Alerejsy

Karaiby i Antyle na MSC Seaside

Statek / Linia: MSC Seaside/2017 / MSC Cruises
Termin: 28.04 - 05.05.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-04-28Miami (USA)---19:00
Dzień 2 - 2018-04-29Dzien na morzu------
Dzień 3 - 2018-04-30Dzien na morzu------
Dzień 4 - 2018-05-01Philipsburg (St. Maarten)08:0018:00
Dzień 5 - 2018-05-02San Juan (Portoryko)07:0016:00
Dzień 6 - 2018-05-03Dzien na morzu-------
Dzień 7 - 2018-05-04Nassau (Bahamy)09:0016:00
Dzień 8 - 2018-05-05Miami (USA)7:00---
  • Ceny

Kabina:kabina wewn?trznakabina z oknem fantasticakabina z balkonemapartament
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:369,00 €619,00 €709,00 €1 439,00 €
3 lub 4 dziecko w kabinie (2-12 lat)0,00 €
Op?aty portowe (doro?li i dzieci)130,00 €
3 lub 4 dziecko w kabinie (13-17 lat)249,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

Cena obejmuje:

zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii; serwis baga?owy i kabinowy; wy?ywienie - 3 g?ówne posi?ki; przek?ski mi?dzy posi?kami; bufet lub przek?ski o pó?nocy; korzystanie z basenu i innych urz?dze? sportowo-rekreacyjnych; udzia? we wszystkich imprezach organizowanych na statku.

 

Cena nie obejmuje:

op?at portowych; kosztów dojazdu do portu; ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie i transferów (na zapytanie); wycieczek fakultatywnych; korzystania z punktów us?ugowych (pralnia, fotograf, salon pi?kno?ci i odnowy biologicznej, internet); napojów do obiadów i kolacji, drinków; napiwków obowi?zkowych dla obs?ugi statku (ok. 8,5€/dzie?/osoba doros?a; 4,25€/dzie?/dziecko); ubezpieczenia KL, NW i baga?u.

 

Kabiny:
MSC Cruises oferuje nast?puj?ce rodzaje kabin:

kabiny wewn?trzne - Bella, Fantastica

kabiny z oknem - Bella, Fantastica

kabiny z balkonem - Bella, Fantastica

 

Podstawowe ró?nice:

Kategoria Bella - kabiny usytuowane na ni?szych pok?adach. Kabiny z oknem i z balkonem mog? mie? ograniczon? widoczno??. Mo?liwo?? zamówienia do kabiny ?niadania za dop?at?.

Kategoria Fantastica - kabiny usytuowane na wy?szych pok?adach. ?niadanie serwowane do kabiny w cenie rejsu, 50% zni?ki na zaj?cia fitness, joga lub treningi na si?owni z indywidualnym trenerem, mo?liwo?? wyboru tury kolacji.

 

ALL INCLUSIVE (opcja):
Istnieje mo?liwo?? wykupienia pakietu ALL INCLUSIVE obejmuj?cego wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe dost?pne bez ogranicze? we wszystkich barach.

Cena pakietu:

26€/dzie?/osoba doros?a;

12€/dzie?/dziecko.

 
Dla rejsów po Ameryce Po?udniowej oraz rozpoczynaj?cych si? z portu Miami obowi?zuje pakiet all incusive "More for Less"


Cena pakietu:
More for Less Classic

35€/dzie?/osoba doros?a;

18€/dzie?/dziecko.

 

More for Less Premium

47€/dzie?/osoba doros?a;

24€/dzie?/dziecko.


Warunkiem skorzystania z pakietu all inclusive jest wykupienie pakietu przez wszystkich pasa?erów podró?uj?cych w jednej kabinie na czas ca?ego rejsu.
 

Uwagi:
Kabiny 3/4 osobowe nie s? dost?pne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona - sprzeda? tylko po potwierdzeniu; ceny wycieczek fakultatywnych, propozycje dojazdu do portu, hoteli przed/po rejsie na zapytanie.

Na pok?adzie statku obowi?zuje bezgotówkowy system op?at. Nale?no?? reguluje si? ostatniego dnia rejsu gotówk? (wp?ata depozytu ok. 250€/kabina pierwszego dnia rejsu) lub kart? kredytow? (VISA, Mastercard, American Express) na podstawie zbiorczego rachunku. Karty kredytowe nale?y zarejestrowa? zaraz po zaokr?towaniu.

Krótki opis portów na trasie rejsu

Miami jest po?o?one w stanie Floryda, nad Zatok? Biscayne. Pierwotnie staro?ytne osiedle Indian szczepu Tequesta, w pobli?u którego w 1567 powsta?a hiszpa?ska misja. W 1821 wraz z ca?? Floryd? przesz?o we w?adanie Amerykanów, którzy w 1835 wybudowali Fort Dallas. W 1896 oddano do u?ytku lini? kolejow? i rozpocz?to promocj? miasta jako kurortu i k?pieliska morskiego. Obecnie ?ywe centrum mi?dzynarodowego biznesu, które tak?e obfituje w s?o?ce, piaszczyste pla?e i ?agodne morskie bryzy. Daj si? porwa? nocnemu ?yciu na South Beach, które odkrywa przed reszt? ?wiata ekscytuj?c? stron? Miami. Turystyka ma wa?ny udzia? w gospodarce miasta. Tu zaczyna si? po??czony mostami ?a?cuch wysepek Florida Keys zako?czony miasteczkiem Key West po?o?onym zaledwie 90 mil od wybrze?y Kuby. Turystów przyci?gaj? pla?e, rejsy startuj?cych st?d ku wyspom Morza Karaibskiego wycieczkowców, znane w ca?ej Ameryce Oceanarium i ?ycie nocne (ang.nightlife), szczególnie barwne w dzielnicy "Little Cuba" zamieszkanej przez emigrantów kuba?skich, odgrywaj?cych w mie?cie wa?n? rol? polityczn? i gospodarcz?.

 

Dzie? na morzu. W tym dniu mo?esz odda? si? wypoczynkowi na pok?adzie statku. Skorzystaj ze SPA, odwied? Fitnes Club, odpocznij w saunie. Czeka na ciebie mnóstwo atrakcji przygotowanych przez animatorów rozrywki. Spróbuj swojego szcz??cia w Bingo lub w Casynie, lub poprostu po?ó? si? przy basenie i odpocznij w promieniach s?onecznych.

St. Maarten wyspa le??ca na Karaibach. Wchodzi w sk?ad Archipelagu Ma?ych Antyli. Powierzchnia wyspy wynosi 87 km². Po?udniowa cz??? wyspy wchodzi w sk?ad Antyli Holenderskich, pó?nocna cz??? nale?y do Francji jako jej zbiorowo?? zamorska. ??cznie, oba terytoria s? znane jako "St.-Martin/St. Maarten", "St. Martins". Wyspa zosta?a oficjalnie podzielona 23 marca 1648.  G?ówne miasto na wyspie to Philisburg. Miasto to le?y na holenderskiej cz??ci wyspy, zosta?o za?o?one 1763 przez Johna Philipsa (szkocki kapitan holenderskiej floty) i wzie?o swoj? nazw? od nazwiska za?o?yciela.

 

San Juan - za?o?ona w 1510 r. stolica Puertoryko, rozwin??a si? z ma?ego miasta w jedn? z najwi?kszych metropolii Karaibów. Przedmie?cia San Juan mog? wydawa? si? ma?o atrakcyjne, ale centrum jest naprawd? zachwycaj?ce. Starówka zajmuje zaledwie zaledwie siedem kwarta?ów na pod?u?nej, w?skiej wysepce u pó?nocno-zachodniego wej?cia do zatoki, po??czonej ze sta?ym l?dem czterema drogami na groblach. Wi?ksza cz??? Starówki odzyska?a po niedawne restauracji swój pierwotny, XVIII-wieczny charakter. Ulice s? wybrukowane kamieniami, przywiezionymi z kontynentu jako balast okr?towy, i otoczone domami w pastelowych kolorach, wyposa?onymi w balkony z ?eliwnymi balustradami oraz okiennice. Ca?? Starówk? otacza dziesi?ciokilometrowy pier?cie? murów wysoko?ci 15 i grubo?ci 6 metrów. Tu? za miejsce, gdzie Stare San Juan jest po??czone ze sta?ym l?dem, znajduje si? Condado, pas pla?y przynale?ny do luksusowych hoteli.

Chocia? w Nassau jeszcze teraz zauwa?a si? brytyjskie wp?ywy, samo w sobie jest pi?knie kolorowe o smaku tropików. Znajduje si? tu wiele atrakcji, których pomin?? nie sposób: niezwyk?a architektura, b??kitna woda – wspania?a do ?eglowania i nurkowania, targ Straw Market no i oczywi?cie samo miasto. Kiedy? Nassau by?o ostoj? piratów - stacjonowali w mie?cie jeszcze w XVIII wieku. Dzi? miasto ??czy w sobie niepowtarzalny urok Bahamów z nowoczesno?ci?; jest ono centrum kulturalnym i politycznym Bahamów. Z Nassau po??czona jest mostem wysepka Paradise Island, miejsce imponuj?cych hoteli, kasyn, pla? i rozrywki. Bardzo wiele dzisiejszych promów (promów pasa?erskich) p?ywaj?cych po Ba?tyku jest tam zarejestrowana i p?ywa pod flag? tego portu. Zwi?zane jest to z niskimi podatkami.

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Phuket
SPRZEDANE!!!
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
19.01 - 30.01.2018
Cena od 439.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
11-dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym z Genui
Emiraty na MSC Splendida
20.01 - 27.01.2018
Cena od 389.00 € + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
Gor?cy Rejs po Emiratach Arabskich
Emiraty na C. Mediterranea
02.02 - 09.02.2018
Cena od 299.00 € + opłaty portowe
Emiraty na C. Mediterranea
8-dniowy rejs po Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
03.02 - 10.02.2018
Cena od + opłaty portowe
Wyspy Kanaryjskie z Gran Canaria
PAKIET ALL INCLUSIVE W CENIE!
Emiraty na MSC Splendida
13.01 - 20.01.2018
Cena od + opłaty portowe
Emiraty na MSC Splendida
ALL INCLUSIVE w cenie rejsu
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
17.02 - 26.02.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Sloneczne Krajobrazy PL PILOT
SPRZEDANY!!!
Symphony Of The Seas w Europie
28.04 - 06.05.2018
Cena od 1339.00 € + opłaty portowe
Symphony Of The Seas w Europie
8-dniowy rejs najwi?kszym statkiem ?wiata
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
28.04 - 05.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Karaiby i Antyle na MSC Seaside
8-dniowy rejs po Karaibach
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
24.02 - 01.03.2018
Cena od 1799.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
SPRZEDANE!!!
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
27.04 - 06.05.2018
Cena od + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Rejs z PL PILOT z dojazdem - Ostatnie kabiny
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
19.02 - 24.02.2018
Cena od 1859.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt w Wietnamie
SPRZEDANE!!!
Azja Poludniowo-Wschodnia
04.03 - 18.03.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
15-dniowy rejs statkiem Celebrity Millennium
Azja Poludniowo-Wschodnia
29.01 - 10.02.2018
Cena od 999.00 € + opłaty portowe
 Azja Poludniowo-Wschodnia
13-dniowy rejs statkiem Celebrity Constellation
Wlochy, Malta i Hiszpania
28.01 - 04.02.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
Najlepszy rejs na ferie zimowe !!!
Wlochy, Malta i Hiszpania
11.02 - 18.02.2018
Cena od 469.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Malta i Hiszpania
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu ?ródziemnym
Maltanska Przygoda PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 1004.00 € + opłaty portowe
Maltanska Przygoda PL PILOT
8- dniowy Rejs po Morzu Sródziemnym na MSC Seaview
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
8-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1649.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1599.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,57zł
1 EURO= 4,22zł