Alerejsy

Karaiby i Antyle na MSC Seaside

Statek / Linia: MSC Seaside/2017 / MSC Cruises
Termin: 28.04 - 05.05.2018 inne terminy
Dzień:Port:Do portu:W morze:
Dzień 1 - 2018-04-28Miami (USA)---19:00
Dzień 2 - 2018-04-29Dzien na morzu------
Dzień 3 - 2018-04-30Dzien na morzu------
Dzień 4 - 2018-05-01Philipsburg (St. Maarten)08:0018:00
Dzień 5 - 2018-05-02San Juan (Portoryko)07:0016:00
Dzień 6 - 2018-05-03Dzien na morzu-------
Dzień 7 - 2018-05-04Nassau (Bahamy)09:0016:00
Dzień 8 - 2018-05-05Miami (USA)7:00---
  • Ceny

Kabina:kabina wewn?trznakabina z oknem fantasticakabina z balkonemapartament
Cena za osobę w kabinie dwuosobowej od:369,00 €619,00 €709,00 €1 439,00 €
3 lub 4 dziecko w kabinie (2-12 lat)0,00 €
Op?aty portowe (doro?li i dzieci)130,00 €
3 lub 4 dziecko w kabinie (13-17 lat)249,00 €
Ceny orientacyjne. Aby uzyskać cenę aktualną w danym dniu, zadzwoń na nr tel. 511 757 511

Dodatkowe uwagi

Cena obejmuje:

zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii; serwis baga?owy i kabinowy; wy?ywienie - 3 g?ówne posi?ki; przek?ski mi?dzy posi?kami; bufet lub przek?ski o pó?nocy; korzystanie z basenu i innych urz?dze? sportowo-rekreacyjnych; udzia? we wszystkich imprezach organizowanych na statku.

 

Cena nie obejmuje:

op?at portowych; kosztów dojazdu do portu; ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie i transferów (na zapytanie); wycieczek fakultatywnych; korzystania z punktów us?ugowych (pralnia, fotograf, salon pi?kno?ci i odnowy biologicznej, internet); napojów do obiadów i kolacji, drinków; napiwków obowi?zkowych dla obs?ugi statku (ok. 8,5€/dzie?/osoba doros?a; 4,25€/dzie?/dziecko); ubezpieczenia KL, NW i baga?u.

 

Kabiny:
MSC Cruises oferuje nast?puj?ce rodzaje kabin:

kabiny wewn?trzne - Bella, Fantastica

kabiny z oknem - Bella, Fantastica

kabiny z balkonem - Bella, Fantastica

 

Podstawowe ró?nice:

Kategoria Bella - kabiny usytuowane na ni?szych pok?adach. Kabiny z oknem i z balkonem mog? mie? ograniczon? widoczno??. Mo?liwo?? zamówienia do kabiny ?niadania za dop?at?.

Kategoria Fantastica - kabiny usytuowane na wy?szych pok?adach. ?niadanie serwowane do kabiny w cenie rejsu, 50% zni?ki na zaj?cia fitness, joga lub treningi na si?owni z indywidualnym trenerem, mo?liwo?? wyboru tury kolacji.

 

ALL INCLUSIVE (opcja):
Istnieje mo?liwo?? wykupienia pakietu ALL INCLUSIVE obejmuj?cego wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe dost?pne bez ogranicze? we wszystkich barach.

Cena pakietu:

26€/dzie?/osoba doros?a;

12€/dzie?/dziecko.

 
Dla rejsów po Ameryce Po?udniowej oraz rozpoczynaj?cych si? z portu Miami obowi?zuje pakiet all incusive "More for Less"


Cena pakietu:
More for Less Classic

35€/dzie?/osoba doros?a;

18€/dzie?/dziecko.

 

More for Less Premium

47€/dzie?/osoba doros?a;

24€/dzie?/dziecko.


Warunkiem skorzystania z pakietu all inclusive jest wykupienie pakietu przez wszystkich pasa?erów podró?uj?cych w jednej kabinie na czas ca?ego rejsu.
 

Uwagi:
Kabiny 3/4 osobowe nie s? dost?pne we wszystkich kategoriach, a ich liczba jest ograniczona - sprzeda? tylko po potwierdzeniu; ceny wycieczek fakultatywnych, propozycje dojazdu do portu, hoteli przed/po rejsie na zapytanie.

Na pok?adzie statku obowi?zuje bezgotówkowy system op?at. Nale?no?? reguluje si? ostatniego dnia rejsu gotówk? (wp?ata depozytu ok. 250€/kabina pierwszego dnia rejsu) lub kart? kredytow? (VISA, Mastercard, American Express) na podstawie zbiorczego rachunku. Karty kredytowe nale?y zarejestrowa? zaraz po zaokr?towaniu.

Krótki opis portów na trasie rejsu

Miami jest po?o?one w stanie Floryda, nad Zatok? Biscayne. Pierwotnie staro?ytne osiedle Indian szczepu Tequesta, w pobli?u którego w 1567 powsta?a hiszpa?ska misja. W 1821 wraz z ca?? Floryd? przesz?o we w?adanie Amerykanów, którzy w 1835 wybudowali Fort Dallas. W 1896 oddano do u?ytku lini? kolejow? i rozpocz?to promocj? miasta jako kurortu i k?pieliska morskiego. Obecnie ?ywe centrum mi?dzynarodowego biznesu, które tak?e obfituje w s?o?ce, piaszczyste pla?e i ?agodne morskie bryzy. Daj si? porwa? nocnemu ?yciu na South Beach, które odkrywa przed reszt? ?wiata ekscytuj?c? stron? Miami. Turystyka ma wa?ny udzia? w gospodarce miasta. Tu zaczyna si? po??czony mostami ?a?cuch wysepek Florida Keys zako?czony miasteczkiem Key West po?o?onym zaledwie 90 mil od wybrze?y Kuby. Turystów przyci?gaj? pla?e, rejsy startuj?cych st?d ku wyspom Morza Karaibskiego wycieczkowców, znane w ca?ej Ameryce Oceanarium i ?ycie nocne (ang.nightlife), szczególnie barwne w dzielnicy "Little Cuba" zamieszkanej przez emigrantów kuba?skich, odgrywaj?cych w mie?cie wa?n? rol? polityczn? i gospodarcz?.

 

Dzie? na morzu. W tym dniu mo?esz odda? si? wypoczynkowi na pok?adzie statku. Skorzystaj ze SPA, odwied? Fitnes Club, odpocznij w saunie. Czeka na ciebie mnóstwo atrakcji przygotowanych przez animatorów rozrywki. Spróbuj swojego szcz??cia w Bingo lub w Casynie, lub poprostu po?ó? si? przy basenie i odpocznij w promieniach s?onecznych.

St. Maarten wyspa le??ca na Karaibach. Wchodzi w sk?ad Archipelagu Ma?ych Antyli. Powierzchnia wyspy wynosi 87 km². Po?udniowa cz??? wyspy wchodzi w sk?ad Antyli Holenderskich, pó?nocna cz??? nale?y do Francji jako jej zbiorowo?? zamorska. ??cznie, oba terytoria s? znane jako "St.-Martin/St. Maarten", "St. Martins". Wyspa zosta?a oficjalnie podzielona 23 marca 1648.  G?ówne miasto na wyspie to Philisburg. Miasto to le?y na holenderskiej cz??ci wyspy, zosta?o za?o?one 1763 przez Johna Philipsa (szkocki kapitan holenderskiej floty) i wzie?o swoj? nazw? od nazwiska za?o?yciela.

 

San Juan - za?o?ona w 1510 r. stolica Puertoryko, rozwin??a si? z ma?ego miasta w jedn? z najwi?kszych metropolii Karaibów. Przedmie?cia San Juan mog? wydawa? si? ma?o atrakcyjne, ale centrum jest naprawd? zachwycaj?ce. Starówka zajmuje zaledwie zaledwie siedem kwarta?ów na pod?u?nej, w?skiej wysepce u pó?nocno-zachodniego wej?cia do zatoki, po??czonej ze sta?ym l?dem czterema drogami na groblach. Wi?ksza cz??? Starówki odzyska?a po niedawne restauracji swój pierwotny, XVIII-wieczny charakter. Ulice s? wybrukowane kamieniami, przywiezionymi z kontynentu jako balast okr?towy, i otoczone domami w pastelowych kolorach, wyposa?onymi w balkony z ?eliwnymi balustradami oraz okiennice. Ca?? Starówk? otacza dziesi?ciokilometrowy pier?cie? murów wysoko?ci 15 i grubo?ci 6 metrów. Tu? za miejsce, gdzie Stare San Juan jest po??czone ze sta?ym l?dem, znajduje si? Condado, pas pla?y przynale?ny do luksusowych hoteli.

Chocia? w Nassau jeszcze teraz zauwa?a si? brytyjskie wp?ywy, samo w sobie jest pi?knie kolorowe o smaku tropików. Znajduje si? tu wiele atrakcji, których pomin?? nie sposób: niezwyk?a architektura, b??kitna woda – wspania?a do ?eglowania i nurkowania, targ Straw Market no i oczywi?cie samo miasto. Kiedy? Nassau by?o ostoj? piratów - stacjonowali w mie?cie jeszcze w XVIII wieku. Dzi? miasto ??czy w sobie niepowtarzalny urok Bahamów z nowoczesno?ci?; jest ono centrum kulturalnym i politycznym Bahamów. Z Nassau po??czona jest mostem wysepka Paradise Island, miejsce imponuj?cych hoteli, kasyn, pla? i rozrywki. Bardzo wiele dzisiejszych promów (promów pasa?erskich) p?ywaj?cych po Ba?tyku jest tam zarejestrowana i p?ywa pod flag? tego portu. Zwi?zane jest to z niskimi podatkami.

Galeria statku

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Europa Pólnocna na MSC Preziosa
19.05 - 26.06.2018
Cena od 669.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na MSC Preziosa
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Wlochy i Grecja
14.07 - 21.07.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Grecja
8-dniowy rejs po Wschodnim Morzu Sródziemnym
Europa Pólnocna na Costa Pacifica
20.07 - 31.07.2018
Cena od 1029.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na Costa Pacifica
Petersburg i Stolice Ba?tyckie!!
Morze Sródziemne z Balearami
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Wielkanoc na Morzu Sródziemnym
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
30.03 - 03.04.2018
Cena od 219.00 € + opłaty portowe
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
5-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne na Seaview
12.08 - 19.08.2018
Cena od 869.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Seaview
Rejs na najnowszym statku MSC Seaview
Morze Sródziemne z Savony
28.04 - 05.05.2018
Cena od 449.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu Sródziemnym
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
15.04 - 22.04.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
Wiosna na Wyspach Greckich
Hiszpania i Portugalia
01.11 - 11.11.2018
Cena od 489.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Wlochy i Malta z Savony
29.04 - 06.05.2018
Cena od 479.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne z Savony
22.09 - 29.09.2018
Cena od 519.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym
Z Warnemunde do Bergen
18.05 - 25.05.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Warnemunde do Bergen
Fiordy Norweskie z Warnemunde
Europa Pólnocna na MSC Meraviglia
02.09 - 13.09.2018
Cena od 689.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na MSC Meraviglia
11- dniowy rejs z Hamburga po St. Petersburg
Z Chin do Singapuru z przelotem
07.10 - 19.10.2018
Cena od + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem
Rejs+przelot+ hotel
Morze Sródziemne z Balearami
01.07 - 08.07.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Wlochy i Malta z Savony
08.04 - 15.04.2018
Cena od 359.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
Wiosenny rejs w najlepszej cenie!!
Fiordy Norweskie
12.08 - 19.08.2018
Cena od 769.00 € + opłaty portowe
Fiordy Norweskie
8-dniowy rejs statkiem MSC Orchestra
Morze Sródziemne na Costa Magica
20.10 - 27.10.2018
Cena od 279.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne na MSC Opera
21.04 - 28.04.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs statkiem MSC Opera
Wlochy i Baleary
02.09 - 09.09.2018
Cena od 549.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Baleary
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Wlochy i Baleary
08.07 - 15.07.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Baleary
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne na Costa Magica
17.11 - 24.11.2018
Cena od 199.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne z Balearami
03.06 - 10.06.2018
Cena od 529.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Ostatnie kabiny w okazyjnych cenach
Z Hamburga po Malage
23.06 - 07.07.2018
Cena od 1549.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Malage
Z Hamburga przez Francje, Portugalie i Hiszpanie
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
28.04 - 05.05.2018
Cena od 549.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Z Hamburga po Amsterdam
21.04 - 28.04.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
8-dniowy rejs z Hamburga po Southampton
Morze Sródziemne z Balearami
22.07 - 29.07.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Hiszpania i Portugalia
02.10 - 12.10.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
04.05 - 11.05.2018
Cena od 579.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
8 dniowy rejs po Wschodnim Morzu ?ródziemnym
Wlochy i Grecja
30.06 - 07.07.2018
Cena od + opłaty portowe
Wlochy i Grecja
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Norweskie Fiordy z Hamburga
07.07 - 17.07.2018
Cena od 1199.00 € + opłaty portowe
Norweskie Fiordy z Hamburga
10- dniowy rejs z Hamburga po Fiordach Norweskich
Morze Sródziemne na Seaview
02.09 - 09.09.2018
Cena od 669.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Seaview
Rejs na najnowszym statku MSC Seaview
Z Kiel do Savony
02.09 - 14.09.2018
Cena od 719.00 € + opłaty portowe
Z Kiel do Savony
12-dniowy rejs statkiem Costa Pacifica
Fiordy Norweskie na MSC Preziosa
09.06 - 16.06.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Fiordy Norweskie na MSC Preziosa
8 dniowy rejs z Kilonii
Z Hamburga po Amsterdam
13.10 - 20.10.2018
Cena od 409.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
07.10 - 19.10.2018
Cena od 2199.00 € + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel + pobyt na Bali
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 659.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Morze Sródziemne na Costa Magica
15.09 - 22.09.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
27.04 - 04.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
Pakiet napojów do obiadu i kolacji - GRATIS
Morze Sródziemne na C.Diadema
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na C.Diadema
Rejs Wielkanocny na Costa Diadema
Morze Sródziemne na MSC Opera
28.04 - 05.05.2018
Cena od 539.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu Sródziemnym
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
NA ZAPYTANIE
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1789.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1499.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,34zł
1 EURO= 4,15zł