AleRejsy.pl - Najlepsze oferty rejsów wycieczkowych! Działamy od 2009 roku!
511 757 511 511 474 511
pn-pt 9.00 - 21.00
sob. 10.00 - 14.00

Regulamin serwisu


Regulamin serwisu internetowego - AleRejsy.pl

Regulamin serwisu internetowego AleRejsy.pl określa warunki świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i zakupu rejsów wycieczkowych statkami pasażerskimi wraz z usługami dodatkowymi, przez firmę AleSerwis.net Małgorzata Dąbrowska, ul. Kościuszki 97, 42-300 Myszków – będącą właścicielem AleRejsy.pl.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków regulaminu.

Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści serwisu, z wyłączeniem możliwości wykorzystania jego zasobów w innych miejscach.

Serwis dostarcza ogółnych informacji o rejsach wycieczkowych z zastrzeżeniem, że wszelkie informacje opublikowane na stronach AleRejsy.pl materiały i informacje są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ceny, dostępności i szczegóły oferty są orientacyjne i aby je zweryfikować należy kontaktować się z konsultantami pod nr telefonów widoczych na stronie www.AleRejsy.pl

Jako wiążące dla AleRejsy.pl należy traktować ustalenia zawarte wyłącznie w treści umowy o świadczenie usług turystycznych z Klientem, które to przekazywane są przy rezerwacji rejsu lub innej usługi. Podstawą do ewentualnych roszczeń z tytułu niezgodności opisu imprezy turystycznej ze stanem faktycznym jest tylko zawarta umowa.

Szczegóły rezerwacji, jej warunki, terminy płatności, kwoty płatności, kursy przeliczeniowe, nr kont do wpłat, warunki rezygnacji z rejsu oraz wszelkie inne ustalenia zawarte zawsze będą w umowie.

Klient ma możliwość otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach rejsów i innych usług za pomocą wiadomości email. Można to zrobić poprzez funkcję dopisania się do newslettera po spełnieniu wymogów stawianych przez dostarczyciela usługi. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji w ramach subskrypcji, przez kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści wiadomości email lub przesłanie wiadomości email z żądaniem zaprzestania wysyłania określonych informacji na email biuro@alerejsy.pl

W związku z zapisami art. 38 ustawy o prawach konsumenta dotyczących odstąpienia od umowy zawartej na odległość, przy zawarciu umowy o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w tej ustawie.

Klient nieposiadający polskiego obywatelstwa, zobowiązany jest do dopełnienia formalności wizowych we własnym zakresie. Informacje na temat procesu wizowania dla obcokrajowców można uzyskać w ambasadach i konsulatach.

Mając na uwadze prawidłową realizację umowy Klient zobowiązuje się do pozostawania w kontakcie przez telefon, adres e-mail. W przypadku nieudanego kontaktu z przyczyn leżących po stronie Klienta, biuro nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji zamówienia lub umowy.

Z uwagi na dbałość o wysoką jakość obsługi a także z uwagi na możliwe roszczenia ze strony Klienta, rozmowy telefoniczne z biurem mogą być rejestrowane. Klient nawiązując kontakt telefoniczny z AleRejsy.pl wyraża zgodę na jej rejestrowanie.

AleRejsy.pl daje gwarancję niezmienności ceny oraz dostępności miejsc od momentu założenia rezerwacji.

AleRejsy.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta w rezerwacji nieprawidłowych danych osobowych uczestników imprezy, dokonany przez klienta wybór imprezy, jak również za spełnienie przez niego lub innych uczestników warunków do skorzystania z wybranej imprezy, w tym spełnienia warunków formalnych, wizowych, zdrowotnych celem odbycia podróży, będące następstwem okoliczności niezależnych od biura.

W stosunku do danych osobowych Klientów przekazywanych do AleRejsy.pl, biuro działa na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz innych stosownych aktów prawnych mających na celu ochronę danych osobowych. Dane osobowe Klientów są udostępniane innym podmiotom tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zawartej umowy. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również usunięcia danych osobowych.

Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018.

Zespół AleRejsy.pl

Zapisz się na newsletter i na bieżąco otrzymuj oferty na
najlepsze rejsy, okazje i promocje
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz