejsu gotówk? (wp?ata depozytu ok. 250€/kabina pierwszego dnia rejsu) lub kart? kredytow? (VISA, Mastercard, American Express) na podstawie zbiorczego rachunku. Karty kredytowe nale?y zarejestrowa? zaraz po zaokr?towaniu.

 

ALL INCLUSIVE (opcja)
istnieje mo?liwo?? wykupienia pakietu ALL INCLUSIVE obejmuj?cego wybrane napoje alkoholowe
i bezalkoholowe dost?pne bez ogranicze? we wszystkich barach.
Ceny pakietów:
25€ (pakiet bez koktajli)/dzie?/osoba doros?a
28€ (pakiet z koktajlami)/dzie?/osoba doros?a
16€/dzie?/dziecko
Warunkiem skorzystania z pakietu all inclusive jest wykupienie pakietu przez wszystkich pasa?erów w kabinie na czas ca?ego rejsu.

Krótki opis portów na trasie rejsu

Pod??aj?c z centralnych W?oszech w kierunku Francji, mija si? portowo - przemys?ow? Savon?. Oprócz ma?ej galerii przy Via Quarda Superiore, niewiele mo?na tu zwiedzi?. Znaczne ciekawsze jest oddalone o pó? godziny jazdy od Savony Finale Ligure. Warto wst?pi? do ko?cio?a San Biagio z o?miok?tn? dzwonnic?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marsylia to drugie co do wielko?ci miasto Francji. Zarówno w wygl?dzie tego portowego miasta, jak i jego atmosferze ujawnia si? szczególny urok Prowansji. Mieszkaj? w nim ludzie ró?nych ras i narodowo?ci, wi?c trudno nazwa? je francuskim czy prowansalskim. Marsylia jest znana jako centrum kultury, sztuki i historii. W mie?cie znale?? mo?na wiele wspania?ych muzeów, galerii sztuki oraz oper?. O znakomitej historii ?wiadczy? mo?e wiele zabytkowych budynków i ko?cio?ów.

 

 

 

 

Barcelona to dynamicznie rozwijaj?ce si? kosmopolityczne miasto w pó?nocno-wschodniej cz??ci Hiszpanii. Jest stolic? Katalonii (1.615 tys. mieszk.), po?o?ona nad Morzem ?ródziemnym; najwi?kszy, obok Madrytu, o?rodek gospodarczy i kulturalny kraju, wielkie centrum turystyczne, port morski, miasto silnie podkre?laj?ce sw? odr?bno?? od reszty Hiszpanii. Wszystkie g?ówne zabytki znajduj? si? na starym  mie?cie, które pomimo pl?taniny w?skich uliczek i zau?ków jest wystarczaj?co ma?e by spokojnie porusza? si? po nim pieszo. Sercem starówki jest ?redniowieczna dzielnica Barri Gotic pe?na zabytkowych budowli, naj?adniejsza cz??? Barcelony. Na zachód od Barri Gotic znajduje si? Rambla, która przecina stare miasto na pó?. Las Ramblas (bo jest to w?a?ciwie kilka uliczek) ci?gn? si? od portu po?o?onego na po?udniu, do ogromnego Placa de Catalunya na pó?noc. Po drugiej stronie Ramblas znajduje si? dzielnica Barri Xines (czyli chi?ska dzielnica), robi?ca na odwiedzaj?cych j? turystach do?? pos?pne wra?anie. ?redniowieczne uliczki ci?gn? si? ku pó?nocy po obu stronach Ramblas, a? do Parc de la Ciutadella oraz na po?udniowy zachód do zwie?czonego fortec? wzgórza Montjuic, na które dosta? si? mo?na tak?e kolejk? linow?.

Poni?ej Placa de Catalunya znajduje si? nowoczesne miasto i centrum handlowe, znane pod nazw? Eixample. Zosta?o ono wybudowane w XIX wieku, z bulwarami, parkami, szerokimi alejami i siatk? równoleg?ych uliczek. Znajduje si? tutaj jedna z najbardziej charakterystycznych budowli Barcelony, czyli katedra Sagrada Familia. Dalej na pó?noc le?y jeszcze jedno dzie?o Gaudiego, a mianowicie bajkowy Parc Guell.

Dzie? na morzuW tym dniu mo?esz odda? si? wypoczynkowi na pok?adzie statku. Skorzystaj ze SPA, odwied? Fitnes Club, odpocznij w saunie. Czeka na ciebie mnóstwo atrakcji przygotowanych przez animatorów rozrywki. Spróbuj swojego szcz??cia w Bingo lub w Casynie, lub poprostu po?ó? si? przy basenie i odpocznij w promieniach s?onecznych.

Cagliari - miasto i gmina we W?oszech, stolica autonomicznego regionu Sardynia i prowincji Cagliari. Jest to najwi?kszy o?rodek gospodarczy i kulturalny wyspy.

Miasto Cagliari znajduje si? na po?udniowym wybrze?u Sardynii, nad zatok? o tej samej nazwie i na równinie Campidiano.

Do najwa?niejszych zabytków nale?? Uniwersytet (za?. 1606), rzymski amfiteatr (II w.), ko?ció? San Saturnino (VI, IX-XII w.), katedra (XII, XVII w.), ko?cio?y z XVI-XVII w., fragmenty fortyfikacji (XIV w.), budynki uniwersyteckie (XVII w.).

Civitavecchia - miasto w ?rodkowej cz??ci W?och, nad Morzem Tyrre?skim. Wa?ny w?ze? komunikacyjny, du?y port pasa?erski i handlowy. Za?o?one w II w., za panowania cesarza Trajana. Podstaw?  tutejszej gospodarki stanowi dobrze rozwini?ty przemys? chemiczny, g?ównie produkcja kwasu siarkowego. K?pielisko morskie i uzdrowisko ze ?ród?ami mineralnymi. Posiada dobrze rozwini?te zaplecze turystyczno-us?ugowe. Zabytki: fort, w budowie którego uczestniczy? Micha? Anio? (XVI w.), arsena? (XVII w.), ko?ció? San Francesco (XII w).

 

 

La Spezia – najwi?kszy port Morza Liguryjskiego. Jest miastem o g??boko zakorzenionych tradycjach morskich i skupia si? wokó? portu wojskowego i handlowego, które le?a w naturalnej zatoce. Otaczaj?cy La Spezia górzysty region jest nazywany parkiem narodowym Cinque Terre i stanowi doskona?e miejsce na wakacje.  La Spezia jest znana ze swoich doków stoczniowych i jako miejsce stacjonowania marynarki wojennej, ma jednak wystarczaj?co du?o uroku, aby przyci?ga? turystów jako popularny o?rodek czarteru jachtów. Miasto ma d?ug? histori? i by?o zamieszkiwane ju? w czasach staro?ytnych. Prawie przez ca?y rok ?wieci tutaj s?o?ce. Te dwie rzeczy po??czone z uroczym, naturalnym krajobrazem u stóp ?a?cucha górskiego i wewn?trz naturalnej zatoki (nazywanej Golfo dei Poeti – Zatok? Poetów) sprawiaj?, ?e to po?o?one na wschodnim brzegu Morza Liguryjskiego miasto jest jednym z najciekawszych o?rodków czarteru jachtów w?oskiej Riwiery.

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Morze Sródziemne wraz z Balearami
07.12 - 17.12.2017
Cena od 249.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne wraz z Balearami
10-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Genui
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Phuket
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
19.01 - 30.01.2018
Cena od 439.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
11-dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym z Genui
Emiraty na MSC Splendida
20.01 - 27.01.2018
Cena od 389.00 € + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
Cena tylko w AleRejsy.pl !!!
Emiraty na C. Mediterranea
02.02 - 09.02.2018
Cena od 299.00 € + opłaty portowe
Emiraty na C. Mediterranea
8-dniowy rejs po Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
03.02 - 10.02.2018
Cena od + opłaty portowe
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
PAKIET ALL INCLUSIVE W CENIE!
Symphony Of The Seas w Europie
28.04 - 06.05.2018
Cena od 1339.00 € + opłaty portowe
Symphony Of The Seas w Europie
8-dniowy rejs najwi?kszym statkiem ?wiata
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
28.04 - 05.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
8-dniowy rejs po wschodnich Karaibach
Wlochy, Francja i Hiszpania
22.12 - 29.12.2017
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Francja i Hiszpania
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu ?ródziemnym
Wlochy, Francja i Hiszpania
29.12 - 06.01.2018
Cena od 919.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Francja i Hiszpania
Sylwester w Barcelonie
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
24.02 - 01.03.2018
Cena od 1799.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
27.04 - 06.05.2018
Cena od + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Rejs z PL PILOT z dojazdem - Ostatnie kabiny
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 569.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroc?awia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
Rejs+przelot+ hotel+pobyt w Wietnamie
Azja Poludniowo-Wschodnia
04.03 - 18.03.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
15-dniowy rejs statkiem Celebrity Millennium
Azja Poludniowo-Wschodnia
29.01 - 10.02.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
13-dniowy rejs statkiem Celebrity Constellation
Wlochy, Malta i Hiszpania
28.01 - 04.02.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
Najlepszy rejs na ferie zimowe !!!
Wlochy, Malta i Hiszpania
11.02 - 18.02.2018
Cena od 389.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu ?ródziemnym
Wlochy, Malta i Hiszpania
15.01 - 22.01.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
Rejs po Morzu ?ródziemnym
Maltalska Przygoda PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 904.00 € + opłaty portowe
Maltalska Przygoda PL PILOT
8- dniowy Rejs po Morzu ?ródziemnym na MSC Seaview
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1649.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1599.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
17.12 - 28.12.2017
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
11-dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym z Genui
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,59zł
1 EURO= 4,24zł