Alerejsy
Poni?ej prezentujemy opinie naszych klientów o rejsach w ich oryginalnym brzmieniu. Je?li by?e? na rejsie i chcesz podzieli? si? z nami opini? prosimy o e-mail na adres biuro@alerejsy.pl
 
____________________________________________


Rejs statkiem Costa Deliziosa 24.09.2017
To by? pierwszy nasz rejs statkiem i doswiadczylismy tylko pozytywnym wra?e?. Wszystko na najwy?szym poziomie zarówno obs?uga która na ka?dym kroku s?u?y?a pomoc?, jak i jedzienie- szczegolnie pyszne desery co zazwyczaj w hotelach jest rzadko spotykane. Z restauracji a'la carte korzystali?my tylko raz z uwagi na to ?e mamy ma?e dziecko, a kolacje trwa?y zbyt dlugo ?eby dziecko mog?o spokojnie wysiedzie?. Równie? je?li chodzi o ?niadania woleli?my korzysta?

z ogólnodost?pnej restauracji- cho? w niej nie podawano jajecznicy ani kie?basek to chocia? nie by?o kolejek by dosta? si? do ?rodka.
Co do wy?ywienia - w opcji podstawowej nie ma alkoholu i ca?y  w dzie? (oprócz ?niadania)do  picia jest woda. Je?li chodzi o rozrywk? przez dziecko nie korzystali?my za du?o z tego co oferuje statek. Teatr jednak robi wra?enie nawet na dziecku, codziennie tez by?a dyskoteka i du?o innych atrakcji zarówno dla m?odzie?y jak i seniorów, dla dzieci znajduje sie pomieszczenie ?winki peppy oraz plac zabaw na dachu. Jesli  chodzi o pokoje s? sprzatane 2x dziennie- komfortowe, my kupili?my na ostatni? chwil? bez mo?liwo?ci wyboru nr kabiny i ku naszemu mi?emu zaskoczeniu dostalismy junior suit- przestronny z balkonem. Co do wycieczek fakultatywnych korzystali?my 2x-  by?y w kilku j?zykach tylko nie w polskim - co jest jedynym mankamentem dla osób nie znaj?cych angielskiego i dotyczy to zarówno wycieczek jak i pobytu na statku gdy? po polsku nie mówi tam nikt- akurat dla nas to nie stanowi?o przeszkody.
Polecamy i na pewno kiedy? jeszcze skorzystamy z jakiego? rejsu.


____________________________________________


Rejs statkiem Costa Diadema 04.09.2017
Rejs statkiem Costa Diadema wykupi?am u Pa?stwa w biurze Alerejsy w okresie 04-11.09. 2017. To mój pierwszy rejs  oraz wakacje sp?dzone w takiej formie.

Rejs na trasie Hiszpania- W?ochy- Francja- Hiszpania statkiem o tak wysokim standardzie spe?ni? zarówno moje oczekiwania jak i nastoletniej córki. Praktycznie wszystkie elementy pocz?wszy od kajuty, posi?ków oraz  zaproponowanych na statku aktywno?ci wszystko by?o na bardzo wysokim poziomie! Organizacja i porz?dek panuj?cy na statku z tak ogromna liczba pasa?erów, codzienny wybór da?, jako?? posi?ków oraz brak kolejek do nich a tak?e przekaz informacji o kolejnych portach i atrakcjach na statku z dnia na dzie?- jest imponuj?cy i potwierdza tylko , ze Costa bardzo dba o swój wizerunek i jest naprawd? godny polecenia.

 

Najwi?ksze wra?enie zrobi?y na Nas wszystkie atrakcje jakie zaplanowano ka?dego dnia na statku ( szczególnie wieczorne). Ka?dego dnia w imponuj?cym teatrze, odbywa?y si? godzinne spektakle artystyczo- muzyczne. Polecam! Ka?dy móg? odnale?? tak?e dla siebie rodzaj muzyki, przy której chcia? sp?dzi? wieczór (w kilkunastu pabach/ restauracjach na pok?adzie statku).Wszystkim sprawnie zarz?dzali profesjonalnie przygotowani tancerze, animatorzy oraz obs?uga. Nale?y si? liczy? z dodatkowymi op?atami w barach za napoje- ceny nie sa wysoki ale napiwki ju? tak i to bardzo ;-)

 

Codzienne przyp?ywanie do innego portu jest olbrzymia zaleta tej formy wakacji. Szczególnie dla osób lubi?cych aktywn? form? sp?dzania czasu. Tylko i wy??cznie od Nas zale?a?o czy danego dnia zostaniemy w „ p?ywaj?cym hotelu” na 2 basenikach, odpoczywaj?c na le?aku czy samodzielnie  pospacerujemy si? po mie?cie, do którego przyp?yn?li?my  czy tez zg??bimy go nieco bardziej podczas wykupionej na statku (w biurze wycieczkowym) wycieczki autokarowej. Wycieczek zawsze jest kilka do wyboru. Tak? form? wybra?y?my zwiedzaj?c Rzym - zwiedzi?y?my Muzeum Watyka?skie, Kaplic? Syksty?sk? oraz Bazylik? ?w. Piotra. Wycieczki nie s? najta?sze ale organizacja jest ?wietna ( autokary czekaj? przed statkiem, wycieczka jest z  przewodnikiem, bilety wst?pu sa ju? zarezerwowane i wykupione + posi?ek w restauracji)

 

Rejs polecam wszystkim ( na statku sa osoby naprawd? „ dojrza?e wiekowo” jak i m?odzi ludzie oraz , ca?a rzesza rodziców z dzieciaki)- ka?dy znajdzie co? dla siebie!  Czu? mi?dzynarodow? atmosfer?. Po pocz?tkowym ( 2 dniowym) poczuciu totalnego zagubienia na tym olbrzymim 13 pi?trowym statku ;-)- kolejne dni uciekaj? ju? zbyt szybko. Oznacza to jedno , ze czas sp?dzony na Costa Diadema jest czasem sp?dzonym  cudownie i luksusowo.

 

Pozdrawiam Kasia

____________________________________________


Rejs statkiem Costa Diadema 01.09.2017
Witamy serdecznie

W pierwszej dekadzie wrze?nia 2017 roku, byli?my uczestnikami rejsu statkiem Costa Diadema po Morzu ?ródziemnym. Wyprawa by?a naprawd? udana - luksusowy statek z mi?? i uprzejm? obs?ug?, ?wietna logistyka pod wzgl?dem organizacyjnym imprez pok?adowych, umilaj?cych sp?dzenie wolnego czasu, zw?aszcza po wyp?yni?ciu na pe?ne morze, jak równie? podczas cumowania w portach. Nale?y tak?e zwróci? uwag? na dobre wy?ywienie, z praktycznie nielimitowanym dost?pem. Dodatkowo obecno?? na pok?adzie polskiego pilota - przewodnika (w osobie przemi?ej Pani pilot) zapewnia?a mo?liwo?? sprawnego i atrakcyjnego zwiedzania miast portowych (równie? z lokalnymi polskoj?zycznymi przewodnikami). Niezwykle isotnym elementem dla ka?dego podró?nika jest tak?e poczucie bezpiecze?stwa, które poprzez stosowane na statku Costa Diadema procedury, by?o w pe?ni satysfakcjonuj?ce.

Zatem reasumuj?c, rejs by? niezwyk?? przygod?, pozwalaj?c? na po??czenie relaksuj?cego odpoczynku na morzu, z mo?liwo?ci? skorzystania z dodatkowych atrakcji turystycznych, w postaci wycieczek fakultatywnych na l?dzie.

Z marynarskim pozdrowieniem - ahoj - gor?co polecamy tak? form? wypoczyku,
a wszystkim zainteresowanym  przesy?amy ?yczenia "pomy?lnych wiatrów i stopy wody pod kilem".

Janusz z rodzin? - Opole       


                              ____________________________________________

Rejs statkiem Majestic Princess 23.04.2017
W kwietniu odbyli?my rejs na trasie Rzym - Ateny, a po drodze Sycylia, Kotor, Corfu, Kreta, Mykonos. Codziennie w innym miejscu. Zwiedzanie, pla?owanie, podró?e kulinarne. Statek jest ogromny, a ?e to by? jego dziewiczy rejs, to jeszcze pachnia?o nowo?ci?. Mieli?my kabin? z balkonem, która by?a wyposa?ona we wszystko co potrzebne i sprz?tana w?a?ciwie dwa razy dziennie. Wspania?e atrakcje. Teatr, muzyka na ?ywo, taniec, kino, kasyno, restauracje, si?ownia, pole golfowe, boisko, baseny, sterfa dla ma?ych dzieci i nastolatków. Tam nie mo?na by?o si? nudzi?. Obs?uga bardzo pomocna i profesjonalna. Posi?ki na statku zró?nicowane ze wszystkich zak?tków ?wiata. Czysto?? i higiena- a? do przesady. Szkoda, ?e statek jest przeznaczony na rynek azjatycki, ale tym samym mamy motywacj? by zwiedzi? tamten zak?tek ?wiata.
Dzi?kujemy Pa?stwu z AleRejsy.pl za profesjonalna i mi?? obs?ug?. Mieli?my troch? ponad tydzie? czasu do wyp?yni?cia, ale wszysko uda?o si? sprawnie zorganizowa?.
To by? nasz pierwszy rejs statkiem i prawd? mówi?c porównuj?c z z innymi formami zwiedzania ?wiata, ta okaza?a sie najbardziej komfortowa i po??dana forma sp?dzenia urlopu  .  Dzi?kujemy bardzo! Ju? planujemy kolejny rejs;)

____________________________________________


Rejs statkiem Costa Deliziosa 14.05.2017
Nasze najlepsze wakacje !!!
To by? nasz pierwszy rejs. Pop?yn?li?my statkiem Costa Deliziosa na Greck? Odysej?.
By?o fantastycznie !!! Statek pi?kny. Byli?my z dzie?mi w kabinie z balkonem.
Jeste?my zachwyceni personelem, jedzeniem na statku, atrakcjami...
Na statku ca?y czas co? si? dzieje , dyskoteki, bale, muzyka na ?ywo,
wspania?e przedstawienia w teatrze, konkursy i zabawy z animatorami, od rana do 2-3 w nocy...
Obs?uga bardzo ?yczliwa, u?miechni?ta i pomocna na ka?dym kroku.
Mieli?my wykupione pakiety allinclusive na napoje i to by? dobry wybór, nawet ze wzgl?du na dzieci,
które ca?y czas chc? cole, soczek,  gor?c? czekolad?...
Wszystko na najwy?szym poziomie, doskonale zorganizowane, a? nie chcia?o si? wraca?...
...Ale wrócili?my i ju? planujemy nast?pny rejs !!!
Dzi?kujemy Pa?stwu z Ale Rejsy za pomoc, cenne wskazówki, no i anielsk? cierpliwo??
bo mieli?my milion pyta?... A Oni cierpliwie odpowiadali na wszystkie.
Pozdrawiamy serdecznie
Aleksandra Mariusz Maciek Tomek
W. z Karpacza

____________________________________________
 Rejs statkiem Costa Diadema 29.04.2017
Wraz z rodzin? sp?dzi?am weekend majowy p?yn?c statkiem COSTA DIADEMA po Morzu ?ródziemnym.
Wysoki poziom obs?ugi, wspania?e jedzenie, wykwintne kolacje, fantastyczne przedstawienia i animacje. Idealny sposób podró?owania i zwiedzania wielu atrakcyjnych miejsc w krótkim czasie.
Serdecznie polecam, Alicja z Lublina
____________________________________________
Rejs statkiem Costa Fascinosa 29.04.2017
Rejs po Morzu ?ródziemnym statkiem Costa Fascinosa jest poprostu cudown? przygod?.Pocz?wszy od spraw organizacyjnych poprzez wszystkie imprezy towarzysz?ce nam podczas pobytu na statku oraz wy?ywienie-wszystko by?o perfekcyjne.Imprezy artystyczne,tj.koncerty wykonywane przez artystów z najwy?szych pólek w danej dziedzinie.Posi?ki w restauracjach  z mega eleganck? opraw? -wszystko wyszukane i bardzo smaczne.Posi?ki w barach z niezliczon? ilo?ci? potraw-dania g?ówne ,sa?atki ,owoce,desery ,wszystko nie do przejedzenia,ale najcudowniejsza by?a atmosfera  jak? obs?uga i animatorzy rozrywki tworzyli podczas rejsu.Jestem zachwycona-brawo W?osi!!!👍😍Polskie  biura podró?y-Ale Rejsy rownie? stan??y na wsoko?ci zadania-szczególne podzi?kowanie dla p.Moniki Korpus,która jest otwarta na problemy klientów.Namawiam wszystkich do korzystania z tej formy sp?dzania urlopu-

_________________________________________________________
 
Rejs statkiem Aidaluna 14.01.2017
By? to nasz pierwszy rejs, wra?enia niesamowite. Genialny sposób ?eby zobaczy? kawa? ?wiata, otwierasz rano drzwi i codziennie jeste? w innym zak?tku ?wiata. Obs?uga na statku jest dla pasa?erów, wszyscy u?miechni?ci i ch?tni do pomocy. Wy?ywienie lepsze ni? nie jeden AI w hotelu, ka?dy znajdzie co? dla siebie, warzywa, ryby, mi?sa, ?wie?e owoce, lody. W czasie rejsu niewielkie szanse na nud? !
JRWH
____________________________________________
Rejs statkiem MSC Splendida 30.01.2017
Plyn?li?my statkiem Magnifica po morzu ?ródziemnym, zwiedzaj?c przy tym poszczególne kraje i miasta. Ta forma wypoczynku bardzo nam sie spodoba?a. Jeste?my bardzo zadowoleni ze wszystkiego i ju? my?limy o nast?pnym rejsie. Statek rewelacyjny- obsluga przemi?a, pomocna w ka?dej sytuacji, imprezy na bardzo wysokim poziome- najbardziej podoba?y nam si? wyst?py w teatrze i jego wystrój, a tak?e kursy ta?ca, w ktorych czesto uczestniczyli?my, jedzenia bardzo du?o - ka?dy znajdzie co? dla siebie, szczególnie kolacje w restauracji bardzo wykwintne z eleganck? obslug?. Kabina z balkonem, w której mieszkalismy równie? wygodna i czysta, najbardziej podoba? sie nam balkon, przez ktory podziwiali?my przepi?kne krajobrazy, kiedy statek doplywa? do portów i zachody slo?ca. Wszystkim polecamy tak? form? wypoczynku. Jeste?my MEGA! zadowoleni!. Dzi?kujemy biurze-Ale Rejsy za cenne wskazówki i rady, które si? przydaly.
 
Pozdrawiamy gor?co!
 
Ania i Tomek
____________________________________________

Rejs statkiem Costa Diadema 30.01.2017
by? to ju? nasz drugi rejs tego typu, poprzedni odbyli?my liniami MSC i dla porównania do tych linii b?d? si? odnosi?.  Je?li chodzi o obs?ug? nie mamy ?adnych zastrze?e?, mi?a i pomocna. Wy?ywienie równie? na dobrym poziomie, natomiast kolejki do bufetu bywa?y ogromne, zw?aszcza podczas kolacji kiedy cz??? sali bufetowej zamykano. Troch? rozczarowa? nas poziom kolacji w przydzielonej restauracji - potrawy nie by?y jakie? sza?owe a czas oczekiwania na zamówienie bardzo d?ugi - po kilku dniach zrezygnowali?my z nich na rzecz bufetu. Z drogich wycieczek organizowanych na statku nie korzystali?my - z powodzeniem udawa?o nam si? zwiedza? na w?asna r?k? za 1/3 ceny na statku ;-) Program artystyczny bardzo zró?nicowany, poziom równie? ;-)   ale ogólnie na plus.
Porównuj?c z liniami MSC nie ma ró?nicy w standardzie samego statku jak równie? obs?ugi, natomiast troszk? gorzej wypada wy?ywienie i jego dystrybucja ;-), cho? i tak by?o obficie i smacznie.
Pozdrawiamy,
Joanna i Marcin
                            ______________________________________________________________

Rejs statkiem Anthem of the Seas 26.01.2017
Rejs statkiem Anthem by? naszym 18 rejsem wi?c mamy ju? porównanie. Z RC p?ywali?my wcze?niej Jewel'elem i Independent'em. Razem z nami uczestniczy?a grupa 22 osób w tym 8 dzieci w wieku od 5 do 16 lat.
Statek jest nowy i troch? w innym stylu ni? poprzednie linii RC, wiele nowinek jak biotoniczny bar (roboty robi? drinki), olbrzymi ekran HD z?o?ony z 18 projektorów czy najwi?ksza atrakcja tego statku iFly - czyli jedyny statek z darmowym symulatorem skoków spadochronowych. Mo?na odby? dwa loty po minucie. Dzieci od lat 3 do 99, waga chyba do 150kg. Niezapomniane do?wiadczenie, którego nie mo?na pomin?? b?d? na tym statku (ma?o kto wie, ze po odbyciu pierwszego lotu i po 6 dniach od niego mo?na zapisa? si? na kolejny lot)! Do tego "flow rider" - czyli sztuczna fala na której surfujesz niczym na prawdziwej :)
Na statku jest wiele innych atrakcji o których mo?na poczyta? na necie, dodam tylko, ?e nawet w czasie zimnych dni na morzu (zim? rejs z NYC) nie mo?na si? nudzi?! Koszykówka, siatkówka, wrotki, pi?ka no?na, skoki na trapezie (jak w cyrku:), sto?y do ping ponga, bilardy, pi?karzyki, kilka  stanowisk XBoksów, w tym jeden z ekranem chyba ze 100 cali, elektryczne bumper carsy, bary, dwa teatry, 3 music'ale prosto z Brodway'u, ?cianka wspinaczkowa, dyskoteki kluby dla dzieci i m?odzie?y, ?e o cyklicznych spotkaniach podró?uj?cych samotnie, a nawet LGBT nie wspomn? :)
Statek cho? jest du?y to raczej w?ski i nie mo?na si? zgubi? (w przeciwie?stwie do takich kolosów jak Independent). Po 2-3 dniach ka?dy ju? b?dzie orientowa? sie gdzie jest :)
Obs?uga, serwowane wyzywienie, przyjazno?? personelu wszystko jak to w RC na najwy?szym poziomie! Jest kilka p?atnych restauracji (np z sushi), ale to raczej wymys? dla marudnych lub chc?cych porandkowa? w ekskluzywniejszych warunkach w ograniczonym towarzystwie.
Reasumuj?c ten krótki opis by? to jeden z lepszych statków na którym byli?my, a na pewno najnowocze?niejszy. Polecam dla do?wiadczonych rejsowiczów i odradzam na dziewiczy rejs. Dlaczego? Otó? przyjemno?ci trzeba dawkowa?. Z premedytacj? wybierali?my statki od tych s?abszych do lepszych. Nie chcieli?my pope?ni? tego samego b??du, który pope?nili?my wybieraj?c miejsca odwiedzin. Pierwszy rejs by? na Seszele (wyspa La Dique) i teraz nic ju? nie jest dla nas równie pi?kne :(
Ju? my?limy o kolejnym rejsie bo to najlepszy sposób sp?dzania wakacji! Codziennie budzisz si? w nowym miejscu bo Twój hotel p?ynie w nocy :)
 
Kilka starszych filmików z naszych rejsów mo?na zobaczy? na youtubie  
Ekipa Marze? na Rejsie ?ycia
                   _________________________________________________________

Rejs statkiem MSC Splendida 13.01.2017
Ocena 9,5 /10
Wy?ywienie 9/10
Imprezy 10/10
Programy artystyczne 20/10 - to nie pomy?ka! Przesz?o to nasze naj?mielsze oczekiwania - porównywalne z teatrem muzycznym w Gdyni - codziennie inna sztuka! - To nie wieczorki animacyjne z hoteli w Egipcie......!
Jedyne potkni?cie jakie si? zdarzy?o CZAS oczekiwania na zej?cie w porcie Villefranche-sur-Mer - transport ?odziami ratunkowymi zamiast terminala...(zbyt ma?a miejscowo?? na tak du?y prom)
Doskona?y pomys? na tygodniowy urlop.
Jaros?aw
                      ____________________________________________________________________

Rejs statkiem Costa Diadema 14.01.2017
 Jeste?my bardzo zadowoleni z rejsu, ju? planujemy kolejny.
W styczniu odbyli?my podró? po Morzu ?ródziemnym na luksusowym statku Costa Diadema.
Trasa obejmowa?a : Savona - Marsylia - Barcelona - Palma de Mallorca - Civitavecchia - La Spezia - Savona.
Pomimo kalendarzowej zimy (stycze?) - pogoda w tych portach nam dopisa?a, wsz?dzie ?wieci?o s?o?ce, temperatura np. w Barcelonie 15 st.C.
Byli?my pod wielkim wra?eniem organizacji na statku. Pocz?wszy od zaokr?towania wszystko przebiega?o sprawnie, obs?uga by?a wyj?tkowo uprzejma, pomocna i dobrze zorganizowana. Kajuty by?y sprz?tane 2 razy dziennie, czysto?? wsz?dzie by?a bez zarzutu. Jedzenie bardzo urozmaicone i dost?pne przez wi?ksz? cz??? dnia, oprócz krótkich chwil przeznaczonych na sprz?tanie bufetów i restauracji.  Byli?my pod ogromnym wra?eniem uroczystej kolacji, przygotowanej przez Szefa kuchni posiadaj?cego gwiazdki Michelin.
Program artystyczny w teatrze bardzo urozmaicony: by?y pokazy akrobatyczne, musicalowe, operetkowe oraz rozrywkowe (brzuchomówca w 6 j?zykach) - wszystko na bardzo wysokim poziomie artystycznym.
Program zwiedzania w poszczególnych portach realizowali?my we w?asnym zakresie, nie korzystaj?c z us?ug biura podró?y Costa. Ten sposób jest znacznie ta?szy, jednak?e przed rejsem trzeba si? do takiej formy zwiedzania solidnie przygotowa?.
Na statku jest mnóstwo miejsc, w których mo?na sp?dzi? przyjemnie czas - kilka lokali z muzyk? na ?ywo, absolutnie dla ka?dego, programy animacyjne, baseny wewn?trzne i zewn?trzne, 8 jacuzzi, boisko sportowe, ?cie?ka do joggingu (p?tla 220 m), symulator Formu?y1 (p?atny), profesjonalna si?ownia i fitness z panoramicznymi oknami i wiele innych atrakcji. Nie mo?na si? nudzi?.
Szczególnie polecam moment odbijania od nabrze?a w ka?dym porcie z towarzyszeniem utworu w  wykonaniu  A.Bocellego Time to Say Good Bye. Bardzo romantyczny moment. Wtedy trzeba by? koniecznie na górnym pok?adzie!!!
Obawiali?my si? momentu wyokr?towania i odbioru baga?y, okaza?o si?, ?e ca?a procedura zej?cia na l?d, odbioru baga?y i odbioru samochodu z parkingu trwa?a ok. 15 minut!
Dzi?kujemy za?odze Ale Rejsy za sprawne i fachowe za?atwienie formalno?ci przed rejsem.

Pozdrawiamy

El?bieta i Krzysztof - Bielsko-Bia?a

                  _________________________________________________________


Rejs statkiem Mariner of the Seas+Bintan 13.01.2017
Szanowni Pa?stwo
Prosz? przyj??  moje wyrazy najwy?szego uznania za super perfekcyjnie zorganizowan? imprez?.Wszystko odby?o si? dok?adnie i punktualnie tak jak w opisie.Rezerwacja kabiny na statku oraz wybór pokoju w hotelu na Bintan w 100% pokrywa? si? z moim z moimi sugestiami.
Gratuluj? wspania?ego zespo?u,zawsze ?yczliwie odnoszacego si? do namolnego klienta.Szczególne brawa i podziekowania  dla Pani Moniki Korpus i Pana Andrzeja D?browskiego,którzy zawsze z cierpliwo?ci? po?wi?cali mi odpowiedni? ilo?? czasu,aby wyja?ni? do ko?ca ka?de zg?aszane w?tpliwo?ci.
Leszek
___________________________________________________________
Rejs statkiem Zenith, Pullmantur 06.01.2017
Obs?uga:
najwi?ksza zaleta statku Zenith. Wszyscy mili, uprzejmi hiper pomocni. Na pocz?tku nie usmiecha?o nam si? p?acenie 84euro od osoby za napiwki. Jednak ju? po pierwszych dniach uznali?my, ?e jest to kwota adekwatna do poziomu obs?ugi. I ca?kowicie zas?u?ona. Nasza pokojówka Doris- z?ota kobieta. To samo Kamal - nasz kolacyjny kelner. Cudowni ludzie.

Wy?ywienie:
Jest ok. Kuchnia g?ównie hiszpa?ska. ?niadania bardzo smaczne, kolacje równie?. Lunch'e takie sobie.  Bardzo smaczne desery. Brawo dla cukiernika.

Rozrywki na statku
dla nas by? to pierwszy rejs, wi?c nie mieli?my ?adnych oczekiwa?. Zak?adam, ?e gdyby kto? kiedykolwiek by? na innym rejsie, by?by rozczarowany poziomem spektakli czy programem artystycznym.
Mówi? po hiszpa?sku, wi?c dobrze si? bawilam z tym, ?e wiekszo?? za?ogi równie? preferowa?a hiszpanski. Ale angloj?zyczni pasa?erowie byli niezadowoleni. to pierwszy rejs - wi?c byli?my zadowoleni.
Statek:
to taki p?ywaj?cy hotel z lat 90tych. I to wida?. Nie jest to szczyt nowoczesno?ci. Tak jak mówie - dla nas by? to pierwszy rejs, wi?c ok. Jest czysto. ?ó?ko jest najwygodniejsze na ?wiecie. Ale statek jest ma?y, nie ma za wiele atrakcji, wi?c fajnie, ?e codziennie przyp?ywalismy do innego portu :)
Joanna z Krakowa


                                     _________________________________________________________

Rejs statkiem Aidablu 21.01.2017
Wszystkie ulotki, informacje, imprezy i wycieczki  tylko w j?zyku niemieckim. Dla nieznaj?cych tego j?zyka jest to spore utrudnienie. Obs?uga restauracji i barów anglo i niemiecko j?zyczna. Dost?pne 4 samoobs?ugowe bary- restauracje z ró?norodn? kuchni?. Jedzenie dobre. Programy artystyczne w zale?no?ci kto co lubi, mi si? nie podoba?y. Brak basenu wewn?trznego. Nie ma bankietu kapita?skiego. (stroje wieczorowe zb?dne)
W porównaniu z MSC DIVINA ni?szy standard ale równie dobry.
Polecam, rejs bardzo udany, czysto, przyjemne kabiny, mi?a obs?uga. Naprawd? warto.
Ciekawe wycieczki fakultatywne, ceny od 50-75 euro za osob?. Szczególnie wycieczka jeep'ami w góry na Funchal i na wielb??dach po terenach wulkanicznych na Lanzarote. Porty w centru miejscowosci, mo?na zawsze uda? si? na spacer i zwiedzi? miasto.​
Magda z Gda?ska


                                           ____________________________________________

 

Rejs statkiem Costa Magica 11.09.2016
Po raz drugi wybrali?my tak? form? wypoczynku, poprzedni rejs odbyli?my na statku MSC Divina.
Co do urody statku dyskusji nie ma, Magica to starsza i mniejsza jednostka. O wyborze Costy zadecydowa?a d?ugo?? i atrakcyjno?? trasy. Biuro AleRejsy bez zastrze?e? bardzo uprzejma, solidna obs?uga, oby tak dalej. Polski pilot, wielki szacunek, przy tak licznej grupie panuj?cy nad sytuacj?!
Serwis baga?owy, no panowie  mieli gorszy dzie?, swoj? antypati? do Polaków zaprezentowali wzorowo rzucaj?c walizkami i  w?oskimi  epitetami. Obs?uga w recepcji owszem mi?a podczas wp?acania depozytu, podczas zg?aszania problemu (np. nie dzia?ajaca karta) niekoniecznie.Dwukrotnie pojawi? si? problem
z zej?ciem ze statku (jedno wyj?cie dla wszyskich pasa?erów).W przypadku wycieczki do Rzymu zej?cie trwa?o godzin?, przez co by?o mniej czasu na zwiedzanie. Wy?ywienie; plus dla Costy za ryby, owoce morza,w?dliny,soki z dystrybutorów.Natomiast mi?so pora?ka,mo?e to wina zbyt krótko czynnych bufetów. Cz?sto tworzy?y si? kolejki,kucharze nie nad??ali ze sma?eniem rzucajac wszysko co ju? nie krwawi.W restauracji a la carte mi?o, smacznie i estetycznie.
Program artystyczny s?aby.Przedstawienia w teatrze nudne,ci??ko by?o wysiedzie? do ko?ca spektaklu.
Du?e brawa dla pani ?piewaj?cej przy recepcji,fantastyczny g?os.
Pobyt oceniamy jako udany;spotkali?my sympatycznych ludzi,odwiedzili?my ciekawe miejsca,by? te? czas na odpoczynek.
Kolejny rejs owszem,o tym czy z Cost? czy z MSC zadecyduje atrakcyjno?? trasy.
E.T. Wielkopolska
 
                      ___________________________________________________________________
 
 
Rejs statkiem MSC Fantasia 11.09.2016
W tamtym roku by?am na MSC Lirica, w tym roku na rejsie statkiem MSC Fantasia by?o równie pi?knie na obu rejsach. Pi?kny statek,      Kabiny przestronne i przytulne, warunki bardzo dobre, mi?a obs?uga.
Jedzenie bardzo dobre, urozmaicone, praktycznie ca?a dob? dost?pne, uroczyste kolacje w pi?knym stylu. Mi?ym zaskoczeniem by?o menu w j. Polskim na uroczystych kolacjach.
Super imprezy, animatorzy fajnie zabawiali, spektakle pi?kne.
Margerita
                       ____________________________________________________________________
 
Rejs statkiem MSC Opera 30.07.2016
Statek nie najnowszy ale bardzo dobrze wyposa?ony i utrzymany . Naszym
zdaniem nie ma do czego si? doczepi? .
Wycieczki OK , Wy?ywienie rewelacyjne ( korzystali?my z restuaracji L'
Apredo ( nazwa mo?e by? przytoczona nieprecyzyjnie ), na poziomie
bardzo dobrych i drogich restuaracji. Na statku drogo ale chyba to norma .
Obs?uga bardzo przyjazna i spe?niaj?ca oczekiwania.
Jedynym irytuj?cym faktem by? program wyst?pów . Bardzo "wybitny" , z Córk?
robili?my 2 razy prób? i nie da?o rad? . Ca?kowit? przesad? by?
heavy metal podczas jednego z wyst?pów.
Oceniam na 4 z plusem . By?aby pi?tka ale te wyst?py....
Tomasz
 
                                 _________________________________________________________
 
Rejs statkiem Costa Fasconosa 02.07.2016
Na pocz?tku lipca odbyli?my 4-os rodzin? rejs po morzu ?ródziemnym statkiem
Costa Fasciniosa (Savona-Barcelona-Ibiza-Majorka-Palermo-Neapol-Savona).
Dzi?kuj? ekipie AleRejsy.pl za pomoc przy wyborze wycieczki, sprawne za?atwienie
formalno?ci. I cenowo wygl?da to tak samo, czy wykupujemy wycieczk? przez
AleRejsy, czy bezpo?rednio w Costa, a w AleRejsy jednak zawsze mo?na liczy? na
pomoc.
Przed rejsem wykupili?my za 84 EUR parking w porcie Savona. Przed wjazdem
musieli?my pokaza? rezerwacj? - dopiero nas wpu?cili (nie wiem czy mo?na na
miejscu wykupi?).
Zaokr?towanie mega sprawne. Zostawia si? auto z kluczykami, walizki i maszeruje
na statek. Wszystko dzia?a i funkcjonuje. Walizki trafiaj? na miejsce. Samochód
po rejsie do odbioru.
Statek oczywi?cie robi ogromne wra?enie. Pe?en przepych. Wszystkiego pe?no.
?wietne - na wysokim poziomie wieczorne show w teatrze. Pi?kny kilkupi?trowy
teatr. Mnóstwo muzyki na ?ywo. Co kilkadziesi?t metrów kto? inny z innym
repertuarem. Mo?na spokojnie przy drinku posiedzie? i pos?ucha?.
Codziennie oczywi?cie dyskoteki dla dzieci, doros?ych. Ró?ne zaj?cia, zabawy w
ci?gu dnia. Z dziennych atrakcji nie korzystali?my. Dzieci nie chcia?y. Zaj?cia
po w?osku i angielsku. W ci?gu 7 dni spotkali?my tylko kilkoro Polaków na statku.
Jedzenia mnóstwo i du?y wybór. Kolacja w restauracji narzuconej na dan? godzin?
jest z obs?ug? kelnersk? i trwa ok 1,5 h. Mo?na oczywi?cie i?? bez problemu do
restauracji bufetowej jak kto? nie ma ochoty ?adniej si? ubra? i d?ugo
celebrowa? posi?ek.
Mieszkali?my w kabinie wewn. ?adna tragedia, ale nast?pnym razem je?eli nie
b?dzie du?ej ró?nicy cenowej (by?a 500 EUR), we?miemy chocia? z oknem.
Troch? nas cenowo zaskoczy?a opcja napojów all in. Oczywi?cie nikt nikogo nie
zmusza to wykupowania. W pakiecie podstawowym jest zawsze w ci?gu dnia woda z
dystrybutorów i do ?niadania kawa, herbata, sok i woda. Drinki i napoje kupowane
za ka?dym razem nie s? najta?sze. Drinki typu Mochitjo, Aperol Spritz, wódka z
Martini tp koszt ok.8 EUR, lampka wina- 5 EUR, kawa 3 EUR, cola,fanta ok.3,5
EUR, piwo chyba 4 EUR. I do tego 15% napiwek.
Pakiet all in napojów kosztowa? nas 650 EUR. 200 EUR/doros?y i ok. 120
EUR/dziecko. Je?eli si? wykupuje pakiet musz? wykupi? go wszyscy, nie mo?e tylko
jedna osoba.
Nie korzystali?my z wycieczek fakultatywnych. Jest ich mnóstwo w ka?dym miejscu
gdzie cumuje statek. Zwiedzali?my miasta na w?asn? r?k?. Je?eli kto? chce si?
przedosta? do miasta taniej nie musi wykupywa? transferu za 13 EUR/os - mo?na za
4 EUR/os w dwie strony lub za 3 EUR w jedn? autobusem miejskim. Nie jest to
absolutnie ?adna uci??liwo??. Zreszt? z ka?dego miejsca mo?na doj?? bez problemu
na piechot?.
Do ceny rejsu od razu trzeba doliczy? napiwki, które s? ?ci?gane codziennie z
karty. (10 EUR doros?y, 5 EUR dziecko). 210 EUR w naszym przypadku.
Generalnie z rejsu jeste?my mega zadowoleni. Na pewno nast?pnym razem te?
wybierzemy ten rodzaj zwiedzania.
Mariusz
                                      ____________________________________________
 
Rejs statkiem MSC Magnifica 09.07.2016
Nasz kolejny rejs tym razem MSC MAGNIFICA juz za nami... pi?kne miejsca, wymarzona pogoda, ?wietna atmosfera, smaczne jedzenie, rozrywka na wysokim poziomie i do teraz brzmi?ca w uszach muzyka... du?o tych ochów i achów   i chocia? jednostki nie robi? juz na nas tak osza?amiaj?cego wra?enia jak za pierwszym czy drugim razem to zdecydowanie mozemy stwierdzi?, ze dla nas to najlepsza forma sp?dzenia wakacji. Po powrocie z rejsu juz szukamy dobrych ofert na kolejny a po do?wiadczeniu wspó?pracy z biurem AleRejsy.pl szczególnie ?yczliwo?ci? Pani Moniki przekonani jeste?my do korzystania z Waszych us?ug. Nast?pny rejs z MSC to dla nas tez przej?cie do statusu z?otej karty w klubie msc voyagers co daje wymierne korzy?ci i przywileje. Mieli?my przyjemno?? by? juz na 7 rejsach i z niecierpliwosci? czekamy na kolejny a kiedy wspominamy nasz? ostro?no?? blisk? niech?ci przed pierwszym razem u?miechamy si? do siebie ?a?uj?c, ze tak d?ugo zwlekali?my z decyzj?  ?eby spróbowa?.  Spróbujcie szczerze polecamy 
Natalia & Radek
z Raciborza
 
_________________________________________________________

 
Rejs statkiem MSC Fantasia 10.07.2016
wyzywienie, obs?uga, imprezy wszystko na najwyzszym poziomie. ?a?ujemy, ?e nie
wybrali?my d?uzszego rejsu. Polecamy
                          __________________________________________________________________

Rejs statkiem Costa Diadema 02.07.2016
Obs?uga statku niesamowicie kulturalna ..kabina sprzatana dwa razy
dziennie..jezdzenie nie sposob wszystkiego sprobowac.To bym nasz drugi rejs
pierwszy statkiem Ms Precioza równie? by? fantastyczny.Costa Diadema piekny
hotel na wodzie!
Renata i Robert
                                _________________________________________________________
 
 
Rejs statkiem MSC Poesia 01.05.2016
Rejs MSC Poesia w dniach 30.04-09.05. 2016r. Chcieliby?my wyrazi? najwy?sze s?owa uznania za organizacj?  oraz wspania?e warunki tego rejsu. Jedyna mo?liwo?? , ?eby w kilka dni zwiedzi? tak du?o ciekawych miejsc w basenie morza ?ródziemnego. Statek przeogromny i przebogato wyposa?ony we wszelkiego rodzaju atrakcj? sportowo -kulturalno -o?wiatowo -rozrywkowe. Jedzenia du?o i by?o bardzo  smaczne i bardzo bogato urozmaicone. Warunki zakwaterowania
i pobytu wspania?e. By?a to wyprawa naszego ?ycia. Bardzo polecamy.
Chcieliby?my podzi?kowa? równie? naszemu pilotowi Marcinowi za troskliw? opiek? zarówno
w trakcie rejsu jak po jego zako?czeniu. Polecamy korzysta? z wycieczek fakultatywnych
z przewodnikiem. A na samym ko?cu dzi?kujemy firmie turystycznej " Ale Rejsy" za wype?nienie wszystkich swoich zobowi?za? wobec uczestników rejsu. Pozdrawiamy:  Miros?awa  i Robert
z Cz?stochowy oraz nasi swaci W?adys?awa i Krzysztof i ich znajomi Henryka i Józef
z Olkusza. Przy okazji pozdrawiamy poznanych na rejsie: Miros?awy i mecenasa
Jurka z ?odzi.

_________________________________________________________

Rejs statkikem MSC Poesia 01.05.2016
Rejs MSC Poezja 1-8 maja 2016 by? fantastyczn? przygod?.Jeste?my bardzo zadowoleni z wycieczki i samego pobytu.Statek ogromny i bardzo ?adny.Obs?uga fantastyczna -kabina sprz?tana 2 razy dziennie.Do kabiny dostarczana codzienna gazetka z informacjami o tym co b?dzie si? dzia?o na pok?adach ( dzi?ki pilotowi tak?e po polsku ).
Atrakcji mnóstwo poczynaj?c od teatru po konkursy, nauk? ta?ca, aerobik,animacje przy basenie , dyskoteki.Ka?dy znajdzie co? dla siebie.
Jedzenia bardzo, bardzo du?o, dobre i urozmaicone.Nie sposób spróbowa? wszystkiego.By? to nasz pierwszy rejs, ale na pewno nie ostatni.B?dziemy poleca? t? form? wypoczynku ka?demu oraz profesjonalne biuro AleRejsy.
Janina i Józef z Bartoszyc
 
_________________________________________________________

Rejs statkiem MSC Divina 02.04.2016
Jestesmy z me?em  do dzis pod ogromnym wrazeniem. Planujac podroz mielismy nadzieje ze bedzie  to nasz wspania?y  urlop, pe?en relaks i przygoda,
To co sie wydarzy?o przeros?o nasze najsmielsze oczekiwania, By?a to podró? zycia
 kabina przestronna , z duzym wygodnym ?ó?kiem, bardzo ?adnie wyposa?ona, ?azieneczka wcale nie taka ma?a,, telewizor z programami w kilku jezykach,  Foteliki, stoliczek, biurko wszystko to co potrzeba,
Obs?uga   bardzo  mi?a i przyjazna, Sprzatanie kabiny kilka razy nawet w ciagu dnia.   z bardzo mi?ymi nispodziankami
Organizacja na piatke z duzym plusem. kazdego dnia  otrzymywalismy gazetk?  gdzie,  co  i kiedy sie bedzie dzialo nastepnego dnia na statku.
jedzenie bardzo smaczne, i praktycznie od 6 rano do 1 w nocy, Zawsze by?o mozna znalezc cos dla siebie,
Statek przygotowany, wyposazony, urzadzony   z rozmachem,  ze zapiera?o dech, Przepych , bogacctwo, Czulismy sie jak w bajce
Do tego tyle atrakcji, 
Byli?my tam tydzien, a  pewnie jeszcze nie wszystko widzielismy.   i nie wszedzie bylismy
Przez ca?y dzie?  mozna by?o  uczestniczy? w  zorganizowanym ?yciu statku, animatorzy umilali  czas konkursami, gimnastykami, wspolnymi zabawami,
Najbardziej chyba podoba?y nam sie wieczory w teatrze,   widowiska typu, wieczor piosenki w?oskiej, francuskiej, pokazy akrobatyczne, taneczne
Wrócilismy szczesliwi i spokojnie moge polecic rejs przyjacio?om i znajomym
 A my juz od dzis zbieramy na kolejny rejs
Bardzo dzi?kujemy
z pozdrowieniami Teresa i Arkadiusz
                                 _________________________________________________________
 
 
Rejs statkiem Costa Diadema 24.03.2016
Statek super, czyste kabiny, jedzenie wspania?e, obs?uga profesjonalna, wycieczki bardzo dobrze zorganizowane. Polecam w 100%.
Marlena z Gda?ska
 
                               
_________________________________________________________
 
 
Rejs statkiem Mein Schiff TUI 14.02.2016
 
Do portu w Las Palmas przyjechali?my ju? solidnie opaleni (5 dni w Maspalomas przed rejsem)... Od razu zaj??a si? nami mi?a Pani - pomog?a z baga?ami i nalepkami - nie czekali?my w ?adnej kolejce i w ci?gu 15 minut byli?my ju? na statku MEIN SCHIFF 4 z grupy TUICRUISES. Statek stworzony dla niemieckiej klienteli tak wi?c j?zyk na pok?adzie niemiecki i 99% Niemców (ten 1% to My z dzie?mi). Nie spotkali?my nikogo z innego kraju ni? Niemcy (jedynie obs?uga jest multikulti) w tym jedna dziewczyna z polski pracuje w SPA. Niemcy s? bardzo konkretni - wszystko bardzo przemy?lane i zaplanowane - statek pod ka?dym wzgl?dem wyró?nia si? na tle konkurencji - Nie ma si? do czego przyczepi?. NIE. NIE MA.
Wszyscy go?cie od zaokr?towania od razu maj? PREMIUM ALLES INCLUSIVE - naprawd? jest tego sporo od Porto po Likery, lody na ga?ki do oporu, kawy ró?niste, podczas jednej kolacji ogromny bufet serowy , fondue itp.W TUI p?aci si? tylko raz - cena zawiera rejs op?aty portowe napiwki ubezpieczenie i all premium wi?c nikt nie pokazuje karty pok?adowej... Generalnie wychodzi taniej ni? na innych statkach gdzie sumujemy wszystkie op?aty... Je?li kto? chce na si?? wydawa? pieni?dze na statku to te? jest taka mo?liwo?? - np. w DIAMANT BAR gdzie serwuj? drinki molekularne - WARTO!
W restauracjach bufetowych znajdziemy nalewaki z gazowanymi napojami , sokami , piwem BECKs oraz czerwonym i bia?ym winem. Mo?na te? zamówi? dania z WOKA wg w?asnor?cznie dobranych sk?adników. Szampan te? leje si? wsz?dzie od rana do rana. Na kolacje do wyboru 6 restauracji - godzina i strój dowolny. Bardzo wiele produktów wysokiej jako??i niedost?pnych w Polsce - nie wiem nawet jak si? nazywaj?.
W kabinach mo?na znale?? szlafroki dla dzieci i doros?ych , klapki dla dzieci , nici z ig?? balsamy do cia?a , p?aski telewizor z systemem rozrywki i info na temat menu. Do ka?dej kolacji i po ka?dej kolacji niespodzianka dla dzieci (HARIBO, czekoladki , kredki i kolorowanki). Je?li p?ywali?cie wcze?niej MSC lub/i Costa to warto spróbowa? teraz MEIN SCHIFFa - by?em MEGA pozytywnie zaskoczony !!! Rejs mo?na kupi? bez ?adnego problemu w alerejsach. Byli?my te? na mostku po wcze?niejszym ustawieniu terminu w recepcji - co? dla MANIAKÓW rejsowych znaczy WILKÓW MORSKICH. Na atlantyku w lutym troszk? bardziej buja ni? na morzach ale nie jest to uci??liwe.
Bardzo praktycznym wynalazkiem jest te? TAG&NACHT bistro czynne 24h na dob? - polecam hamburgery i ?ososia - takiego bistro brakowa?o mi na innych statkach. Jest te?  bardzo profesjonalnie urz?dzone przedszkole z wielkim statkiem pirackim. Basen zewn?trzny ma 25m d?ugo?ci - mo?na w nim wi?c p?ywa? bez udawania...
Do zobaczenia NA MORZU !!! ?ukasz, Jola, Kosma i Mironek.
 
_________________________________________________________

 
Rejs statkiem Costa Diadema 27.02.2016
 
To by? nasz pierwszy rejs i na pewno nie ostatni. Mog? szczerze poleci? tak? form? podró?owania. Porównuj?c do zwyk?ych wakacji z biura podró?y podstawow? ró?nic? jest to, ?e pomimo ci?g?ego pobytu w wysokiej klasy hotelu codziennie jest si? w innym miejscu.
Wszystkie formalno?ci zaokr?towania przebiegaj? bardzo sprawnie. Obs?uga jest wysokiej jako?ci. Wi?kszo?? stanow? Filipi?czycy. Rzeczywi?cie obs?uga dba o to, aby go?? czu? si? na statku dobrze.
Jedzenia jest bardzo du?o i jest ono wysokiej jako?ci (w szczególno?ci w restauracjach a’la carte). Obs?uga jest mi?a i profesjonalna. Minusem mo?e by? jedynie to, ?e w przypadku ?niada? w restauracji Fiorentino, zazwyczaj jest du?o osób i lekki harmider. Cz?sto pary sadzane s? przy stolikach kilkuosobowych z innymi osobami, co nie zawsze i nie wszystkim mo?e pasowa?.  Polecam jajka po benedykty?sku .
Posi?ki s? tematyczne i odzwierciedlaj? ró?ne regiony kuchni w?oskiej, w zale?no?ci od dnia. Przepyszne owoce morza. Kolacj? galow? przygotowywa? szef z 7 gwiazdkami Michelin. By? równie? do tej kolacji szampan. Du?o deserów i owoców. Fajne mi?sa. Woda jest do wszystkich posi?ków, napoje ciep?e do ?niadania i o 16-17. Do ?niadania równie? soki. Co prawda ja z tego nie korzysta?em, ale nie ma problemu z nalewaniem wody do w?asnych butelek. Rzeczywi?cie 3E za butelk? wody to troch? du?o. Ceny
win do?? wysokie. Oko?o 10x dro?sze ni? w sklepach na l?dzie.
Rozrywki jest du?o. Nikt nigdy nie mo?e si? nudzi?. Kabiny ?adne i czyste. Statek nowy, robi spore wra?enie. Codziennie muzyka na ?ywo w oko?o 6 miejscach jednocze?nie. Na statku by?y dwie g?ówne imprezy: bia?a noc oraz bal maskowy.
W szczególno?ci polecam przedstawienia w teatrze Emerald. Wi?kszo?? z nich jest na wysokim poziomie, a jako ca?kiem sta?y go?? w teatrze Buffo w Warszawie o?mielam si? powiedzie?, ?e cz??? z nich jest takiej samej klasy, jak nie wy?szej. Basen w sumie jest umiejscowiony w czym? pomi?dzy lobby a restauracj?. Nie korzystali?my z niego. G?ównie by?y tam dzieci. Na statku jest oko?o 8 jacuzzi na zewn?trz i z nich czasami korzystali?my. P?atno?ci kart? pok?adow? s? bardzo wygodne.
Je?eli chodzi o odwiedzane porty:
- Marsylia: bezp?atny bus
- Barcelona: bus 4E w 2 strony, ale polecam si? przej??
- Majorka: bus 1,5E, ale równie? polecam si? przej??
- Civitavecchia: bus na jaki? dworzec, z którego jest tak samo Dalego do miasta jak ze statku
- La Spezia: bezp?atny bus portowy
- Savona: statek zatrzymuje si? blisko centrum miasta.
Z wycieczek organizowanych przez armatora nie korzystali?my. Znamy do?? dobrze W?ochy i na w?asn? r?k? wychodzi zazwyczaj 4x taniej.
Patryk z Warszawy
                                     _________________________________________________________
 
Rejs statkiem MSC Preziosa 31.01.2016
Rejs statkiem MSC Prezioza od 31.01 do 08.02 2016r.  po Morzu Sródziemnym  by? super udany.
Statek przepiekny ,kajuty du?e bardzo zadbane ,gazetki w j.polskim bardzo u?atwia?y wybór sp?dzania wolnego czasu
Pod ka?dym wzgl?dem oceniam wszystko na 10 (w skali 1-10)
Obs?uga uprzejma ,wy?ywienie bardzo urozmaicone ,smaczne i estetycznie podawane.
Imprezy bardzo ciekawe i na wysokim poziomie ,podobnie programy artystyczne.
Przewodnicy wycieczek fakultatywnych  o du?ej wiedzy i kulturze osobistej.
Przewodnik polski b?d?cy z grup? tez si? spisa? na 10!
Polecam ka?demu tak? form? sp?dzenia  wolnego czasu. Ju? mysl? o nast?pnym rejsie.
Pozdrawiam I.K.
ps.podziekowania dla wszystkich organizatorów.
 
 
_________________________________________________________
 
 
Rejs statkiem Costa Favolosa 09.01.2016
 
Witam
Costa Favolosa- Sloneczne Karaiby-wszystko super:). Obsluga przednia,
jedzenie pyszne, zabawy na pokladach pewnie tez super(nie
uczestniczylam,ale mniemam ze bylo ok:) ). Mialysmy wykupiona kabine bez
okna(bardzo dobrze sie spalo), wyzywienie, bez all inc,bez drinkow itp.
Zupelnie wystarczylo . Polecam jesli ktos chce sie przemieszczac z wyspy
na wyspe za nieduze pieniadze. Dobrze wydane euraski:). Na statku
obowiazuje waluta euro,czyli depozyt pieniezny tez w euro jest skladany.
Stroje wakacyjne zupelnie wystarcza . Jestesmy zadowolone ze wszystkiego
.
No i co wazne-cena jaka zaplacilysmy w alerejsy byla bardzo intratna :)!!
Dziekujemy Paniom z biura alerejsy za cierpliwosc w odpowiadaniu na maile
.
Biuro polecamy .
Kasia i Magda
 
_________________________________________________________
 
Rejs statkiem Costa Fortuna 15.01.2016
 
Witam!
Rejs na statku Costa Fortuna przebieg? bardzo uroczo. Mi?y i fantastyczny relaks. Obs?uga serdeczna i pomocna. Kabiny bardzo czyste, wygodne.
Imprezy artystyczne urozmaicone, co powodowa?o rado?? i u?miech na twarzy.
Przepyszne jedzenie,tylko ?niadania troch? tendencyjne i nudne. Ca?a reszta na wysokim poziomie.

Pozdrawiam
Kasia z Poznania
____________________________________________
 
 
 
Rejs statkiem MSC Magnifica 08.11.2015
 
Witam
ogólnie rejs super.
statek bardzo fajny, sporo atrakcji podczas rejsu, wy?ywienie bardzo dobre,
nie mam ?adnych zastrze?e? co do obs?ugi, wszystko by?o tak jak powinno by?.
pozdrawiam
Artur
 
_________________________________________________________
 
Rejs statkiem Costa NeoRiviera 02.10.2015 

Witam. By? to nasz pierwszy rejs statkiem wycieczkowym takiej kategorii. Przeszed? on jednak nasze naj?mielsze oczekiwania. Od pocz?tku do samego ko?ca obs?uga by?a perfekcyjnie zorganizowana, dba?a o ka?dy szczegó?. Szczególne uznania nale?? si? naszemu Stewardowi, który codziennie dba? o czysto?? i porz?dek w kabinie. Zarówno ilo??, jako?? jak i ró?norodno?? posi?ków by?a wy?mienita, cho? ka?dego dnia najbardziej wyczekiwanym momentem by?a elegancka kolacja z mo?liwo?ci? wyboru pozycji z bogatego menu. Codzienny plan zaspokaja? potrzeby pasa?erów w ró?nym wieku, ka?dy móg? znale?? co? dla siebie. Nam szczególnie przypad?y do gustu lekcje ta?ca. Wieczorne przedstawienia i zabawy taneczne by?y przyjemnym zako?czeniem ka?dego dnia. Oferta wycieczek fakultatywnych równie? by?a godna zainteresowania. Skorzystali?my z kilku z nich i cho? wi?kszo?? odbywa?a si? w j?zyku w?oskim, ka?d? wspominamy bardzo mile. Serdecznie polecamy!

Joanna i ?ukasz z Piekar ?l?skich

___________________________________________________________
 
 

 

Rejs statkiem MSC Musica 11.10.2015
Musimy stwierdzi? , ?e wyjazd by? perfekcyjnie przygotowany.
Jeste?my zadowoleni i niezdecydowanych namawiamy serdecznie na sp?dzenie
urlopu w ten sposób.
Pozdrawiamy.

____________________________________________
 

 

Rejs statkiem MSC Fantasia 26.07.2015

Rejs statkiem MSC Fantasia by? ?wietny. Pierwszy dzie? by? trudny, dosy? przyt?oczy? nas rozmiar statku, bali?my si? ?e si? nie odnajdziemy. Wsz?dzie co? si? dzieje, wsz?dzie co? nowego, gdzie i?? na obiad, gdzie na kolacje? Czy s? jacy? Polacy? Drugi dzie? ju? by? ok., orientowali?my si? co gdzie i kiedy. Bardzo pomocne s? codzienne gazetki dostarczane do kajuty. Polaków by?o ma?o, ale przy kolacji siedzieli?my razem przy stoliku. ( Za?oga ??czy narodowo?ciami). Statek pi?kny, czysty, zadbany, posiada wszystko co jest potrzebne. Obs?uga jest pomocna, mówi w kilku j?zykach, zawsze robi? wszystko ?eby dla Ciebie by?o najlepiej, nie czujesz kr?pacji przy rozmowie. Zawsze te same osoby obs?uguj? Cie przy posi?kach - fajny pomys?. Wy?ywienie bardzo dobre,
w szczególno?ci mi?sa, owoce, warzywa i desery! niestety to co mo?e zaskakiwa? owoce morza by?y kiepskie -mro?one. Doskona?a kawa, nie wsz?dzie taka sama. Opcja All-inclusive jest konieczna na takich wakacjach, dzi?ki niej nic si? nie wyda. All jest konkretny, nie tylko kolorowe drinki ale równie? czyste alkohole jak np. Metaxa, Whisky- dobrych marek. Kajuta przestronna, super ?e
z balkonem, niesamowicie czysta, bardzo wygodna. Je?eli chodzi o imprezy, to jest ich dosy? sporo, fajne jak dla nas by?y przedstawienia w teatrze np. najlepszy wieczór z Michaelem Jacksonem. Muzyka na ?ywo co wieczór w kilkunastu miejscach, mo?na gra? w squash, i?? do kina 4D. Zawsze na koniec wieczoru odwiedzali?my dyskotek?, bywa?o ró?nie, raz fajna zabawa to ?witu a raz nikogo. Atrakcyjne jest te? Casino.  Codziennie mo?na wykupi? wycieczk? w danym porcie, jest to fajne, je?eli chcemy si? co? dowiedzie? o miejscach które odwiedzimy. My zwiedzali?my
z przewodnikiem miejsca historyczne, a Majorka czy Malta na w?asn? r?k? taxi. Jedyne czego nam brakowa?o to PLA?A, dlatego te wyjazdy taxi  Bujania statkiem praktycznie nie ma, pierwszy dzie? jest dziwne uczucie, potem wcale. 
By?y to najlepsze nasze wakacje, czas co prawda p?yn?? zbyt szybko, jest mega intensywnie ale nieodczuwalne jest jakiekolwiek zm?czenie. Polecamy ka?demu i p?yniemy znowu!

Karolina

 

____________________________________________
 
 
Rejs statkiem Costa Favolosa 31.07.2015
Rejs statkiem by? naszym czwartym rejsem.
Pierwsze trzy by?y na Msc, a ten by? pierwszy na lini Costa.
Ró?nice w uk?adzie oraz wyposa?eniu nie ró?ni? si? zbyt du?o.
Teatr, atarakcje i jedzenie OK.
Najwi?ksz? ró?nic? miedzy lini? Costa a Msc jest to, ?e na Costa ostatni?
por? jedzenia jest kolacja w restauracji. Potem ju? nic nie ma do jedzenia ( oprócz barów p?atnych ). Trzeba byc na kolacji bo jak nie to jest sie glodnym, a czasami nie chce
Na Msc jest do wyboru kolacja oficjalna w restauracji lub bary na górnych pok?adach do
godziny 1 w nocy.
Nasza córka jest na diecie bezglutenowej. Osoby z tak? diet? maj? swoj? stref? w restauracji.
W barach na górze z jedzeniem bezglutenowym jest problem.
Dojazd do portu wyp?yni?cia odby? si? autobusem o bardzo wysokim standardzie.
Obs?uga pilota bardzo dobra.
Bardzo nam podoba si? ten rodzaj odbywania podró?y.
Na pewno b?dziemy jeszcze korzysta?.
D.B.B. z Poznania.
 
____________________________________________
 
 
Rejs statkiem MSC Orchestra 02.08.2015
Bardzo fajny sposób zwiedzania ?wiata , troch? dynamiczny ale da si? to wszystko po??czy? . Co do statku to jest to p?ywaj?cy Hilton z bardzo dobr? obs?ug? , atrakcjami oraz wy?mienitym jedzeniam  . Dla osób pragn?cych wyciszenia proponuj? zakup rejsu w pokoju z balkonem - wy?mienite miejsce na relaks .
Generalnie p?yneli?my pierwszy raz ale na pewno nie ostatni , ca?a rodzina by?a zachwycona wyjazdem . Profesjonalna obs?uga w biurze AleRejsy - wszystko udzielone informacje co do rejsu mia?y faktyczne odzwierciedlenie .
Dzi?kujemy
Grzegorz , Ma?gorzata i Maks .
 
____________________________________________
 
 
Rejs statkiem MSC Musica 16.05.2015
Moje spostrze?enia z odbytego w maju 2015 r. rejsu:
Statek w odpowiednim do ceny standarcie.Obs?uga profesionalna - bez wylewno?ci.Wyzywienie w pe?ni zaspakaj?ce smaki i gusta konsumentów.Wycieczki fakultatywne dobrze dobrane i zorganizowane.Przewodnicy z dobr? znajomo?ci? j?zyka polskiego i wiedz?, dotycz?c? przedmiotu. Imprezy - szczególnie barowe "do wyboru i koloru". Pilot wycieczki wysokiej klasy !!!.
 Bogus?aw S. z Tychów
 
____________________________________________
 
Rejs statkiem MSC Splendida 23.02.2015
bardzo udany rejs statkiem MSC Splendida ,Obsluga wyzywienie oraz atrakcje
wspaniale a 7 dni to troszeczke krotko...
Pozdrawiam Jasko z Jazwiny.

 

____________________________________________

Rejs statkiem Horizon 13.02.2015
By? to mój czwarty rejs , chocia? pierwszy tym statkiem i w tym rejonie ?wiata.
Wybra?am ten rejs  ze wzgl?du na egzotyk? i klimat. W ?rodku naszej zimy opala? si? na pok?adzie, pop?ywa? w oceanie lub Morzu Karaibskim upaja? si? tropikaln? ro?linno?ci? jest niezwyk?e.
Porównuj?c poprzednie rejsy na statku Koral, Magnifica i Magic, to Horizon nie odbiega? klas? i wyposa?eniem od przednich, chocia? najpi?kniejszy by? Magnifica. Horizon pomie?ci? 1800 pasa?erów i 800 za?ogi.
Za?oga na Horizonie by?a ?wietna, uprzejma i dbaj?ca o czysto??, rozrywki, drinki , ró?noj?zyczna , wielonarodowa. Mo?na si? by?o porozumie? chocia? niektórzy nie mówili po angielsku. Wi?kszo?? francuskoj?zyczna. Jedzenie dobre, urozmaicone, codziennie nowe potrawy ale te? raczej europejskie, francusko – hiszpa?skie.
Wieczorem zawsze kolacja w restauracji z posi?kami serwowanymi, ze ?wiecami i winem. Menu po angielsku i po polsku. Potrawy przet?umaczone na polski brzmia?y bardzo ?miesznie : np. jajko w terenie na ?ó?ku chrupi?cym. Dobrze ?e by?o te? po angielsku to orientowa?am si? co b?d? jad?a.
Pogoda dopisywa?a , by?o ciep?o ale nie upalnie.
Na Karaibach nie ma wiele zabytków, miasta s? raczej biedne, ale za to przyroda jest rewelacyjna. Tropik . Palmy, drzewa, kwiaty, których w ?yciu nie widzia?am. Przepi?knie. No i oczywi?cie ró?ne gatunki rumu, na ka?dej wyspie inny.
Zwiedzanie ?wiata na rejsach jest bardzo wygodne, szczególnie dla ludzi starszych lub z dzie?mi. Codziennie w innym porcie a noclegi i odpoczynek w kajucie, która jest do?? wygodna i oczywi?cie atrakcje kulturalno rozrywkowe na statku . Mia?am kabin? z balkonem i to jest super. Chyba jeszcze raz pop?yn? tym razem w okolicach: Szkocja, Irlandia Islandia.
Acha! Je?eli chodzi o polskiego pilota, to raczej nie mia?am szcz??cia. Sama bawi?a si? ?wietnie, mia?a swoje towarzystwo, a nas troch? delikatnie mówi?c omija?a.  W zasadzie wszystko by?o dobrze. Ogólnie bardzo udany rejs.
Chce te? pochwali? biuro „ALE REJSY” sprawna logistyka i organizacja wyprawy. Punktualny i uprzejmy transfer z Katowic na lotnisko do Warszawy i z powrotem. Nocleg w Madrycie i wycieczka po Madrycie z przewodnikiem, naprawd? dobrze zorganizowany czas zwiedzania. Polecam biuro ALE REJSY.
Pozdrawiam .
Kasia z Katowic
 
____________________________________________
 
Rejs statkiem MSC Splendida 15.02.2015
 
Rejs by? dla nas niesamowit? przygod?. By?a to nasza pierwsza wyprawa
statkiem wi?c nie wiedzieli?my czego si? spodziewa?. Oczywi?cie ogl?dali?my
titanica wi?c wyobra?ali?my sobie co? podobnego z tym ?e w gorszym wydaniu.
Zostali?my bardzo mi?o zaskoczeni. Wszystko by?o jak w bajce.Pi?kne widoki,
imponuj?cy statek, mi?a obs?uga i nieziemisko dobre jedzenie. To co? na
mile zaskoczy?o to organizacja. Wszystko by?o  dopi?t? na ostatni guzik.
Codziennie obs?uga obdarza?a nas swoim u?miechem i pomoc?. Z niektórymi
uda?o nam si? zaprzyja?ni?. Ju? dawno nie jedli?my tak ciekawych i
ró?norodnych  potraw  rodem z najdro?szej restauracji. Wieczory sp?dzone  w
pi?knej restauracji przy winie by?y wisienk? na torcie. Musimy przyzna? ?e
nie byli?my na wszystkich wyst?pach artystycznych ale te które uda?o nam
si? zobaczy? by?y cudowne. Arty?ci dawali z siebie 100% byli to sami
utalentowani ludzie a tematyka pokaz niezmiernie ciekawa i trzymaj?ca  w
napi?ciu. To co bardzo nam si? podoba?o to ilos? imprez wieczorami, ka?dy
móg? znale?? co? dla siebie , dyskotek?, bar, mecze , kino . Statek to
jedno ma?e kolorowe i ekskluzywne miasteczko. Ka?demu polecamy wybra? si? w
taki rejs a sami planujemy kolejny;)

Marta Or?owska i Mariusz Mróz z Poznania
____________________________________________
Rejs statkiem MSC Orchestra 06.02.2015
 
Witam,
Byli?my pierwszy raz na rejsie, wi?c nie mamy porównania, jednak bardzo przyjemnie sp?dzili?my czas, i podoba?o nam si? prawie wszystko, z paroma wyj?tkami.
Uczestniczyli?my we wszystkich wycieczkach, wi?c nie mieli?my okazji skorzysta? ze wszystich rozrywek, jakie oferuje statek. Obs?uga bardzo mi?a, kajuta czysta, imprezy fajne, pilotka naprawd? super (pozdrawiamy!)
Ewa z rodzin?.
 
____________________________________________
 
Rejs Statkiem Costa Serena 30.01.2015
 

Rejs z dzie?mi 3 i 5 lat rozpocz?li?my w Dubaju port rasheed al mina - z portu taksówki wywo?? ludzi do dowolnego miejsca w dubaju - nie s? drogie za to jest szybko sprawnie i bezposrednio do celu , s? te? bezp?atne busy do centrów handlowych i big busy - drogie 46 euro adult - sorry... Podstawowa ró?nica pomi?dzy Costa a reszta cruisingu to fakt ?e po 16-17 godzinie mo?na ju? zje?? ju? tylko wykwintn? kolacje (która jest obfita pi?ciodaniowa) natomiast w bufetach nie ma nawet okruchów...  Ewentualnie pizza ale trzeba zap?aci?. zaleta tego jest taka ?e ?adne jedzenie si? nie marnuje nikt niczego nie wyrzuca dla ryb a wada jest taka ?e trzeba grza? taksów? przez miasto ?eby za?apa? si? na obiad i tym samym skróci? zwiedzanie - troche lipa... Pomimo tego uwa?am ?e warto wybra? si? na costa serena bojako?c jedzenia jakie oferuj? jest bardzio wysoka...Na obiad jednak du?y wybór grilowanych mi?s ryb (tu?czyk ?oso?). Kolacje du?e porcje i wszystko podczas kolacji dzieje si? bardzo szybko to wa?ne aby nie czeka? w nieskonczono?? bo dzieci szybko marudz?... Przepyszne desery tak?e fondue i lody.Obs?uga profesjonalna i dobrze wyszkolona (angielski , wina , zabawa z dziecmi). Na costa serena przepi?kna muzyka powoduje u niektórych ?zy szcz??cia doro?li ludzie p?acz? jak dzieci... Wszyscy muzycy to artys?i to nie s? przypadkowi grajkowie... Wiele osób daje napiwki kelnerom na ostatniej kolacji Pozdreaux dla Noela z Filipin - sam pyta sam odpowiada po prostu PETARDA!!!
?ukasz Jola Kosma i Miron Piekary ?l?skie Polska po?udniowa.

 

____________________________________________
 
 
Rejs ststkiem MSC Musica 18.10.2014
 
Dziendobry i witam serdecznie ja oczywiscie jestem bardzo zadowolona z rejsu "Musica" Zreszta jak za kazdym razem , po prostu ten sposob wypoczynku bardzo mi odpowiada. Przez tydzien codziennie moge byc w innym miejscu swiata i zwiedzac rozne zakatki. Aktywne spedzanie czasu jest bardzo ciekawa formaa jednoczesnie poznajemy nowe nieznane dotad miejsca. Wyzywienie wedlug mnie roznorodnosc posilkow zaspokoi chyba kazdego od roznego rodzaju mies,ryb,warzyw,owocow,ciast,pieczywa itd mozna wymieniac. Oprocz glownych posilkowsa rozne przekaski takze w praktyce od godz. 6.00 rano do godz 2.00 w nocy caly czas jest cokolwiek do jedzenia.Jesli chodzi o organizacje jest bardzo dobrze zorganizowana oczywiscie wycieczki fakultatywne organizowane przez statek sa bardzo drogie,wiec jesli ktos ma ograniczone fundusze proponuje zejscia ze statku indywidualnie i warto zejsc w kazdym porcie i zwiedzic dany region.    
My rozpoczelismy nasza przygode od Civitavecchia (Rzymu ok 70 km) moja uwaga taka;kto byl juz w Rzymie proponuje spacer po Civitavecchia jest to sympatyczny port zaraz po zejsciu ze statku na prawo wzdluz morza jest piekna aleja palmowa i mozna zrobic pirkne fotki pamiatkowe , po drugiej stronie sa knajpki i mozna wypic pyszna kawe.
Nastepny port to Palermo miasto mafijne jak wiemy chociaz dla turystow naprawde bezpieczne. Zaraz po wyjciu ze statku poszlismy prosto do placu gdzie zrobilismy kilka fotek potem idac w lewo (trzeba popytac)znajdujemy katedre i przepiekna fontanne i wiele innych antycznych zabytkow.Kto zna jezyk mozna pojechac i zwiedzic slynne katakumby lub po prostu pojsc na pyszne lody i kawe.
Nastepny port to Tunezja i Goulette po wyjsciu ze statku idac w prawo widzimy po lewej stronie kosciol katolicki i meczet(niestety jedno i drugie zamkniete)mozna zrobic fotki,potem poszlismy dalej glowna ulica trafilismy na bazarek ,nastepnie idac wzdluz morza jest uliczka z masa knajpek i jest calkiem przyjemnie.
Nastepnym portem jest Majorka i port Palma ,od statku wyszlismy w prawo wzdluz portu okolo 1 godz troche daleko ale po obfitym jedzeniu taki spacer naprawde jest swietna wyprawa znajdziemy piekna katedre i przesliczne male uliczki,knajpki i sklepiki z pamiatkami.
Nastepny port to Walencja moim zdaniem najpiekniejsze miejsce z calego rejsu ,zaraz po zejsciu ze statku naprzeciw jest przystanek autobusow miejskich nr 1 za 1,50(w euro) dowiezie nas do samego centrum naprzeciw katedry i tam wokol sa zabytki nigdzie daleko nie trzeba chodzic sa sklepiki kawiarenki powrot tym samym autobusem pod sam port. Ewentualnie zaraz po zejsciu ze statku jest postoj samochodow elektrycznych na 2 osoby do wynajecia na godziny lub caly dzien.
I ostatni nasz port to Marsylia ,niestety po wyjsciu ze statku do przystanku autobusowego trzeba dojsc ok 2 km ale to dobra zaprawa przed zwiedzaniem.Niestety kto zdecyduje zwiedzac indywidualnie musi przemierzyc ten odcinek bo statek stoi w porcie ok 8km od centrum. Ale ten autobus (1,80- euro) zawiezie nas prawie pod sama katedre ktora naprawde warto zobaczyc,jesli np jest kilka osob 3-4 warto tez zabrac sie taksowka. To tyle moich uwag. Poza tym oczywiscie na statku jest wiele atrakcji my moglismy korzystac codziennie z basenu mielismy od 23 do 30 stopni byla naprawde piekna pogoda,poza tym wieczorne spektakle to przezycia nie do opisania. 
Dziekuje pieknie panstwu za wspolprace ,
Maria i Ryszard.

 

____________________________________________


 

Rejs statkiem Costa Favolosa 14.10.2014
 
Witam
Z ch?ci? opisz? swoje wra?enia z rejsu na Costa Favolosa.
Zacz?li?my w Barcelonie - zaokr?towanie przebieg?o bez problemów, W kajucie czeka?y ju? karty pok?adowe Które by?y kluczem do kajuty i "?rodkiem p?atniczym" na pok?adzie.
Co do samego statku i imprez które mia?y tam miejsce. Wieczorem by?y codziennie imprezy w teatrze -na niez?ym poziomie , zaproszono dwukrotnie na pok?ad gwiazdy w?oskiej i hiszpa?skiej scenyHiszpanka startowa?a kiedy? w festiwalu Eurowizji- sprawdzi?em po powrocie
By?a równie? rewia , ta?ce na lodzie ( plastikowym ale jednak na ?y?wach ), pokaz brzuchomówcy ( raczej dla w?oskiej publiki i dzieci ). Codziennie wieczorem muzyka na ?ywo w kilku punktach , nauka ta?ców, dyskoteka  i ogromne starania animatorów ju? rana - na basenach
do pó?nej nocy -w Grand Barze. Co do wy?ywienia to by?o wszystkiego du?o ale bez rewelacji . Jedzenie ma?o urozmaicone i trzeba by?o dobrze poszuka? w ró?nych barach, aby znale?? np. dobre frytki lub co? naprawd? smacznego.
Bo je?li np.  ziemniaki to  tylko w formie puree. Bardzo du?o makaronów -ale przecie? g?ownie W?osi s? tam klientami.
Kolacj? troch? lepiej przyrz?dzane i podawane przez obs?ug?.
Mieli?my szcz??cie ?e przy naszym stoliku siedzieli Finowie i Szwedzi mo?na by?o porozmawia? bez tego wszechobecnego "szumu " który wytwarzaj? dooko?a siebie przede
Wszystkim W?osi- 70 % pasa?erów i troch? Francuzi
Ale i tak korzystali?my wieczorem z restauracji Club Favlosa gdzie jest bardziej kameralna atmosfera i nieco lepsze menu ( p?atne extra tak na marginesie )
Podsumowuj?c pobyt na statku my?l?, ?e jest to taki du?y Hotel na morzu przeznaczony g?ownie dla W?ochów - rozrywka dopasowana do ich temperamentów i poczucia
Humoru  ( nie zawsze mo?na si? ?mia? razem z nimi ) Baseny do moczenia si? , a nie p?ywania ale to jest chyba oczywiste Obs?uga bardzo mila i profesjonalna mimo, ?e pracuj? tam przez min 6 miesi?cy po 12 godzin dziennie- Europejczycy  do 9 miesi?cy Azjaci i mieszka?cy Ameryki Po?udniowej
Ale warto co? takiego spróbowa? - mo?na sp?dzi? troch? inaczej par? dni urlopu
Pozdrawiam
Marek
 
____________________________________________
 
 
Rejs statkiem Costa Pacifica 07.10.2014
 
Witam,
Podsumuj? krótko: rejs by? bardzo fajny, ?wietnie zorganizowany a praktycznie ka?dego dnia do wyboru by?o mnóstwo propozycji sp?dzenia czasu na pok?adzie - baseny, teatr, bary z muzyk? na ?ywo, dyskoteka, fitness, spa...
Na statku nie by?o ani jednej wolnej kabiny o czym poinformowani zostali?my pierwszego dnia jednak poza wiecznie zat?oczonym bufetem nie mia?o si? wra?enia obecno?ci takiej liczby innych urlopowiczów wokó?.
Towarzystwo bardzo mi?dzynarodowe; Polaków by?o oko?o 25 na ok. 3800 pasa?erów wi?c od czasu do czasu mo?na by?o us?ysze? polsk? mow?:-)
Wy?ywienie w restauracjach na bardzo dobrym poziomie, gorzej by?o z bufetem g?ównie ze wzgl?du na du?e problemy ze znalezieniem stolika i nierówny poziom da? - ale to z kolei by?o rekompensowane bardzo du?ym ich wyborem, tak, ?e ka?dy móg? znale?? co? dla siebie.
Je?li chodzi o program artystyczny to na 11 nocy tylko dwa razy by?em w teatrze; w pozosta?e wieczory wybierali?my inne rozrywki. Trafi?em na show muzyczno-taneczne w niez?ym wykonaniu.
W wi?kszo?ci barów mo?na by?o pos?ucha?/pota?czy? przy muzyce na ?ywo; repertuar bardzo zró?nicowany. Band w "Around the Clock Lounge" znakomity! No i na koniec wielkie brawa i szacunek dla animatorów Costy - ta niewielka grupka ludzi "odwala" nieprawdopodobnie dobry kawa?ek roboty a spotka? ich mo?na praktycznie od rana do pó?nej nocy - nie wiem czy w ogóle ?pi?:-)
Wszystkim polecam t? form? sp?dzania urlopu - mo?na sporo zobaczy?, troch? poleniuchowa?, pozna? nowych ludzi, zabawi? si?...
Je?li chodzi o mnie nie nudzi?em si? ani minuty. Polecam! Serdecznie pozdrawiam Pani? Monik? i dzi?kuj? za bardzo sprawne przeprowadzenie mnie przez meandry zwi?zane z wyborem rejsu/rezerwacj?/udzieleniem odpowiedzi na mas? pyta? - jak to pewnie zwykle pewnie bywa je?li kto? wybiera si? na rejs pierwszy raz tak jak ja.
Pozdrawiam,
Grzegorz
 
____________________________________________
 
 
Rejs statkiem Costa Serena 05.10.2014
 
Uwag brak.
Pi?tka z plusem :)
Pozdrawiam
 
____________________________________________

 

Rejs statkiem MSC Fantasia 21.09.2014

 

Z rejsu jestesmy bardzo zadowoleni. Obsluga statku sper, az dla nas pewne momenty zbyt krepujace.

Jedzenie bardzo dobre, ogromny wybor i chyba calkiem niezly kucharz, ani razu nie mielismy problemow zaladkowych. Zdecydowanie jest nadmiar jedzenia, ale to zdaje sie zawsze towarzyszy tego rodzaju imprezom. Takze jesli cos grozi, to lakomstwo i przejedzenie.

Opieka polskiego pilota,fantastyczna. Pan z ogromnym doswiadczeniem i wyczuciem ludzi, potrafiacy znakomicie kompromisowac rozne oczekiwania i mozliwosci wycieczkowiczow. Przy tym z bardzo duza wiedza, zdecydowanie wykraczajaca poza wiedze przewodnikow. Pilota w zasadzie moglibysmy smialo polecic, niezaleznie do organizowanej imprezy, swietny przy tym i sprawny organizator. Ale to Panstwo pewnie wiecie.

Nie chcielismy pierwotnie korzystac z wycieczek fakultatywnych, ostatecznie skorzystalismy ze wszytskich, z pilotem warto.
Lokalni przewodnicy, wg kolejnosci wiedzy prezentowanej to Pani z Aten - najlepsza, potem Dubrownik i Bari, a takze santorini - ex equo drugie miejsce. Najslabsza byla Pani przewodnik po Corfu - nie miala za wiele do powiedzenia. Ale to moze tez byc nasze subiektywne zdanie.

Z inych imprez statkowych nie korzystalismy, nie bylo juz czasu na to, poza teatrem chyba ze dwa razy, ale wrazenie ogolne fantastyczne, pomimo komercji na kazdym kroku.
Pozdrawiam i dziekujemy HK

 

____________________________________________

 

 

Rejs statkiem MSC Musica 13.09.2014

 

Witam,
We wrzesniu tego roku odbilismy podroz statkiem MSC Musica, byla to nasza podroz poslubna, ktora na dlugo pozostanie w naszej pamieci. Jestesmy zachwyceni rejsem, przemila obluga, jedzenie przepyszne. Nie sposob bylo nudzic sie na statku ilisc barow, restauracji, imprez organizowanych zachwyca, zwlaszcza wieczorne programy artystyczne, ktorych nie moglismy opuscic. Wyglad calego statku robil ogromne wrazenie. Wielkim plusem bylo to, iz w jeden tydzien moglismy zobaczyc tyle pieknych miast.
Polecamy wycieczki z polskim pilotem, gdyz ulatwia to organizacje wycieczki i zapewnia komfort dzieki ktoremu mozna cieszyc sie zwiedzaniem. Juz myslimy o kolejnym rejsie.


Beata i Radek.

 
____________________________________________

Rejs statkiem Costa Magica 13-21.09.2014

 

Bardzo pozytywnie oceniamy biuro turystyczne AleRejsy.pl. Wszystkie informacje dotycz?ce rejsu otrzymywali?my z odpowiednim wyprzedzeniem. Panie tam pracuj?ce bez problemu wyja?nia?y wszelkie nasze w?tpliwo?ci dotycz?ce przebiegu rejsu. Naszym zdaniem g?ówn? atrakcj? by? ogromny statek wycieczkowy, bardzo nam si? podoba?y spektakle muzyczne w teatrze, zaj?cia z animatorami kulturalnymi i kawiarenki z muzyk? na ?ywo. Na górnych pok?adach opalali?my si?, za?ywaj?c od czasu do czasu och?ody w basenach. Obs?uga na statku bez zastrze?e?. Kabina, w której mieszkali?my na statku, spe?ni?a ca?kowicie nasze oczekiwania. Jedzenie na statku by?o bardzo dobre, niez?y wybór. Bardzo nam odpowiada?y kolacje w przepi?knej restauracji. Zdecydowali?my si? na wykupienie pakietu All inclusive i nie ?a?ujemy tego kroku. Wybór napojów bezalkoholowych i alkoholowych oferowanych w tym pakiecie by? bardzo du?y, by?y one serwowane przy basenach, w kawiarniach i barach oraz w teatrze. Z uwagi na zaledwie kilkugodzinne postoje statku w portach, oferowane wycieczki fakultatywne nie by?y zbyt atrakcyjne. Trudno by?o nasyci? si? Wenecj?, Atenami czy te? Dubrownikiem w kilka godzin, tym bardzie ?e miejsca te odwiedzali?my po raz pierwszy. Ogóln? ocen? wystawiamy bardzo dobr?, mieli?my wspania?y urlop i ju? zbieramy fundusze na nast?pny rejs.

Jagoda i Grzegorz z Wroc?awia


 ____________________________________________


Rejs statkiem Costa Magica 13.09.2014

 

Witam

By?am z m??em na rejsie po morzu ?ródziemnym po raz pierwszy.

Jeste?my zadowoleni: wy?ywienie bardzo dobre i du?o, pokój wystarczaj?cy czysto mi?a obs?uga, pilot zawsze pomocny. Miejsca na statku jest bardzo du?o – ilo?? le?aków uwzgl?dniaj?ca liczb? osób. Wieczory na statku bardzo przyjemne– zawsze co? si? dzieje. Informacje jakie posiadali?my przed wyjazdem okaza?y si? bardzo pomocne i u?atwi?y Nam urlop. Sama organizacja wyjazdu bardzo sprawa, od momentu kiedy rozpocz??a si? wycieczka do jego zako?czenia wszystko przebiega?o bardzo sprawnie.

Wycieczki fakultatywne - super zabawa i zwiedzanie. My jeste?my bardzo zadowoleni.

 

Agnieszka

 


____________________________________________
 
Rejs statkiem MSC Preziosa 06.09.2014
 
Witam
Jeszcze jestesmy pod wra?eniem rejsu.
Pierwszy raz spedzalismy urlop p?ywajacym hotelem.P?yn?li?my statkiem MSC PREZIOSA ,który na sam widok robi wrazenie.
Jest to super statek .Posiada wszystko co potrzebne na urlopie.
S? piekne baseny reustaracje,kasyno, teatr tak ?e ka?dy znajdzie co? dla siebie.Wiczorami mo?na pota?czyc czy zagrac w ruletk?.
Wspania?e s? równiez kolacje galowe.Obs?uga profesjonalna i bardzo sympatyczna.Pe?na informacja w j?zyku polskim o programie na nastepny dzien,dzieki sympatycznej pani pilot,która by?a dost?pna 24 godziny na dob?.Napewno jeszcze wybierzemy si? w taki rejs i polecam go kazdemu kto jeszcze nie prze?y? takiej przygody.
Polecam równie? biuro ALE REJSY za przesympatyczn? i sprawn? obsug?.
Grazyna
 
____________________________________________
 
Rejs statkiem MSC Preziosa 06.09.2014
 
Witam
Statek MSC Preziosa to najnowsza jednostka armatora, jednocze?nie najwi?ksza. Od wcze?niej zwodowanej nie ró?ni si? praktycznie niczym poza zwi?kszeniem o jeden pok?ad mieszkalny, co pozwala zabra? prawie tysi?c pasa?erów wi?cej. I to niestety wida?. Podczas posi?ków w restauracji wydaj?cej jedzenie w formie bufetu panowa? du?y t?ok, trudno by?o znale?? miejsce do siedzenia. To samo, cho? mniej odczuwalne, by?o w godzinach "szczytu" w pozosta?ych barach i kawiarniach. Odczuwalny t?ok - to
jedyny mankament samego rejsu.
Za?oga dwoi?a si? i troi?a aby sprosta? oczekiwaniom pasa?erów. Jedzenie wy?mienite, wybór bardzo urozmaicony. Ekipa animacyjna na najwy?szym poziomie, program bardzo bogaty. Czas w porcie przeznaczony na zwiedzanie wystarczaj?cy (brali?my udzia? we wszystkich wycieczkach i jedynie w Dubrowniku pogoda nie pozwoli?a wykorzysta? w pe?ni czasu).
Generalnie mówi?c by?o super.
Co do samej organizacji wycieczki. Kontakt z biurem dobry, informacje w czasie, opieka pilotki  ?wietna, wielokrotnie "stawa?a" na wysoko?ci zadania. Nie by?oby jednak normalne gdyby by?y same plusy. Minusem by? przewo?nik a w?a?ciwie sprz?t. Kierowca bardzo uczynny, grzeczny, sympatyczny. Niestety autokar cho? wizualnie prezentowa? si? nie?le to siedzenia mia? nie przystosowane do tak d?ugich podró?y. 14-15 godzin na zbyt w?skich, do?? twardych fotelach skutecznie podnosi?o poziom
niezadowolenia pasa?erów. Gdy do?o?ymy do tego naturalne zm?czenie sam? podró?? i tzw. czynnik ludzki (gapiostwo - spó?nienia, nie branie pod uwag? potrzeb innych)  to potrzeba iskierki aby wybuch?a jaka? scysja mi?dzy w?drowcami. I tu znowu, kolejne wyrazy uznania dla pilotki, która potrafi?a za?egna? wybuch w ostatniej chwili.
Jednym zdaniem podsumowania - impreza pod wzgl?dem organizacyjnym ?wietnie przygotowana, cena adekwatna do poziomu, super. Polecam innym, którzy maj? ma?o czasu a jednak chc? go aktywnie sp?dzi? i jak najwi?cej zobaczy?.
Roman z Magd?. Gdynia
 
____________________________________________ 
 
Rejs statkiem Costa Magica 05.08.2014
 
mielismu super wakacje. pierwszy raz i to w ostatniej chwili zdecydowalismy
sie poplynac cruiserem, nie znalismy tez  nikogo kto wczesniej plywal. choc
decydujac sie na statek na 3 tys pasazerow i 1 tys zalogi  wiedzielismy ±
czego sie spodziewac.  zalezalo nam na ciekawej trasie bo nawet nie majac
doswiedczenia wlasnego wiedzielismy ze bez ciekawej trasy rejs moze byc
mniej udany. trasa nasza byla  idealna na 10 dni wenecja, bari, olimpia,
ateny, efez, istambul 2 dni i korfu oraz dwa dni na morzu dla odpoczynku.
bylismy z 3 letnim synkiem ktory wszystkie wyprawy bohatersko zniosl sam
wszedl na akropol i biegal po efezie:). zas statek mu sie podobal w kazdym
zakamarku oraz najbardziej z portu kiedy widzial z jaki jest duzy.  sam
statek costa magica mimo ze juz 10 letni bez zarzutu wiekszego. zawsze
mozna znalezc dziure w calym tylko po co? odprawa na starcie  i wyjscie ze
statku  w wenecji bardzo sprawne plus priorytet bo bylismy z dzieckiem.
kabina z balkonem na 8 pokladzie dawala nam bardzo duzo przyjemnosci kiedy
wieczorami synek juz spal. zreszta poranki tez byly przepiekne. sam rejs i
obsluga - tylko bardzo  dobre komentarze mamy.  poczawszy od spraw prostych
tj. od Jerika ktory opiekowal sie nasza kabina bardzo sprawnie i byl zawsze
pod reka, przez obsluge w wielu barach na 9 pokladzie a skonczywszy na
organizacji wejsc i wyjsc ze statku. jedzenie podczas rejsu smaczne i w
sumie bardzo duzy wybor, zawsze wieczor wczesniej pelna informacja w
kabinie nt tego w jakich godzinach i w ktorym barze w ktorej czesci 9
pokladu co bedzie serwowane oraz jaka kolacja bedzie tj czy gala czy moze
wloska. kolacja z wielu dan z karty. naprawde codziennie bardzo smacznie
zjedlismy choc 1.5h z malym dzieckiem to wyczyn ale mielismy male dvd ktore
przyciagalo do naszegp stolika inne dzieci tez.  obsluga w restauracji
dbala zeby syn szybko dostawal swoja kolacje.  wykupilismy all incl napoje
co nie bylo mysle niezbedne bo spokojnie w tej cenie mozna funkcjonowac
caly dzien czesto majac zreszta wiekszy wybor.
korzystalismy w duzej mierze ze zorganizowanych wycieczek gdyz statek
przyplywa rano/ w poludnie i wyplywa wieczorem i inaczej zwyczajnie mozna
nie zdazyc w  szcz z dzieckiem. organizacja wycieczek mimo wyjezdzajacym
czasem ponad 40 autokarow jednoczesnie opanowana do perfekcji. przewodnicy
lokalni czasem super czasem mniej super ale to juz jak kto trafil danego
dnia. my spotykalismy zawsze milych amerykanow i holendrow na wycieczkach,
ktorzy stali sie fanami lobuzowania naszego syna, gdyz zawsze w nowych
miejscach ma zdwojona energie.  anglojezyczna hostessa na statku Louise w
100% super i zawsze pomocna.
imprezy na statku w zasadzie caly dzien , dostosowane tez do czasu kiedy
statek stoi w porcie . od rana na 9 pokladzie na wesolo/ muzycznie
wieczorami do poznych godzin nocnych w wielu miejscach na statku
przedstawienia w teatrze co wieczor, kasyno, muzyka na zywo w 5 odslonach
itp. szczegolow zbyt wielu  nie opowiem bo maly syn nas skutecznie
wykluczyl z wyprobowwnia nocnych atrakcji.
baseny to troche slowo na wyrost 3 plus brodzik. ale te 3 niestety
zaskakujaco male. niemniej syn plywal we wszystkich codziennie wielokrptnie
i swietnie sie bawil. i to chyba wlasnie dla dzieci one sa. przy brodziku
zas poznalismy troche kolezanek:)  z klubu dla dzieci nie korzystalismy.
podsumowujac - na pewno na statek jeszcze wrocimy, na pewno tylko na
ciekawa trase, pewnie chetnie sprawdzimy innego armatora zeby zwyczajnie
miec porownanie choc decyzja i tak podjeta zostanie z uwagi na trase.
obsluga przy rezerwacji ze strony ale rejsy - super sprawnie i milo. ceny
armatora a na dokladke sprawna rezerwacja parkingu w porcie czy mozliwosc
zadawania pytan o kazdej porze. generlanie otrzymalam caly pakiet uslug
zdalnie i  od reki.
Magda
 
____________________________________________
 
Rejs statkiem MSC Orchestra 26.07.2014
 
Witam,
rejs bardzo udany, obs?uga zarówno przy zaokr?towaniu/wyokr?towaniu bez zarzutów, to samo w trakcie rejsu. Wy?ywienie bardzo dobre i dost?pne w?a?ciwie non stop. Wiele atrakcji na statku, ka?dy znajdzie co? dla siebie. Z wycieczek nie korzystali?my, organizowali?my we w?asnym zakresie. By? to nasz drugi rejs i na poprzednim podczas kolacji Polacy byli usadowieni blisko siebie, mo?na by?o si? pozna?. Tym razem tak nie by?o, a szkoda, dzieci bardzo nad tym ubolewa?y. Niestety ju? drugiego dnia zgubi?am kart? pok?adow?, która wysun??a mi si? z przes?anej przez Pa?stwa, zawieszki, które s? po prostu fatalne. Wi?kszo?? uczestników rejsu mia?a zawieszki, w które kart? wk?ada si? od góry, wtedy wysuni?cie jest w?a?ciwie niemo?liwe a dodatkowo karta jest zablokowana przez mocowanie smyczy. Proponuj? zastanowi? si? nad innym produktem dla swoich klientów. Z minusów, to fatalny internet na statku, bardzo drogi, na czas i bardzo bardzo wolny (zapewne dlatego na czas a nie na ilo?? danych, bo przez 15 min mo?na w ogóle nic nie ?ci?gn??). Szkoda ?e na statku nie ma krytego basenu, w tym rejonie ?wiata temperatury s? cz?sto niewystarczaj?ce do k?pieli na ?wie?ym powietrzu, poza tym woda w basenie bardzo zimna, niby jest informacja, ?e jej temperatura 26 st, ale nie jest to zgodne z prawd?. W ogóle basenowo to ma?o, w?a?ciwie ?adnych atrakcji pod k?tem dzieci, nie ma ?adnego basenu, tylko brodzik, brak zabawek/urz?dze? wodnych do zabawy dla dzieci.    
Iza
 
____________________________________________
 
Rejs statkiem MSC Musica 25.07.2014
 
Witam,
Je?li chodzi o rejs jestem zachwycona. Wszystkie sprawy organizacyjno-logistyczne by?y perfekcyjne. Zaskoczy?a mnie pozytywnie czysto?? na statku mimo, ?e jest ci?gle w rejsie. Sprz?tanie by?o robione bardzo dyskretnie. Obs?uga bardzo pracowita i staraj?ca si?. Kelnerzy przemili, jedzenie ró?norodne i dost?pne ca?y czas. Wspania?e musicale, arty?ci pracuj?cy z sercem i oddaniem. Wszystko by?o super. Pan - pilot opiekowa? si? nami wspaniale, wycieczki fakultatywne bardzo ciekawe i przewodnicy wybrani ?wietnie. Dla mnie wa?ne ?e po polsku.
Na pewno w przysz?o?ci skorzystam jeszcze z tej formy wypoczynku.
Jedyny mankament to podró? autokarem do Genui, uwa?am to za zbyt uci??liwe. Samolot by?by lepszym rozwi?zaniem.
Pozdrawiam
Genowefa
 
____________________________________________
 
Rejs statkiem Costa Fortuna 20.07.2014
 
Poniewa? jest to nasz drugi rejs i inn? lini? to jak?? skal? porównawcz? mamy.
Nalwi?ksze uwagi mamy do kuchni.
W restauracji a'la carte jedli?my tylko raz bo wyznaczono nam godzin? 20,45 a ze wzgl?du na dzieci to zdecydowanie za pó?no. Menu tego wieczoru by?o poprawne.
Jedzenie na pok?adzie ma?o urozmaicone,ten sam zestaw przez ca?y rejs,smaki do zaakceptowania.Kuchnia nie wyrabia?a si? z uzupe?nianiem potraw i tworzy?y si? koszmarne kolejki.
Absolutnym skanadalem by?o zamykanie barów pok?adowych ju? przed 17,00!!! Po tej godzinie tylko pizza o któr? odbywa?y si? walki bo piec nie nad??a?.
Taka praktyka to jest niedopuszczalne zmuszanie pasa?erów do korzystania z restauracji a'la carte.
Na basenach sytuacja nie lepsza,zawsze jeden z nich w ci?gu dnia przykryty by? siatk? a zje?d?alnia przewa?nie by?a zamkni?ta.
Serwis kabinowy poprawny cho? pytrania stewarda czy posprz?ta? w sytuacji gdzy wszyscy siedzimy w kajucie by?y nieprofesjonalne.Powinien by? czujny i wychwyci? moment kiedy opuszczamy kajut?.Tak by?o na MSC.
Program artystyczny w skali 0-10=2.
Ze sceny wialo nud? i amatorszczyzn?, i o pradoksie amatorzy(czyli program artystyczny za?ogi) byli najlepsi.
4+ jeszcze tylko dla brzuchomówcy z pacynk? na r?ce.
Gry i zabawy pok?adowe do prze?kni?cia.
Reasumuj?c, Costa jest minimum poziom ni?ej ni? MSC.
Za kilka miesi?cy b?dziemy mieli wi?ksz? skal? porównawcz?.Chcemy pop?yn?c jeszcze innymi liniam bo ten rodzaj wypoczynku szalenie nam odpowiada.
 
____________________________________________
 
Rejs statkiem MSC Splendida 06/07/2014
 
Rejs MSC SPLENDIDA - czerwiec/lipiec 2014 (Genua (W?ochy) » Neapol (W?ochy) » Mesyna/Sycylia (W?ochy) » La Goulette (Tunezja) » Dzie? na morzu » Barcelona (Hiszpania) » Marsylia (Francja) » Genua (W?ochy)
  
Gor?co polecam t? form? podró?y i wypoczynku. Rejs i trasa spe?ni?y w 100% nasze oczekiwania. Pi?kno statku przekroczy?o nasze marzenia -naprawd? jest pi?kny i luksusowy.
Rejs by? naszym pierwszym, jednak mam nadzieje, ?e pocz?tkiem kolejnych rejsów. Ca?a obs?uga bardzo mi?a, u?miechni?ta i ?yczliwa -nigdy nie odmawia pomocy, Kabiny sprz?tane 2 razy dziennie.
Na statku wszystkiego jest pod dostatkiem - niczego nie brakuje jedzenie bardzo smaczne i urozmaicone daj?ce du?e mo?liwo?ci wyboru w zale?no?ci od gustu. Bogate programy animacyjne, show w teatrze i inne atrakcje s? po prostu nie do opisania. Wieczorami w kilku restauracjach muzyka na ?ywo, kino 4D, kasyno, Baseny , kilka jacuzzi, si?ownia, SPA, bary i dyskoteki. P?ywaj?ce miasto, po opuszczeniu, którego ci??ko cz?owiekowi wróci? do rzeczywisto?ci.
Trasa rejsu wyj?tkowo nas zaskoczy?a, w ka?dym kraju sp?dzili?my ca?y, pi?kny dzie?. A dni, które sp?dzali?my na statku mija?y niezwykle szybko.
    Wycieczki z polskim pilotem dobrze zorganizowane i ta?sze o po?ow? ani?eli wycieczki organizowane przez MSC. Rejs z polskim pilotem to doskona?y pomys? - ludzie czuj? si? du?o bardziej bezpiecznie. Pilot jest  najw?a?ciwsz? osob?, jaka mo?na obsadzi? w tej roli. Rzeczowa, konkretna i bardzo kompetentna i bardzo zaanga?owana, dzi?ki której otrzymywali?my skrót codziennej  gazetki pok?adowej po polsku. 
Serdeczne podzi?kowania dla biura podró?y "Ale rejsy" za pomoc w organizacji wyjazdu a w szczególno?ci dla Pani Moniki. 
Na pewno jeszcze skorzystam z tej formy wypoczynku.
Aneta z rodzin?.
 
____________________________________________
 
Rejs statkiem MSC Musica 06/07.2014 
 
Statek MSC Musica czysty, obs?uga ok. cho? na statku Fantazja znacznie milsi, ?niadania monotonne co dziennie to samo-przez tydzie? nic nowego. Najgorsze by?y kolacje, które jedli?my w ca?odobowym barze na 13 poziomie-cz??? by?a zamykana i dla nas-grupa 30-40 osób by?y szykowane sto?y. Jedzenie by?o ok ale wieczór w?oski czy tzw. gale to ?enada. Nikt nie pofatygowa? si? robi? nam zdj??-które z wieczoru w?oskiego s? zawsze gratis dla wszystkich.
Przedstawienia w teatrze umilaj? wieczory, przy basenie rano zabawy: aerobik, konkursy, nauka ta?ca.
Transport z Wroc?awia do Genui autokarem-tu mamy jedn? uwag?-lepiej kiedy miejsca s? przydzielane, rodziny z dzie?mi czy starsi ludzie powinni siedzie? z przodu, nam przypad?y miejsca z ty?u wi?c o spaniu czy cho?by ciszy nie by?o mowy.
Ania
 
____________________________________________
 
 
Rejs Statkiem MSC Splendida 29.06.2014
 
Witamy.
Rejs statkiem Splendida by? naszym pierwszym rejsem w ?yciu. Jeste?my bardzo zadowoleni. Podoba?o nam si? wszystko. Jedzenie fantastyczne, smaczne i urozmaicone, szczególne wra?enie robi? wszechobecny dost?p do owoców oraz sposób ich serwowania. Nie zdarzy?a nam si? ani jedna sytuacja problemowa. Obs?uga by?a ?yczliwa i nienachalna. Wszyscy byli kulturalni i nie odczuwa?o si ? s?u?alczo?ci, ale uprzejmo??. Nie uczestniczyli?my we wszystkich atrakcjach, ale byli?my na ka?dym przedstawieniu w teatrze, które by?y interesuj?ce i stanowi?y naprawd? mi?? rozrywk? i urozmaica?y rejs. Równie? mi?o by?o pos?ucha? codziennej gry na fortepianie, serwowanej przez sympatycznego i niezwykle utalentowanego pana. Szczególne uk?ony w stron? przesympatycznej Pani Moniki ,za spraw? której wybrali?my ten rejs. Organizacja wycieczek fakultatywnych sprawna i ciekawa, maj?c na uwadze niestety ogromne ograniczenia czasowe. Pani pilot, by?a najw?a?ciwsz? osob?, jaka mo?na obsadzi? w tej roli. Rzeczowa, konkretna i bardzo kompetenta, jednocze?nie wprowadza?a lu?n? i mi?? atmosfer?. Mieli?my wra?enie, ?e wyprzedza my?lami nasze obawy i pytania, zawsze wszystko za?atwia?a szybko i  bezproblemowo. Czu?o si? jej opiek?, ale tak?e luz. Uczestniczyli?my w rejsie z dzie?mi, które równie? s? nim zachwycone. 
Anna i Bogus?aw
 

____________________________________________


 

Rejs  statkiem Costa Mediterranea 11.06.2014 (Hamburg-Bergen-Eidfiord-Stavanger-Oslo-Hamburg)


Bardzo przyjemna trasa ze wzgl?du na 2 dni na morzu co daje pewien luz i odpoczynek od zwiedzania. Szczególnie odcinek Bergen-Eidfiord-Stavanger nie mo?na przegapi?. Proponuje ograniczy? dyskoteki, sen i jak d?ugo mo?na przebywa? na pok?adzie górnym i upajaj?c si? wolno przesuwaj?cymi si? widokami. Same Bergen i Stavanger tak?e sympatyczne inne klimatycznie ni? miasteczka europejskie. Oslo takiego klimatu nie ma. My?l?, ze to wp?yniecie do Eidfiordu bardzo uatrakcyjni?o cala tras?. Miejsce jakby ?yj?ce swoim rytmem. A cumuj?cy tam statek robi niesamowite wra?enie -  jakby tam bardzo pasowa? lub kompletnie nie pasowa?. Kolos we wsi. Niestety podstawa tych dozna? jest pogoda i dobra widoczno??. Ceny w Norwegii nawet bol? Szwedów tak?e przed zamawianiem proponuje sprawdzi? cen? (piwo w knajpce kosztuje 40-60 z?).

Dla osób, które by?y ju? na rejsach takie rejsowe dywagacje.

W ci?gu 21 dni bylem na rejsie MSC Lirica i Costa Mediterranea - mo?na porówna? ogólnie jakie s? ró?nice pomi?dzy tymi armatorami. Patrz?c generalnie jako?? podobna. Wchodz?c w szczegó?y ró?nice s?:

1. Jako?? serwisu ka?dego rodzaju zdecydowanie lepsza na MSC.Od wej?cia na statek samo przywitanie jak i serwisy restauracyjne kabinowe barowe ró?nica widoczna. Msc w portach w?oskich uruchamia? nawet swoja informacje turystyczn?. Na Co?cie recepcja niewidoczna malutka. Wszystkie dokumenty w pokoju przy wej?ciu Na Msc wielkie dwie recepcje ka?dy problem za?atwiamy z obs?uga w przyjemnej atmosferze. Natomiast wyj?cie ze statku na Co?cie perfekcyjne, na MSC ba?agan.

2. Jako?? wy?ywienia restauracja podobnie, bufet - wi?kszy wybór na Co?cie.

3.Tury?ci na MSC wi?kszo?? stanowi?y starsze osoby z Europy zachodniej Na Co?cie wi?cej m?odych szczególnie tury?ci z Europy wschodniej i Azjii.

4. Animacje rozrywka Teatr lepszy na MSC raczej wyra?nie. Animacje ?ycie nocne tutaj rz?dzi Costa.

5. Same statki nie do porównania. Skromna stonowana Lirica i bogata w szczegó?y wr?cz krzykliwa Costa.

6. Kabiny mniej zu?yte i lepsze wi?cej ni? minimalnie na Lirice.

Jak zwykle wakacje z pani? Monika z biura Ale Rejsy perfekcyjne. Osoby, które zabra?em na rejs zachwycone cho? podchodzi?y do tematu ostro?nie. Co? doda? - Do pracy i zbiera? kas? na nast?pny rejs. Tyle jeszcze do zobaczenia.

Marcin Wroc?aw


____________________________________________

Rejs statkiem MSC Lirica 23.05.2014

Moja opinia b?dzie si? ró?ni?a od innych opinii. Powód - to mój drugi rejs z MSC. Pierwszy by? absolutnie kosmiczny - 2012 rok nowa MSC Divina 3 rejs tego statku. Poziom wszystkiego na Divinie by? absolutnie fantastyczny. My?l?, ?e wi?za?o si? to z faktem promocji tej jednostki. Lirica kto? kiedy? napisa? super na pierwszy rejs. Potwierdz? t? opinie. Ale co tam wspania?e wakacje. Jeste?my bardzo zadowoleni by?o super. ?wietna trasa. Bardzo du?o zobaczyli?my realizuj?c w?asne schematy zwiedzania. Atmosfera na Lirice super. Wspania?e wakacje.Szczególne podzi?kowania dla Pani Moniki, której poziom obs?ugi oceniam na kosmiczny
Marcin - Wroc?aw
____________________________________________

Rejs statkiem MSC Orchestra 10.05.2014

Witam,
uda?o si? zej?? w Gdyni, bez problemu. W recepcji by?a za?oga obywatelstwa radzieckiego wi?c by?o porozumienie - S?owianie! Statek cumuje w basenie w?glowym, akurat pada?o wi?c py? w?glowy brudzi?  buty i nogi, trudno doczy?ci? jasne buty z tego py?u. Ale to szczegó?y. Sam statek imponuj?cy, odpowiada tym czterem gwiazdk?, przede wszystkim jest  bardzo czysto. Obs?uga naprawd? przyk?ada si? do czysto?ci, ci?gle pucuj?  wszystko i wsz?dzie, za t? czysto?? to doda?abym im gwiazdk?. Jest te? du?o rozrywki, fajnie zorganizowanej, nie mo?na si? nudzi?. ?eby skorzysta? z wszystkich wyst?pów na scenach czy w klubach to trzeba by by?o by? z dwa tygodnie. Jedzenie- strasznie du?o i smacznie, trudno utrzyma? figur? przy takim jedzeniu. Obs?uga sympatyczna i mi?a. W?a?ciwie to nie ma si? do czego przyczepi?.

Nie mam jeszcze obrobionych zdj?? w komputerze, nie mia?am czasu. Ale jak tylko znajd? chwil? to prze?l? co ciekawsze. My jeste?my zadowolone, by?o sympatycznie i troch? odpocz??y?my. Mo?na by  by?o si? przyczepi? do paru spraw ale to takie szczegó?y, ?e nie warto  zawraca? g?owy. Je?li macie pa?stwo jakie? jeszcze zapytania to prosz? pisa?, postaram si?  odpowiedzie? w miar? wolnego czasu.
Dzi?kujemy bardzo serdecznie Pani Monice za zorganizowanie nam tego wyjazdu a firmie Alerejsy za wyszukanie tak fajnej promocji.
pozdrawiam
Alicja z Gdyni
____________________________________________

Rejs statkiem MSC Preziosa maj 2014

witam
z wycieczki jeste?my bardzo zadowoleni, super organizacja, rozrywka na statku na pi?tk?, jedzenia du?o i dobre. Szczególne podzi?kowania nale?? si? wspania?emu pilotowi, który wykaza? si? du?? kompetencj? i wspaniale nam wszystko t?umaczy? i organizowa?.
DiB
____________________________________________


Rejs statkiem MSC Lirica 03.05.2014

Witamy.
Mo?e tak krótko, rejs statkiem MSC Lirica by? wspania?y obs?uga te? z reszto co? wspania?ego czekamy na nast?pny rejs mo?e uda si? jeszcze w tym roku  wyp?yn?? z Wenecji.
Pozdrawiamy wszystkich.
Teresa i Jan Suwa?ki.
____________________________________________


Rejs statkiem MSC Preziosa - maj 2014 - rejs rodzinny/10 osób/ (Wenecja -Bari-Olimpia-Izmir-Stambu?- Dubrownik-Wenecja).

Statek wyró?nia znaczna ilo?? basenów i  du?a zje?d?alnia.Basen na tyle statku na ostatnim pi?trze z  panoramicznym widokiem i podgrzewan? wod? ?wietny. Wspania?y,rozleg?y basen dla maluchów z atrakcjami niespotykany na innych statkach/przynajmniej na czterech na których  by?am wcze?niej/ Dla wygody i oszcz?dno?ci warto wykupi? "all inclusive". Rejs bardzo  przyjemny.
Polecam firm? ALE REJSY/mam porównanie / za ich profesjonaln? obs?ug?, bardzo pomocn? z indywidualnym podej?ciem.

Anna z Dzia?dowa.


____________________________________________


Rejs statkiem MSC Lirica 26.04.2014


Trasa rejsu bardzo ciekawa, ?wietny sposób aby zobaczy? ró?ne zak?tki ?wiata podczas jednego urlopu bez przepakowywania si?. Codziennie byli?my w innym porcie za wyj?tkiem jednego dnia, który sp?dzili?my na morzu. Aktywnie brali?my udzia? w odwiedzaniu portów jednak?e na w?asn? r?k? z uwagi na ma?e dzieci woleli?my by? niezale?ni od grupy.
Statek nie jest najwi?kszy ale dla nas i tak by? bardzo du?y. Pomimo du?ej ilo?ci ludzi nie odczuwali?my t?oku, statek czysty zadbany. Standardem przewy?sza hotele. Kajuty z oknem nie za du?e ale nie by?o problemu z dwójk? dzieci. Kajuty by?y bardzo czyste, sprz?tane kilka razy dziennie. Na posi?kach a la carte bardzo przyjemnie, obs?uga na wysokim poziomie, brak karty w j?zyku polskim, dopiero pó?niej si? pojawi?a, w po?owie rejsu. Na basenie sporo ludzi ale nie mieli?my problemu z zaj?ciem 4 le?aków dla naszej rodziny. Jedyny minus zimna woda w basenie i prawie nikt si? nie k?pa? jedynie w jacuzzi le?eli ludzie. Basem mogliby podgrzewa? cho?by ze wzgl?du na dzieci. Atrakcje przy basenie ciekawe, zawsze co? si? dzia?o. Generalnie jeste?my bardzo zadowoleni z urlopu, od teraz to tylko b?dziemy urlop sp?dza? na rejsie.

Anita z Lublina


____________________________________________


Rejs statkiem Costa Magica 26.04.2014


Witam,
Sama nie wiem, czy moja/nasza opinia nt. rejsu b?dzie odpowiednia na Pa?stwa stron?. Nie mamy ?adnych zastrze?e? do samego statku i jego wyposa?enia. Kajuty bardzo funkcjonalne i wi?ksze ni? na tych statkach, na których dotychczas p?ywali?my. Wystrój bardzo "bogaty", tzn. ociekaj?cy z?otem, co niektórych troch? dra?ni?o i razi?o.
Opieka polskiego przewodnika bardzo dobra. Dzi?ki niemu mogli?my zwiedzi? wi?cej i taniej, ni? na wycieczkach organizowanych przez statek.
Mamy jednak zastrze?enie do kuchni serwowanej na statku. Mamy na my?li kolacje. Jedzenie by?o niezbyt smaczne i w ma?ej ilo?ci. Dla przyk?adu, ostatniego wieczoru podano, jako danie g?ówne niewielk? porcj? duszonego kurczaka, por?banego razem z ko??mi na malutkie kawa?ki wielko?ci 2-3 cm i do tego ?y?ka sto?owa puree z ziemniaków. W zasadzie ka?da kolacja, to by?o rozczarowanie.
Je?li chodzi o pozosta?e posi?ki, to by?y bardzo smaczne. Ze wzgl?du jednak na wielko?? statku i du?? liczb? pasa?erów (ok. 3,4 tys.), niejednokrotnie stali?my w kolejce po jedzenie ok. pó? godziny.
I w?a?nie ze wzgl?du na ten ostatni aspekt, je?li w przysz?o?ci zdecydujemy si? na jaki? rejs, to na pewno mniejszym statkiem.
Pozdrawiam serdecznie i w imieniu ca?ej naszej szóstki bardzo dzi?kuj? za bardzo sprawn? organizacj? naszego rejsu.

Magda z Warszawy


____________________________________________


Rejs statkiem Costa Fortuna 24.04.2014


Z us?ug Pa?stwa biura korzystali?my kilkakrotnie. I tym razem wrócili?my zadowoleni z doskona?ej organizacji wycieczki przez pracowników biura, tym razem przemi?ej Pani Moniki, która pomog?a nam przej?? przez trudne czasem dla nas zawi?o?ci organizacyjne. Sam rejs fantastyczny, fantastyczne wycieczki, profesjonalna obs?uga na statku i pyszna kuchnia chyba najsmaczniejsza z dotychczas poznanych na statku. Costa Fortuna to przyjazny dla turystów  statek. Z czystym sumieniem polecam ten rejs. Pani Monice serdecznie dzi?kujemy za pomoc i opiek? w trakcie za?atwiania podró?y. 

Danuta i Andrzej


____________________________________________


Rejs statkiem MSC Orchestra 22.04.2014


Moja opinia dotycz?ca firmy AleRejsy.pl oraz samego rejsu jest bardzo pozytywna.
Biuro przygotowa?o nam dobr? ofert? w atrakcyjnej cenie i przekaza?o wszystkie niezb?dne informacje. Pod wzgl?dem organizacyjnym wszystko by?o zapi?te na ostatni guzik.
Byli?my na rejsie ko?cem kwietnia 2014 r. statkiem MSC Orchestra i jeste?my bardzo zadowoleni.Statek jest ogromny i sprawia niesamowite wra?enie. znajduje si? tam ogromny teatr, w którym codziennie przedstawiane s? interesuj?ce spektakle. S? równie? baseny dyskoteki, si?ownia, kort tenisowy, miejsce dla dzieci, kasyno i liczne kawiarnie, w których jest grana muzyka na ?ywo.
Jedzenie by?o pyszne.Prawie o ka?dej porze dnia i nocy dost?pny by? jaki? posi?ek.Wybór by? ogromny. Za?oga równie? pracowa?a bez zarzutu, wsz?dzie panowa? porz?dek. Kajuty by?y sprz?tane dwa razy dziennie.
Jedyne z czego nie jeste?my zbytnio zadowoleni to wycieczki fakultatywne. Przewodnicy prowadzili bardzo okrojone wycieczki i pomijali wiele istotnych miejsc.
Ale poza tym wczasy oceniam 10/10 :)
Sara z Bielska ;)
_________________________________________


Rejs statkiem Horizon 11.01.2014 (La Romana (Dominikana) » Dzie? na morzu » Castiries (St. Lucia) » Bridgetown (Barbados) » Fort de France (Martynika) » Basseterre (St. Kitts) » Road Town/Tortola (Brytyjskie Wyspy Dziewicze) » La Romana (Dominikana)

 

Razem z ?on? wykupili?my w serwisie AleRejsy.pl tygodniowy rejs po Karaibach na statku Horizon, którego armatorem jest hiszpa?ska firma Pullmantur.

Ponad 200 metrowy, 12 pok?adowy statek zabiera na pok?ad ponad 1800 osób (w tym 600 osób za?ogi), co na takiej du?ej jednostce nie by?o uci??liwe.

Ogólne wra?enia to "luksus lat 90", ale do?? dobrze utrzymany. My wykupili?my kabin? z oknem - warto, poniewa? nie jest tak klaustrofobicznie jak w kabinach bez okna. W ?rodku na pary czeka ?oze ma??e?skie (mo?liwo?? rozstawienia na 2 osobne). Jest te? szafka nocna z lampk?, biurko z lustrem i TV, stolik oraz podwójna szafa zabudowana z sejfem. W ?azience ubikacja, umywalka, prysznic oraz suszarka do w?osów. Metra? w zupe?no?ci wystrarczaj?cy. Kabiny s? sprz?tane raz dziennie.

Na statku mo?na bez problemu porozumiewa? si? w trzech j?zykach: angielskim, hiszpa?skim oraz francuskim. Za?oga jest wielonarodowo?ciowa (praktycznie z ca?ego ?wiata). Wszyscy bardzo mili, z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Obowi?zuj?c? walut? na statku jest EUR.

Jedzenie na statku wy?mienite. Du?y wybór i bardzo dobry smak. Szczególnie owoce, warzywa i ryby. ?niadania i obiady wydawane by?y tylko w formie bufetu, kolacja natomiast poza bufetem serwowana by?a równie? w restauracji w formie da? z karty. Mi?dzy g?ównymi posi?kami mo?na by?o spróbowa? smacznych pizz, spaghetti oraz grillowanych mi?. Bardzo dobrym rozwi?zaniem by?o umieszczenie stolików na tarasie znajduj?cym si? na rufie statku. Podczas posi?ku mo?na by?o podziwia? przepi?kne panoramy odwiedzanych wysp. W sk?ad all inclusive wchodzi bardzo du?y wybór drinków, serwowanych przy basenie, w dyskotece i kilku klubach w ró?nych cz??ciach statku.

Z wycieczek organizowanych przez statek polecamy: na St. Lucia - objechanie wyspy z wizyt? w La Soufriere (wulkan) oraz powrót katamaran. Na Tortoli - wypraw? na Virgin Gorda, gdzie s? bajeczne pla?e. Na Barbados, Martynice najlepiej w grupie 4-8 osób - wtedy koszt ca?ego przejazdu to oko?o 20-35 USD/os - w zale?no?ci ile uda si? utargowa?.:)

Statek podczas rejsu oferuje szereg rozrywek, których program jest codziennie opisywany w "dzienniku pok?adowym". Tutaj oczywi?cie kwestia gustu, ale do wyboru mamy dyskoteki, teatr, koncerty na ?ywo, kasyno oraz ró?ne animacje przy basenie.

Ca?o?? na pewno godna polecenia. Mo?na zarówno zwiedzi? spor? cz??? Karaibów jak i wypocz?? wygrzewaj?c si? na s?o?cu.

BiL

 

 ____________________________________________Rejs statkiem MSC Armonia 11.10.2013 (Wenecja - Ancona - Dubrownik - Corfu - Gythion - Argostoli - Kotor - Wenecja)

 

Witam,

Super standard wszystko zgodnie z opisem. Jedzenie nie do przejedzenia.

Obs?uga mi?a, uprzejma, chetna do pomocy w ka?dej sprawie.

Kabina wewn?trzna jak na dwie osoby absolutnie wystarczaj?ca, sprz?tana dwa razy dziennie :)

Sam statek w doskona?ym stanie, rozrywki dla ka?dego i ka?dym wieku zaczynaj?c od sportu (tenis, jogging, si?ownia) po super show - w ka?dym dniu inne, dancing, dyskoteka ect.

Gor?co polecam codziennie w innym miejscu - super wakacje.

Dariusz z Krakowa

 

____________________________________________


Rejs statkiem MSC Preziosa 03.11.2013 (Genua - Neapol - Mesyna - La Gaulette - Dzie? na morzu - Barcelona - Marsylia - Genua)

 

Witam,

Dnia 03.11.2013 wyp?yn??am statkiem MSC PREZIOSA nowym tegorocznym najpi?kniejszym i najwi?kszym statkiem po Morzu ?ródziemnym z Genui przez Neapol, Sycyli?, Tunezj? (ale z braku mo?liwo?ci dop?yni?cia do portu w Tunezji, z?e warunki atmosferyczne dop?yneli?my na Majork?) potem do barcelony, Marsylii i 10.11.2013 do Genui. Obs?uga naprawd? super - bardzo grzeczni, uprzejmi, usmiechni?ci. Statek wyposa?ony perfekcyjnie, przemy?lany w 100%, woda w basenach codziennie wymieniana i podgrzewana, bardzo czysto, restauracje i kawiarnie eleganckie, pi?knie zaprojektowane, bardzo kolorowe. Sklepy dobrze wyposa?one. Liczne rewie i wyst?py w teatrze, kino 4D, konkursy ta?ca, dla dzieci liczne konkursy i zabawy. Jedzenie bardzo dobre. polecam z czystym sumieniem, ja i moi znajomi bardzo zadowoleni.

Aldona z Cz?stochowy

 


____________________________________________
 

Rejs statkiem Sovereign 28.09.2013 (Barcelona - Dzie? na morzu - La Goulette - Civitavecchia - Livorno - Genua - Villefranche - Barcelona )


Witam,

P?yneli?my statkiem Sovereign w ramach podró?y po?lubnej rozpoczynaj?cej si? w Barcelonie, przez Tunezj?, W?ochy i Francj?. Oboje jeste?my zachwyceni wyborem i nie zamieniliby?my tej wycieczki na ?adn? inn?. To idealny sposób na wypoczynek po??czony z mnóstwem wra?e?, które b?dziemy wspomina? przez wiele wspólnych lat. Dzi?ki bardzo przyjemnej obs?udze niczego nam nie zabrak?o, a dzi?ki animacjom i wieczornym programom zawsze mi?o sp?dzali?my czas. Na uznanie zas?uguj? arty?ci: muzycy, tancerze, którzy profesjonalnie prezentowali bogaty repertuar.

Nowo?e?cy z Wroc?awia____________________________________________


Rejs statkiem MSC Fantasia 06.10.2013 ( Wenecja - Bari - Katakolon - Santorini - Pireus/Ateny - Corfu - Dubrownik - Wenecja )

Witam,

Gor?co polecam t? form? podró?y i wypoczynku. Rejs i trasa spe?ni?y w 100% moje oczekiwania. Ka?dy znajdzie na statku co? dla siebie. Bogate programy animacyjne, sportowe, standard statku zadowoli zarówno dzieci jak i osoby starsze. Ogromna troska o klienta jest odczuwalna na ka?dym kroku. Kabiny sprz?tane 2 razy dziennie. Kelnerzy dost?pni w ka?dej chwili. Ca?a obs?uga statku ogromnie ?yczliwa. Wieczorami w kilku restauracjach muzyka na ?ywo, codzienne dyskoteki, rewie w teatrze. Reasumuj?c - nie ma si? do czego przyczepi?. Wa?n? rzecz? jest obs?uga przed rejsem Pa? z biura Ale rejsy. Na wszystkie wyczerpuj?ce odpowiedzi. Du?a cierpliwo?? i ?wietny kontakt. Rejs z polskim pilotem to doskona?y pomys? - ludzie czuj? si? du?o bardziej bezpiecznie. Pilot Pani Eliza podczas tego rejsu bardzo zaanga?owana, dost?pna ca?? dob?. Na pewno jeszcze skorzystam z tej formy wypoczynku.

Ma?gorzata___________________________________________________________________________________________________

Rejs statkiem MSC Sinfonia 23.09.2013 (Genua - St. Tropez - Palma de Majorka - Palma de Majorka - Minorka - Olbia/Sardynia - Salerno - Genua )


 

Witam Wszystkich,

"?eglowanie" na MSC Sinfonia zako?czyli?my 30.09.2013r. Opinie o rejsie pisz? dopiero dzisiaj (24.10.2013r.), poniewa? "sternik" tak zasuwa?, ?e dopiero wczoraj przesta?o mi si? kr?ci? w g?owie.
Dla porównania dodam, ?e rok temu byli?my na Costa Classica, gdzie "jazda na tylnym kole" pozostawa?a jedynie w sferze marze?. Ma to oczywi?cie swój urok, bo na pok?adzie MSC Sinfonia nie musieli?my korzysta? z p?atnych drinków, poniewa? od tego ko?ysania ca?y czas cz?owiek czu? si? jak na "lekkiej bani". Do dzi? zastanawiam si? jak tych dwóch Polaków (pono? z Mam Talent) utrzymywali równowag? wyczyniaj?c akrobatyczne cuda na deskach teatru stoj?c w dwójk? na jednej r?ce.

Skoro jeste?my przy przedstawieniach, jak to mówi moja siostrzenica "mucha nie siada". Ale w tym zakresie b?d? pow?ci?gliwy, bo pewnie b?dzie to czyta? moja dziewczyna.

P.S. I ?eby by?o jasne - dziewczyny, które ta?czy?y (pono? sk?po ubrane) wcale mi si? nie podoba?y ;p.

Co do kwestii imprez na statku to raczej jak w Ciechocinku (na marginesie - znam tylko z opowiada?). Seniorom s?dz? powinno si? podoba?. Dla m?odzie?y dyskoteka, ale raczej tzw. "?upanka".

Nawiasem mówi?c mieli?my kajut? bezpo?rednio pod dyskotek?, ale g?o?na muza zbytnio nie przeszkadza?a. Niestety w zakresie imprez nie ma czego? "po?redniego" i to jest chyba najwi?kszy minus ca?ego rejsu.

Jedzonko bez zarzutów (na Costa Classica podobnie). S?aba strona, ?e wszystko bardzo terminowe - go?? niepunktualny b?dzie chodzi? troch? g?odny. Ale biedak sam jest sobie winien. W tym porównaniu Costa wypada lepiej.

Trasy za bardzo nie pami?tam (nie wiadomo czemu), ale je?li mam rekomendowa? to zdecydowanie Minork? - pi?kna "zielona" wyspa. Je?li kto? ma si? tam zamiar przeprowadzi? zaproszeniem nie pogardz?. Z wycieczkami fakultatywnymi na Costa Classica by?o zdecydowanie lepiej, ale pewnie dlatego, ?e by?a te? "lepsza" trasa (Morze Adriatycke - szczególnie polecam dziewicze pla?e Corfu).

Obs?uga i standard statku bez zarzutów. Na basenie sporo wolnych le?aków. Co prawda Panie z Myszkowa zasugerowa?y, ?e temperatura we wrze?niu to oko?o 14-16 stopni, ale s?dz?, ?e to specjalny bonus dla sta?ych klientów ;d.

Nawet si? nie gniewam, bo temperatura 30 stopni w dzie? i 26 stopni w nocybardzo mile zaskoczy?a i w pe?ni rozwia?a nasze obawy, co do faktu, czy woda w basenie b?dzie podgrzewana (kolega zastanawia? si? ca?? drog? z Polski).

Na t? chwil? jest 1:0 dla za?ogi z Myszkowa, ale przecie? to nie ostatni nasz rejs. W basenie woda s?ona jak przesolone ziemniaki, ale "dzieciom bacy" (kto zna kawa? ten wie o co chodzi) wcale to nie przeszkadza?o. Je?li komu? podkrada si? le?aki to trzeba uwa?a?, ?eby nie W?ochom bo nasi s?siedzi (Czesi lub S?owacy) mieli okazj? wymieni? z W?ochami ich "w?oskie uprzejmo?ci).

Na samej górze statku mini orlik, ale niestety Rolando mia? zgrupowanie i nie by?o z kim pogra?.

S?aba strona to wykwaterowanie - kajuty trzeba opu?ci? oko?o 7:00 - 7:30, a na l?d mo?na zej?? dopiero oko?o 10:00 - 11:00. W tym czasie trzeba si? w?óczy? z baga?ami podr?cznymi. Lepiej, gdyby zakwaterowanie kolejnej tury odbywa?o si? po prostu pó?niej.

Na statku jest taki weso?y fotograf, który za ka?dym razem jak si? przechodzi proponuje zrobienie zdj?cia. Którego? razu zaproponowa?em, ?e to ja zrobi? mu p?atn? fotk?. Od tego czasu wywiesi? bia?? flag? i mieli?my ju? spokój :-)

Ogóln? ocen? wystawiamy dobr? i ju? my?limy o kolejnym rejsie ;d.

Marcin z Wielunia.


____________________________________________________________________

Rejs statkiem MSC Poesia 04.10.2013 ( Genua - Dzie? na morzu - Malaga - Lizbona - Dzie? na morzu -  Casablanca - Dzie? na morzu - Barcelona - Genua

 

Witam serdecznie

Je?li chodzi o rejs statkiem: Poesia; wi?c co do obs?ugi w barach, restauracji nie mam ?adnych uwag personel jest jak zawsze bardzo uprzejmy i grzeczny bez ?adnych zastrze?e?, natomiast je?li chodzi o obs?ug? pokoju, gdzie tym razem trafi?am na obs?ug? z Ukrainy niestety nie jestem zadowolona poniewa? oprócz tego ?e nie mo?na by?o si? dobrze porozumie? w j?zyku w?oskim jak i angielskim kompletnie nie s?ucha? ani nie zale?a?o im na tym aby zrozumie? klienta. Z powodów powiedzmy technicznych zmieniono mi pokój i niestety znów trafi?am na obs?ug? z Ukrainy.

Poprzednio zawsze trafia?am na obs?ug? z innych pa?stw tych odleg?ych i zawsze by?am wprost zachwycona obs?uga na ca?ym statku tym razem Ukraina niestety nie popisa?a si? swoim ani obyciem ani ch?ci? wspó?pracy z klientem.

Poza tym trasa rejsu owszem ciekawa i godna polecenia, pogoda dopisa?a ?wietnie i dni na morzu nic a nic si? nie d?u?y?y bo mo?na by?o wypocz?? korzystaj?c ze s?o?ca i basenu.

Ogólnie oczywi?cie jestem zadowolona jak równie? moi przyjaciele, dzi?kuj? i pozdrawiam

Maria z przyjació?mi.

_________________________________________________________________________________________Rejs statkiem MSC Poesia 26.09.2013 (Genua - Dzie? na morzu - Malaga - Lizbona - Dzie? na morzu - Casablanca - Dzie? na morzu - Barcelona - Genua)


Witam,

W?a?nie w sobot? nasz rejs dobieg? ko?ca i czas wróci? do rzeczywisto?ci. Po opuszczeniu statku MSC Poesia - rzeczywisto?? jest bardziej szara ni? wcze?niej.

Pi?kno statku przekroczy?o nasze marzenia!

Rejs by? naszym pierwszym, jednak pocz?tkiem kolejnych rejsów. Od razu po powrocie zabrali?my si? do ogl?dania kolejnych tras wycieczkowych. To by?a nasza podró? po?lubna - bardziej wyj?tkowa, ni? sobie wyobrazili?my!

Statek jest przepi?kny, obs?uga bardzo mi?a, u?miechni?ta - nigdy nie odmawia pomocy. Na statku wszystkiego jest pod dostatkiem - niczego nie brakuje. Zabawa i organizacja animacji, show w teatrze i inne atrakcje s? po prostu nie do opisania. A zdj?cia nie opisuj? tego, co widzieli?my na ?ywo.

Trasa rejsu wyj?tkowo nas zaskoczy?a, w ka?dym kraju sp?dzili?my ca?y, pi?kny dzie?. A dni, które sp?dzali?my na statku mija?y niezwykle szybko.

Pozosta?y nam pi?kne wspomnienia, zdj?cia i wdzi?czno?? za pomoc w organizacji pracownikom www.batory.eu :)

Dzi?kujemy i si? nie ?egnamy - bo jeszcze skorzystamy z Pa?stwa us?ug!!

Pozdrawiamy,

Basia i Damian z Opola

____________________________________________________________________________________________


Rejs statkiem MSC Poesia 26.09.2013 (Genua - Dzie? na morzu - Malaga - Lizbona - Dzie? na morzu - Casablanca - Dzie? na morzu - Barcelona)


Witam,

Trasa rejsu MSC Poesia to jednak za d?ugi czas p?yni?cia mi?dzy portami. Przy trasie z 4 portami 3 dni na morzu to czas niewykorzystany. Codzienne pobyty na l?dzie to dla nas lepsza opcja. Sam statek w naszym mniemaniu w porz?dku, standard ok, obs?uga kabiny na 5, jedzenie na 4, za ma?o atrakcji wieczornych-2knajpki z muzyk?/muzyka jednostajna przez ca?y tydzie?, brak mo?liwo?ci wyboru/ kasyno ok, wyst?py w teatrze muzycznym ró?norodne na 5. Hotel w Barcelonie w samym centrum, natomiast w Genui za bardzo oddalony od portu. Hotele odpowiada?y standardowi 4 gwiazdek. Niestety transport z lotniska do Genui nie spe?ni? naszych oczekiwa?. Samochód dla 8 osób lecz chyba bez baga?y. Cz??? walizek znajdowa?a si? pod naszymi nogami. Ponadto uzgodniona cena za przejazd okaza?a si? nieaktualna. musieli?my dop?aci?.

Na takim statku internet powinien by? w cenie a nie za dodatkow? dop?at?.

Zbyszek z Gda?ska


____________________________________________________________________________________________


Rejs statkiem Sovereign 12.09.2013 (Genua - Villefranche - Barcelona - Dzie? na morzu - La Goulette - Civitavecchia - Livorno - Genua)


Witam,

Standard jest porównywalny do 4 gwiazdkowych hoteli egipskich czy tureckich. Kajuty sprz?tane 2 razy dziennie, ?ó?ko ?cielone na dzie? i na noc, wymiana r?czników 2 razy dziennie, rewelacja. Wszyscy bardzo mili i uprzejmi. Jedzenie bardzo dobre i du?o. Animacja skierowana do turystów hiszpa?skich, w j?zyku hiszpa?skim.

Codziennie otrzymywali?my program dnia w j?zyku polskim, organizacja bardzo dobra. Trasa bardzo ciekawa.

Generalnie bardzo nam si? podoba?o.

Dzi?kujemy za bardzo dobr? i sprawn? obs?ug?.

Dorota z Warszawy

____________________________________________________________________________________________


Rejs statkiem MSC Magnifica 29.07.2013 (Hamburg - Dzie? na morzu - Bergen - Dzie? na morzu - Tromso - Dzie? na morzu - Longyearbyen - Madgdalenafjord - Honningsvag - Dzie? na morzu - Hellesylt i Geiranger - Dzie? na morzu - Amsterdam - Hamburg)


Rejs statkiem MSC Magnifica - "Norweska Przygoda" 15 dni po Europie i Fiordach Norweskich.

By? to nasz kolejny rejs, ale z biurem AleRejsy pierwszy raz. Chcieli?my bardzo podzi?kowa? za fantastyczne wakacje. Wspania?y wypoczynek, moc wra?e? i niezapomniane widoki.

Obs?uga na statku bardzo mi?a i ?yczliwa, wszystko sprawnie zorganizowane, du?y i ciekawy wybór wycieczek. Jedzenie bardzo smaczne i urozmaicone, ka?dy móg? wybra? co? dla siebie. Fantastyczny program artystyczny w teatrze.

Polecamy ten rejs. Jeste?my zainteresowani i na pewno skorzystamy z ofert biura.

Pozdrawiamy,

Anna, Marek i Adam.

____________________________________________________________________________________________


Rejs statkiem MSC Sinfonia 30.06.2013 (Kiel - Dzie? na morzu - Flam - Hellesylt i Geiranger - Bergen - Oslo - Kopenhaga - Kiel)


Witam Pani Aniu,

Z rejsu jeste?my bardzo zadowoleni. Statek MSC Musica spe?ni? nasze oczekiwania.

Standard - klasa "S", obs?uga i organizacja doskona?a, jedzenia wy?mienite, program kulturalno - rozrywkowy bardzo dobry, szczególnie spektakle tetralne na bardzo wysokim poziomie.

Trasa bardzo ?adna.

Jedynie polska pilotka odbiega?a organizacyjnie od ca?o?ci.

Pozdrawiam serdecznie,

H. H. z Praszki

____________________________________________________________________________________________


Rejs statkiem MSC Fantasia 23.06.2013 (Wenecja - Bari - Katakolon - Santorini - Pireus - Corfu - Dubrownik - Wenecja)


Rejs statkiem MSC Fantasia baaardzo udany. ?wietnie przygotowana dokumentacja przed rejsem (przez "AleRejsy") ??cznie z formularzami zgody rodziców naszych wnuków na udzia?, przelot itp. pod nasz? opiek? pozwoli?y na szybkie, p?ynne i przyjemne zaokr?towanie w Wenecji jak te? w czasie lotów samolotem.

Statek bardzo kolorowy, bogato ozdobiony i ?wietnie prowadzony. Wypoczywaj?ca wspania? mieszanina: Niemcy, Francuzi, W?osi, Grecy, Portugalczycy, Hiszpanie i Brazylijczycy, okraszeni dodatkowo Polakami i Rosjanami. Za?oga p?ynnie mówi w 6 j?zykach + dodatkowo zawsze kontaktuj? z np. Brazylijk?.

Obs?uga w czasie rejsu znakomita, prawie niedostrzegalna - *nie natr?tna* jak np. na NCL-owskich "cruiserach".

Wycieczki zorganizowane sprawnie i znakomicie, w wielu j?zykach, dobrze opisane, ?atwe do zamówienia.

Jedzenie dobre, urozmaicone podawane do?? p?ynnie w restauracjach, a w otwartych bufetach wystarczaj?ca ilo?? miejsc przy sto?ach.

Du?o basenów, jacuzzi - raj dla dzieci.

Ogólnie - jeste?my bardzo zadowoleni pod ka?dym wzgl?dem, wliczaj?c pogod?.

T.O.

____________________________________________________________________________________________


Rejs statkiem MSC Poesia 22.06.2013 (Kiel - Kopenhaga - Dzie? na morzu - Hellesylt i Geiranger - Flam - Stavanger - Oslo - Kiel)


Witam Panie serdecznie,
z wycieczki jeste?my super zadowoleni!!!!!! Trasa bardzo nam si? podoba?a. Fiordy przeros?y nasze marzenia. Wra?enia trudno wr?cz opisa?!
D?ugo?? trasy ?wietnie dobrana. Trafili?my na wspania?? pogod?. Mieli?my du?o s?o?ca i wreszcie do?wiadczyli?my niezwyk?ych efektów i wra?e? "bia?ych nocy".
Podró? statkiem by?a doskona?ym wyborem. Godzinami mo?na by?o podziwia? cuda natury i napawa? si? rze?kim klimatem. Kabin? mieli?my z balkonem - co by?o ogromnym atutem.
Statek oczywi?cie 4+ gwiazdki. Czuli?my si? niezwykle dopieszczeni przez obs?ug? statku. Zapewniony szeroki wachlarz rozrywek. Jedzenie w?oskie, niezwykle smaczne i ?wie?e (jak oni to robi? na statku?) i bez ogranicze?. Na pewno ka?dy móg? znale?? swoje ulubione dania. Wybór ogromny.
Podziwiali?my logistyk? zameldowania, zaokr?towania i wyokr?towania - bez kolejek, bez przepychanek, z du?? dba?o?ci? o bezpiecze?stwo pasa?erów. Pe?ny profesjonalizm.
Polaków by?o prawdopodobnie ponad 150. Szkoda, ?e nie zosta?o to zauwa?one, gdy? personel recepcji w?ada? wieloma j?zykami - ale niestety nie j. polskim.
Dzi?ki polskim pilotom otrzymywali?my skrót codziennej  gazetki pok?adowej po polsku. Znaczna cz??? turystów nie zna?a innego, oprócz polskiego, j?zyka. Co utrudnia?o im nieco codzienno??.
Uwa?am równie?, ?e gdyby biuro wzi??o na siebie organizacj? dojazdu do Kilonii i powrotu z Kilonii bardzo u?atwi?oby to podró?, zw?aszcza powrotn?. Po zej?ciu ze statku bowiem trudno si? by?o wielu osobom zorientowa?, ?e mo?na skorzysta? z poczekalni na terminalu, gdy? obs?uga terminalu wr?cz nie wpuszcza?a do poczekalni osób wychodz?cych ze statku. A trudno porusza? si? po mie?cie z du?ym baga?em.  Przy przyje?dzie bowiem - baga? mo?na by?o zostawi? ju? od godz. 11. Co by?o rewelacj?. My doje?d?ali?my z Wroc?awia do Kilonii liniami rejsowymi Sindbad. Linie OK, ale du?o godzin tracili?my czekaj?c i na wyp?yni?cie i po  wyokr?towaniu. To pot?guje zm?czenie i psuje wra?enia oraz zwi?ksza czas podró?y.
MSC Poesia - 4+  nie przesadzone.
POLECAM !!!!
Anna z Wroc?awia

___________________________________________________________________________________________


Rejs statkiem Sovereign 20.06.2013 (Genua – Villefranche – Barcelona – Dzie? na morzu – La Goulette – Civitavecchia – Livorno - Genua)


Rejs nam si? bardzo podoba?. Zrobi? na nas bardzo pozytywne wra?enie. Pogoda by?a super.
Jedzenie wy?mienite. Atmosfera na statku bardzo rodzinna. Obs?uga bardzo mi?a, weso?a, uczynna. Wszystko zorganizowane na bardzo wysokim poziomie. Zwiedzili?my du?o ciekawych zak?tków. Nie by?o czasu si? nudzi?. A? ?al by?o wraca? do Polski !!!
Zdecydowanie polecamy rejs ludziom, którzy lubi? si? dobrze bawi?.

A?ka i Marcin

____________________________________________________________________________________________


Rejs statkiem MSC Orchestra 31.05.2013 (Genua – Civitavecchia – Palermo – La Goulette – Ibiza – Ibiza – Villefranche – Genua)


Witam,
ch?tnie podzielimy si? opini?.
Bardzo dobra organizacja, ciekawe miejsca, pi?kny statek, dobre jedzenie i super atmosfera!
Przy okazji dwie wskazówki o Ibizie i Villefranche, bo Pani Ania pisa?a, ?e tam nie by?a. Na Ibizie warto przej?? si? na piechot? do centrum- ok. 20 min. pieszo, w lewo, wzd?u? portu, zamiast p?aci? 12 euro za dowiezienie. W Villefranche ok 400 m. od portu jest dworzec kolejowy, tam za 6 Euro od osoby mo?a dojecha? w 10 min. do Monako i z powrotem. Oczywi?cie bardzo polecamy taki wyjazd, jeste?my zachwyceni!
Dzi?kujemy za cenne wskazówki i pomoc w organizacji.
Pozdrawiamy!
A. i M.

_____________________________________________________________________________________________


Rejs statkiem Sovereign 04.05.2013 (Barcelona – Dzie? na morzu – La Goulette – Civitavecchia – Livorno - Genua – Villefranche – Barcelona)


Witam serdecznie,
Nasz rejs "Bryza ?ródziemnomorska" by? WOW! Zupe?nie pierwszy, ale na pewno nie ostatni.
Ju? planujemy rejs w przysz?ym roku do Chorwacji i Grecji.
Najciekawsze jest to, ?e 90% pasa?erów to byli Hiszpanie - mieli?my kurs hiszpa?skiego za darmo. Wy?ywienie by?o b. dobre - szef kuchni z Niemiec, rozrywka te? super: po trzy darmowe kursy ta?ca dziennie, broadway show bardzo udane (tylko prowadz?cy ma?o mówili po angielsku), komik niestety nie by? komiczny, za to show z klaunami super!
Kole?anka wygra?a 100 Euro w Bingo, a do wygrania by?o 2500 Euro - niestety nie uda?o si?, a by?oby na nast?pny rejs.

Kajuta wewn. bez rewelacji, ale nic wi?cej nie potrzebowa?y?my - przecie? tylko w niej spa?y?my.
Wycieczki fakultatywne super - polecam wykupienie ich na pocz?tku, bo potem mo?e nie by? miejsca.
Tylko jedna uwaga - prosz? o informowanie podró?uj?cych o tematycznych wieczorach: karnawa?owym , w stylu rocka, lat 60. tych - szczególnie wa?ne dla kobiet, które mog?yby wzi?c wi?cej strojów, chocia? i tak pewnie walizka pe?na!

Serdeczne podzi?kowania dla biura podró?y "Ale rejsy" za pomoc w organizacji wyjazdu, juz planujemy nast?pny rejs w przysz?ym roku. Razem z przelotem i hotelem jest to troszk? kosztowna impreza, ale naprawd? warto! Nie do porównania ze zwyk?ymi wycieczki "all inclusive" z innych biur podro?y!
Pozdrawiam serdecznie,
zagorza?y rejsowiec - Ania T.

_________________________________________________________________________________________


Rejs statkiem Sovereign 02.05.2013 (Genua – Villefranche – Barcelona – Dzie? na morzu – La Goulette – Civitavecchia – Livorno – Genua)


Witam,
Co tu du?o pisa?. Rejs statkiem Sovereign po morzu ?ródziemnym: Bajka
nie do opisania. Wszystko dopi?te na ostatni guzik, doskona?a obs?uga, wspania?y pakiet All Inclusive. Prze?yli?my niezapomniane chwile.
Polecam.

Grzegorz z Warszawy

_________________________________________________________________________________________


Rejs statkiem Costa Fortuna 30.04.2013 (Savona – Dzie? na morzu – Malaga – Casablanca – Kadyks – Lizbona – Dzie? na morzu – Walencja – Barcelona – Savona)


Dzie? dobry,
Rejs ?ródziemnomorski na Costa Fortuna /30.04 - 9.05.2013/ na d?ugo pozostanie nam w pami?ci. By?o cudownie. Tak jak oczekiwali?my, transport z lotniska do portu przebieg? bez opó?nie? i ?adnych niemi?ych niespodzianek. Byli?my bardzo dobrze obs?u?eni przez ekip? nas pilotuj?c?.

Bardzo mi?e powitanie na statku / czuli?my si? jak go?cie mile oczekiwani /
Obs?uga m?oda, u?miechni?ta i na ka?dym kroku oferuj?ca sw? pomoc.

Po wej?ciu na statek poczuli?my klimat "Titanica". Kto? mo?e powiedzie? ,?e to kicz , ale w tym "kiczu" odlecieli?my w czasie. Podziwiali?my organizacj? pracy ludzi, którzy nas dopieszczali. Wszystko tak sprawnie przebiega?o posi?ki, imprezy teatralne, taneczne, konkursowe, informacje bie??ce itd.itd., ?e zapomnieli?my o bo?ym ?wiecie. Dla ka?dego co? mi?ego.
Zaznaczy? trzeba niebywa?? punktualno??.
Posi?ki tzw. z karty - za ka?dym razem czuli?my si? jak szczególni go?cie, a ka?da nasza pro?ba by?a natychmiast realizowana. Obs?uga super!
Mieli?my czas na zwiedzanie najciekawszych miejsc. Transport z portu do miejsc najciekawszych jest w zasadzie bezproblemowy. Bawili?my si? cudownie i powtórk? rejsu b?dziemy planowa?.
Ju? zarazili?my rodzin? i znajomych swoimi woja?ami.

B?dziemy poleca?, bo naprawd? warto.

Dzi?kujemy za niezapomniane chwile.

Zbigniew i Halina Turkowid

__________________________________________________________________________________________


Rejs statkiem Costa Fascinosa 28.04.2013 (Wenecja – Bari – Katakolon – Izmir – Istambu? – Dzie? na morzu – Dubrownik – Wenecja)


Witam

Ca?y rejs by? naprawd? fantastyczny obs?uga, jedzenie, imprezy, wszystko super.

Jednak mam jedn? uwag? ?eby jeszcze t?umaczyli w j?zyku polskim to ju? by?oby dope?nieniem. Bior?c pod uwag? to ?e naprawd? Polaków by?o bardzo du?o w przeciwie?stwie do Niemców a dla nich t?umaczenie oczywi?cie by?o.

_________________________________________________________________________________________


Rejs statkiem MSC Fantasia 28.04.2013 (Wenecja – Bari – Katakolon – Santorini – Pireus – Corfu – Dzie? na morzu – Wenecja)


Witam,
oto nasza ocena rejsu statkiem MSC Fantasia:

trasa rejsu odby?a si? zgodnie z programem i czasem podawanym w gazetkach, standard  statku zadowalaj?cy, obs?uga mi?a i przyjazna pasa?erom i co najwa?niejsze ?wietnie zorganizowana logistycznie w momentach okr?towania si? jak i przy wyj?ciach pasa?erów na l?d oraz ich powrotu.
Jedzenie by?o standardowe bez niespodzianek cho? móg?by by? troch? wi?kszy wybór ryb i owoców morza.
Je?li idzie o animacj? poziom ?redni ale przy takiej ilo?ci mi?dzynarodowych go?ci do przyj?cia, jedynie uwa?amy ?e koncerty muzyki powa?nej odbywaj?ce si? przy recepcji winny by? odbywane  w jakim? spokojniejszym miejscu.

Wycieczki z polskim pilotem dobrze zorganizowane i ta?sze o po?ow? ani?eli wycieczki organizowane przez MSC.
Równie? dojazd autokarem to dobry
i nie bardzo m?cz?cy pomys?.
Podsumowuj?c: ?wietny sposób na sp?dzenie krótkiego urlopu w komfortowych warunkach po??czonego z krótkim  nie m?cz?cym zwiedzaniem. Doskona?y dla osób z dzie?mi a szczególnie z nastolatkami.
B?dziemy kontynuowa?.

Jadwiga i Tadeusz Burzec

_________________________________________________________________________________________


Rejs statkiem MSC Preziosa 28.04.2013 (Genua – Neapol – Mesyna – La Goulette – Dzie? na morzu – Barcelona – Marsylia – Genua)


Witam.
Chcia?bym podzieli? si? z Pa?stwem krótk? opini? na temat rejsu statkiem MSC PREZIOSA.

Rejs mia? miejsce w dniach 28.04.-05.05.13r., tak wi?c z pogod? mog?o by? ró?nie. I powiem, ?e tak - i o to chodzi?o. Przy wycieczkach do miast, do których przyp?yn?li?my ?rednia temperatura jest jak najbardziej wskazana.

Przylecieli?my do Bergamo. Tam nocleg w zadbanym hotelu. Nast?pnego dnia podró? przez Mediolan do Genui.
Fajne miasto.
I...spotkanie z MSC Preziosa - WIELKI! CUDOWNY, B?YSZCZ?CY NOWIUTE?KA JESZCZE FARBA STATEK. Od razu wida? - STWORZONY DO WYPOCZYNKU I ZABAWY.
Statek by? znakomity. Wygodne, funkcjonalne pokoje. W ka?dym miejscu fachowa obs?uga bardzo dyskretna i znaj?ca si? na swojej profesji - poczynaj?c od "boy'a" pokojowego, poprzez barmanów i barmanki, kelnerów i kelnerki, osoby w sklepach i informacji oraz artystów codziennych przedstawie?. My?l?, ?e nie jestem odosobniony w swoim zdaniu -
wszystko by?o zgrane, dopracowane, precyzyjnie dzia?a?o.
Zabawa - codzienne wieczorne o ró?nej tematyce przedstawienia - na dobrym poziomie - dla ka?dego co? mi?ego. Poza tym w nocy dyskoteki, czy dansingi.
Posi?ki - nawet najbardziej wybredne osoby by?y zaspokojone.
Trunki - wszelkiej klasy i gatunku.
Wycieczki - i te fakultatywne i te we w?asnym zakresie super!- nie widzia?em niezadowolonej osoby w naszym towarzystwie (by?o nas 8 osób).

Trasa rejsu MSC Preziosa: Genua - Neapol - Messyna -Tunis - Barcelona - Marsylia - Genua nas satysfakcjonowa?a. By?o du?o zwiedzania i oczywi?cie ciekawych zdarze? i przygód.

Na koniec proponuje przysz?ym Rejsowiczom korzysta? z wycieczek w ka?dym mie?cie, do którego statek przyp?ynie. Na statku wybra? all inclusive.

Pozdrawiam i ?ycz? udanego wypoczynku a ?e udany na 100% b?dzie wi?c wspania?ych przygód na statku i w odwiedzanych krajach.

Piotr z E?ku.

___________________________________________________________________________________________


Rejs statkiem MSC Preziosa 28.04.2013 (Genua – Neapol – Mesyna – La Goulette – Dzie? na morzu – Barcelona – Marsylia – Genua)


Statek pe?en wypas, kajuty by?y wi?ksze ni? na Fawolozie, ale troch? za du?y mo?na si? pogubi? zw?aszcza szukaj?c kajuty, obs?uga na wysokim poziomie, posi?ki bardzo dobre ale to kwestia gustu, mam wra?enie ?e na Fawolozie by?o przytulniej , kawiarnie by?y bardziej kameralne a z grajkami by? lepszy kontakt.
Poza tym statek OGROMNY !!!!!

__________________________________________________________________________________________


Rejs statkiem MSC Splendida 16.03.2013 (Genua – Marsylia – Barcelona – Dzie? na morzu – La Goulette – Palermo – Civitavecchia – Genua)


By? to nasz 5 rejs od 2010 roku, a 3 za po?rednictwem biura ALE REJSY, którego pomoc udzielana przy organizacji rejsu, jest zawsze na najwy?szym poziomie.   
Po powrocie z rejsu statkiem MSC SPLENDIDA, jeste?my bardzo zadowoleni i st?sknieni za s?onecznymi dniami, które towarzyszy?y nam podczas rejsu, poniewa? w Polsce przywita?a nas sroga zima.
Je?eli chodzi o sam statek to naprawd? jest pi?kny i luksusowy 16 pok?adów. Bardzo czysto, obs?uga ci?gle chodzi ,sprz?ta , odkurza , myje.
Mieszkali?my w kabinie z balkonem, mieszcz?cej si? na 8 pietrze. Wielko?? kabiny by?a zadowalaj?ca mie?ci?a du?e dwuosobowe ?ózko, sof?, stó?, przestronna szaf?, toaletk? oraz minibarek. ?azienka wystarczaj?cej wielko?ci. Kabiny sprz?tane s? dwa razy dziennie, codzienne wymienianie r?czników, wieczorem ?ó?ka przygotowane by?y do spania, rano za? ?cielone.  
W restauracjach i barach ka?dy znajdzie co? dla siebie. Wiele rzeczy jest smacznych, natomiast ka?da wieczorna kolacja to nowe zaskoczenie kulinarne. Porcje s? tak skonstruowane, by móc spróbowa? jak najwi?cej da?, co sprawdza si? w praktyce.
Na statku jest dos?ownie wszystko, kino 4d, kasyno, pi?kny teatr na 1500 osób w którym zawsze by?o co? fajnego. Baseny , kilka jacuzzi, si?ownia, bary i dyskoteki. Na statku dzia?a spora grupa animatorów.
Byli?my tylko na jednej wycieczce fakultatywnej organizowan? przez MSC. Przewodnicy i transport - bez zarzutów. Reszt? miejsc zwiedzali?my na w?asn? r?k?.  
Bardzo polecam t? form? wypoczynku i zwiedzania.Nasz kolejny rejs odb?dzie si? w maju, czekamy z niecierpliwo?ci?.
Urszula i Ryszard z Tarnobrzega.

___________________________________________________________________________________________


Rejs MSC Armonia 16.02.2013 (Sharm el Sheik – Safaga – Safaga – Eilath – Aqaba/Petra – Sokhna Port – Sharm el Sheik – Sharm el Sheik)


witam,

z wycieczki jeste?my bardzo zadowoleni

-organizacja lotu i transferów bez zarzutu (wcze?niejsze ma?e obawy)

-czysto?? – b. dobra

-uprzejmo?? : kelnerzy i personel sprz?taj?cy-b. Dobrze, recepcja-dobrze

-posi?ki: rewelacyjne w restauracjach i przeci?tne w bufecie

-zabawa:b.dobre co wieczorne spektakle i poprawne zagospodarowanie czasu (animacje, konkursy itd.)

-wycieczki fakultatywne: b.dobrze zorganizowane i atrakcyjne (byli?my w Peterze i pod piramidami) cho? niektóre zdecydowanie za drogie ( w Safadze zorganizowa?em samodzielnie wycieczk? typu safari i to o bogatszym programie za prawie po?ow? ceny statkowej)


Ogólnie wycieczka powy?ej oczekiwa?

G.P.Costa Pacifica 26.01.2013 (Savona – Marsylia – Barcelona – Palma de Majorka – Cagliari – Palermo – Civitavecchia - Savona)


Rejs statkiem Costa Pacifica to doskona?a forma wypoczynku, zwiedzania i dobrej zabawy.

Statek jest o wysokim standardzie: kabiny czyste, dobrze wyposa?one, sprz?tane dwa razy dziennie, ??cznie z wymian? r?czników przez sympatycznych i mi?ych stewardów. Obs?uga w restauracjach i barach oraz w innych miejscach zabaw dla go?ci uprzejma i u?miechni?ta.

Jedzenie zadowoli najbardziej wybrednego smakosza przez 24 godziny na dob?. Potrawy niezwykle apetyczne i pi?knie podane.

Wiele atrakcji ka?dego dnia - konkursy, lekcje ta?ca, gimnastyka, basen, jacuzzi, spa, masa?e, pokazy profesjonalnego makija?u, itd. Wieczorami w wielu miejscach rozbrzmiewa ró?norodna muzyka – od klasycznej po nowoczesn?, do ta?ca i do s?uchania. Szcz??cia mo?na spróbowa? w kasynie oraz podczas innych organizowanych gier, np. bingo – super zabawa pe?na emocji.

Polecam tak? form? podró?owania!!! Rewelacja!!!

Renata z Koszalina.Rejs MSC Divina 19.01.2013 (Genua – Barcelona – Dzie? na morzu – Casablanca – Dzie? na morzu – Santa Cruz/Teneryfa – Funchal/Madera – Dzie? na morzu – Malaga – Dzie? na morzu – Civitavecchia - Genua)

 

Standard, obs?uga i zabawa oraz walory poznawcze po??czone z form? realizowanej imprezy – rejsem, to rekreacja najwy?szej klasy, która bior?c pod uwag? standard us?ug oferowanych przez MSC Divina jest nieosi?galny w polskich standardach oferowanych przez renomowane o?rodki rekreacyjne typu Go??biewski albo Bryza, przy porównywalnych kosztach czasu trwania oraz zakresu oferowanych us?ug w ramach imprezy.

Szczególne podzi?kowania dla Pana Cezarego – polskiego przewodnika za profesjonalne prowadzenie imprezy satysfakcjonuj?ce wszystkich jej uczestników .

 

Leszek i Ma?gorzata Mi?tkiewscy.__________________________________________________________________________________Rejs MSC Divina 28.12.2012 (Genua – Barcelona – Dzie? na morzu – Funchal/Madera – Funchal/Madera – Santa Cruz/Teneryfa – Dzie? na morzu – Casablanca – Malaga – Dzie? na morzu – Civitavecchia - Genua)


Witam, 
Rejs bardzo udany obs?uga, jedzenie, standard zabawa wszystko jak najbardziej ok. 
Minus to organizacja wycieczki do Casablanki, raczej zero organizacji jedyna rzecz któr? wszyscy zapami?taj? to meczet i nic wi?cej. Pierwszy przystanek-czas wolny na deptaku gdzie nikt nie wiedzia? co ma ze sob? zrobi?, nast?pnie jazda autobusem oko?o godziny po zakorkowanym mie?cie po to ?eby stan?? na 5 minut przed bram? pa?acu króla, nie wiem chyba maroka?ski przewodnik chcia? sobie dorobi? bo inna z atrakcji by?a wizyta w hotelu w którym jest kopia restauracji z filmu „Casablanca” par? minut na to ?eby poogl?da? restauracje i zdziwienie wszystkich kiedy zaproponowa? ?e teraz czas wolny na wypicie herbaty w hotelowej restauracji obok, reszta grupy po prostu czeka?a pó? godziny przed hotelem, nast?pnie wizyta w zaprzyja?nionym sklepie naprzeciwko pó? godziny na zakupy u kolegi i praktycznie koniec wycieczki, jeszcze tylko wizyta u nast?pnego kolegi który reklamowa? i sprzedawa? olejki kremy i inne badziewie.... 

tak w?a?nie wygl?da?a wycieczka do Casablanki, no to jedyny minus z tego rejsu reszta wycieczek naprawd? by?a ciekawa i interesuj?ca. 

Fajn? propozycj?, niestety by?a to podpowied? jednego z uczestników wycieczki a nie ?adnego z pilotów, by?a organizacja spotkania integracyjnego w jednym z barów na statku.... jedyny minus tego spotkania to ?e odby?o si? na chyba 4 dni przed ko?cem rejsu :):)... 

podsumowuj?c rejs+wycieczki+dojazd na pi?tk? ju? teraz zagl?dam na Wasz? stron? i zastanawiam si? nad nast?pnymi wakacjami. 

Pozdrawiam

J.J.

____________________________________________________________________________________________


Rejs statkiem MSC Lirica 20.09.2012 (Hamburg-Bergen-Hellesylt/Geiranger-Flam-Hamburg)


Witamy,

Z rejsu jeste?my bardzo zadowoleni. Pobyt na statku i ca?a trasa rejsu by?y wspania?e. 

Szczególnie podoba?a si? nam organizacja obs?ugi pasa?erów, tak przy za- i wyokr?towaniu oraz w czasie ca?ego rejsu. Obs?uga hotelowa, gastronomiczna i informacyjna na statku "na medal"!!!

Jedzenie bardzo smaczne i urozmaicone daj?ce du?e mo?liwo?ci wyboru w zale?no?ci od gustu.

Dla nas jedynym drobnym zastrze?eniem by?y programy rozrywkowe te w teatrze uwa?amy ?e mog?yby by? na wy?szym poziomie artystycznym - ale odbiory mog? by? ró?ne.

Generalnie bardzo wysoko oceniamy ca?y rejs i polecamy innym tak? form? wypoczynku - szczególnie osobom w naszym wieku tj. 70+ !!!! Jest to mi?e sp?dzenie czasu w komfortowych warunkach i zobaczenie bardzo ciekawych miejsc w ró?nych cz??ciach ?wiata.

Halina i Tadeusz z Gdyni

________________________________________________________________________________

 

Rejs statkiem MSC Lirica 20.09.2012 (Hamburg-Bergen-Hellesylt/Geiranger-Flam-Hamburg)

 

Jestem bardzo zadowolony z profesjonalnej organizacji jak i samych wakacji. Wycieczka bardzo udana, statek i jego wyposa?enie robi?y ogromne wra?enie.

My?l?, ?e nie b?dzie to mój ostatni rejs z Pa?stwa biurem.

Pozdrawiam,

Micha? Pach

________________________________________________________________________________


Rejs statkiem MSC Armonia 10.08.2012 (Wenecja-Ancona-Corfu-Santorini-Pireus-Argostoli-Kotor-Wenecja)


Serdecznie witamy Pani Aniu,

wielkie dzi?ki za umo?liwienie nam skorzystania z fajnego, ciekawego i bogatego w doznania rejsu.  Dzi?ki pani ?yczliwo?ci i wielkiej pomocy nam, osobom, które niezbyt dobrze radz? sobie z j?zykami w za?atwianiu urz?dowych formularzy, nasza wycieczka okaza?a si? fantastyczna. Bez problemów dotarli?my na statek, wspaniale sp?dzili?my urlop maj?c wszystkie ?wiadczenia za?atwione g?ównie przez Pani?.

Wycieczka by?a atrakcyjna, doskonale zorganizowana, a mamy porównanie, bo p?yn?li?my MSC drugi raz i nie zawiód? nas.

Jeste?my pod wra?eniem Pani bezinteresownej opieki i polecamy Pani firm? naszym znajomym, którzy ju? nam zazdroszcz?. Jeste?my Pani bardzo zobowi?zani i liczymy na to, ?e nasze kontakty si? nie urw?. Chcemy jeszcze korzysta? z Pani biura i chyba wkrótce znów wybierzemy si? w morsk? podró? za po?rednictwem Pani.

Gor?ce dzi?ki Pani Aniu. Niech si? Pani darzy, tak ?ycz? górale.

Danuta i Andrzej T.

________________________________________________________________________________

 
Rejs statkiem MSC Armonia 10.08.2012 (Wenecja-Ancona-Corfu-Santorini-Pireus-Argostoli-Kotor-Wenecja)

Rejs statkiem ARMONIA po Adriatyku i Wyspach Greckich to cudowne prze?ycie, p?yn??am za po?rednictwem Pa?stwa drugi raz i bardzo dzi?kuj? za wszelkie cenne podpowiedzi, które by?y bardzo pomocne.
P?yn??am tym razem z dzie?mi i przyjació?mi, którzy byli na tego typu wakacjach po raz pierwszy. Oczywi?cie jeste?my wszyscy bardzo zadowoleni, prze?ycia nie do opisania, wyspy greckie zapieraj? dech a widok SANTORINI WZBUDZA SZCZEGÓLNY ZACHWYT.
Obs?uga przemi?a, jedzenie wspania?e (bardzo du?y wybór), rozrywka zapewniona przez ca?y dzie?, wi?c ka?dy znajdzie co? dla siebie, czy to ruch, czy le?enie przy basenie czy te? wycieczki w portach. Jedyny minus to krótkie postoje w portach, ale z uwagi na plan rejsu, oczywi?cie zrozumia?e.
Na pewno skorzystam z tej formy wypoczynku nie raz bo w jeden tydzie? mo?na zwiedzi? wiele ciekawych miejsc i nie ma czasu i miejsca na nud?, polecam gor?co!
Poza tym bardzo mi?o si? wspó?pracuje z Pa?stwem, dzi?kuj?, Maria.

________________________________________________________________________________

 

Rejs statkiem MSC Armonia 03.08.2012 (Wenecja-Ancona-Corfu-Santorini-Pireus-Argostoli-Kotor-Wenecja)
 
Jeste?my zadowoleni z rejsu, szczególnie z faktu zamiany kabiny bez okna na kabin? z balkonem.
Najprawdopodobniej w przysz?ym roku wybierzemy si? na kolejny rejs...
Pozdrawiam,
Marek

________________________________________________________________________________

 
Rejs statkiem MSC Armonia 20.07.2012 (Wenecja-Ancona-Corfu-Santorini-Pireus-Argostoli-Kotor-Wenecja)

W rejs wybrali?my si? po raz drugi. Niepowtarzalne prze?ycia, ka?dy dzie? to nowy port i nowe wra?enia oraz widok pi?knych greckich wysepek. Wieczory wype?nione rozrywk?, ka?dy znajdzie co? dla siebie.
Wyjazd profesjonalnie zorganizowa?o biuro "AleRejsy".
Gor?co polecamy tak? form? wypoczynku.
Ula i Darek z Chmielnika

_________________________________________________________________________________

 

Rejs statkiem MSC Melody 19.07.2012 (Genua-Civitavecchia- Marmaris-Limassol-Haifa-Katakolon-Genua)

 

Witamy, 

wrócili?my szcz??liwie i bez ?adnych dodatkowych przygód. Jechali?my samochodem i my?l?, ?e by? to najlepszy wybór. Samochód zosta? odprowadzony na parking i spokojnie czeka? na nasz powrót.

Je?li chodzi o statek wszystko by?o tak jak nam Panie przedstawi?y?cie w ofercie. Statek w porównaniu z innymi by? niedu?y, ale wszystko by?o bardzo dobrze zorganizowane, ka?dy móg? znale?? co? dla siebie od imprez kulturalnych po rekreacyjno-sportowe.

Obs?uga fachowa, jedzenie bardzo urozmaicone i w ogromnych ilo?ciach (niestety skutki odczuwamy dotkliwie).

Jedynie postoje w portach, oczywi?cie wed?ug nas, mog?yby by? troch? d?u?sze.

Korzystaj?c z okazji pragniemy bardzo podzi?kowa? Paniom za wspania??, fachow? obs?ug?. To by?a czysta przyjemno?? wspó?pracowa? z Paniami. Mamy nadziej?, ?e nie ostatni raz.

Basia i Andrzej z Gdyni 

 ________________________________________________________________________________


Rejs statkiem MSC Splendida 14.07.2012 (Genua-Barcelona-Tunis-Malta-Mesyna/Sycylia-Civitavecchia-Genua)


Witam

Zaskoczenia nie by?o. Wszystkie elementy które Pani wymieni?a tj. obs?uga, jedzenie, rozrywka, czysto?? w kabinie i poza wr?cz idealne, na bardzo wysokim poziomie podobnie ja w zesz?ym roku na MSC ARMONIA, co podkre?lili?my przy okazji wystawienia cenzurki na koniec rejsu.

Plusy to program artystyczny, który wspólnie ocenili?my jako bardziej atrakcyjny, rozplanowanie kabiny wizualnie i w rzeczywisto?ci chyba wi?ksza ni? na MSC ARMONIA.

Na ma?y minus to chyba rozplanowanie statku. W cz??ci rufowej na MSC ARMONIA by?y tarasy gdzie mieli?my sta?e miejsce na le?akowanie w spokoju, podobnie jak nasi s?siedzi. Tu musieli?my chodzi? na górny pok?ad dwa pi?tra wy?ej, ale ?e jako nie nale?eli?my do grona wyznawców s?o?ca i mi?o?ników br?zowej opalenizny, w cieniu ?atwo by?o znale?? wolne le?aki. MSC SPLENDIDA wykorzysta? ruf? na kajuty pasa?erskie.

Dobrze wyposa?ona si?ownia, je?eli kto? lubi to polecam, ale rano oko?o godz. 7. Pó?niej jest troch? t?oczno.

W Genui ostatni skr?t do wjazdu na przysta? statku niewystarczaj?co oznakowany. Wida? statek w ca?ej okaza?o?ci  a nie bardzo wiadomo gdzie skr?ci?. Nie by?o wyra?nie oznaczonego kierunku.

Dobór portów znakomity. Mnie, jako jedyne miejsce nie przypad? do gustu Tunis, ze wzgl?du na mentalno?? tubylców. Ca?y czas czu?em si? jak potencjalna ofiara do wykorzystania finansowego i bez przerwy by?em ?apany i nagabywany do kupna jakich? dziwnych przedmiotów. Ca?a ta szumnie zapowiadana Medina w Tunisie to pl?tanina brudnych ulic ze straganami, taksówkarze myl? ceny oczywi?cie na swoj? korzy??. Polecam raczej dla ortodoksyjnych mi?o?ników arabskiego folkloru i ha?asu. Gdybym mia? wybór po raz kolejny to zakupy zrobi?bym w La Goulette, w ?adnym pasa?u handlowym w porcie, po czym pojecha?bym na pla?? gdzie? dalej, gdzie jest czysto. Ta w La Goulette, blisko przystani przypomina?a ?mietnik.

Pozosta?e miejsca bardzo atrakcyjne i godne obejrzenia. Niektóre jak Rzym czy Barcelona to miejsca legendarne i raczej sprawa na indywidualne, kilkudniowe wakacje. Jeden dzie? to stanowczo za ma?o.

Najwi?ksze zaskoczenie na plus to moim zdaniem Malta, bardzo malownicza i urokliwa wyspa, ze ?wietnie i w rozs?dnej kwocie zorganizowanym systemem zwiedzania (autobusy wycieczkowe). 

Mesyn?, je?eli nie korzysta si? z wycieczki fakultatywnej ze statku, lepiej zwiedzi? na w?asnych nogach. Widzia?em ludzi w odkrytych autobusach wycieczkowych, kaszl?cych od spalin w korkach ulicznych.

Zaznaczam, ?e wszystkie wycieczki robili?my ze wzgl?du na koszty, we w?asnym zakresie, po uprzedniej intensywnej lekturze ?róde? internetowych.

Wrócili?my bardzo zadowoleni i z pewno?ci? skorzystamy jeszcze z us?ug MSC w przysz?o?ci.

Pozdrawiam,

S?awomir

____________________________________________________________________________________________

 

Rejs statkiem MSC Melody 27.06.2012 (Genua-Civitavecchia-Marmaris-Limassol-Haifa-Katakolon-Genua)

 

Na statku by?o ponad 30 osób z Polski. W zorganizowaniu spotkania w celu poznania wspó?pasa?erów pomog?a nam recepcja. Kartk? o spotkaniu, któr? napisa?am powielono i dostarczono do kabin pasa?erów z Polski razem z codzienn? gazetk? pok?adow?.

Potrway w restauracji by?y wykwintne, w barze samoobs?ugowym smaczne. Kolacja z?o?ona z sz?ciu da? wybieranych z karty trwa?a oko?o 1,5 godziny. Na niektóre kolacje by?y wymagane stroje galowe. Dwa razy by? show animatorów i kelnerów wnosz?cych p?on?ce torty - na dzie? w?oski podczas kolazji po?egnalnej. W?a?ciwie przez ca?y dzie? mo?na by?o je?? w barze lub restauracjach. By?a tak?e przek?ska o pó?nocy a raz wielki bufet ze wspania?ymi dekoracjami.

Orkiestry do ta?ca gra?y w g?ównym Universal Club, ale tak?e przy obydwu basenach i Yoonkanoo Club. Animatorzy robili co mogli, aby rozbawi? pasa?erów, ale t?oku nie by?o ani na aerobiku, ani na ta?cach.

Denerwowa?y mnie male?kie dzieci biegaj?ce po parkiecie pomi?dzy ta?cz?cymi lub rodzice ta?cz?cy z dzie?mi w pó?nych godzinach wieczornych i nocnych. Ma?e dzieci widzia?o si? z rodzicami a? do pó?nocy.

Bardzo cz?sto by?y zmieniane r?czniki - praktycznie po u?yciu. Na basen i pla?? wydawane s? r?czniki na kart? pok?adow?. W kabinie by?a suszarka do w?osów oraz przymocowane pojemniki z ?elem do mycia i szamponem + myde?ko do mycia r?k oraz kapturek na g?ow? i chusteczki higieniczne.

Herbata by?a dost?pna w barze prawie przez ca?y dzie? i pó?nym wieczorem.

____________________________________________________________________________________________

 

Rejs statkiem MSC Fantasia 24.06.2012 (Genua-Neapol-Palermo-La Goulette-Barcelona-Marsylia-Genua)

 

Rejs wycieczkowy statkiem to strza? w dziesi?tk? dla zapracowanych osób ciekawych ?wiata. W super komfortowych warunkach mo?na w ci?gu krótkiego czasu przemierzy? "kawa?" ?wiata. W ci?gu siedmiu dni mo?na zwiedzi? 7 miast, wprawdzie w pigu?ce, ale pozna? kultur? i kuchni? 4 krajów, zrobi? zakupy i odpocz??.

Rejs polecamy wszystkim turystom bez wzgl?du na wiek i okoliczno?ci podró?y. Mo?na go wykorzysta? jako romantyczn? podró? po?lubn? lub typowo turystycznie.

Je?eli kto? nie zna j?zyków obcych, nie musi si? martwi?. W biurze otrzymacie opis, wycieczki i wszystkie niezb?dne wskazówki. Na statku równie? jeste?cie o wszystkim informowani, ale to ju? niestety bez polskiego (wystarcz? wskazówki z biura).

Podczas jednego rejsu komfortowym statkiem MSC FANTASIA zwiedzili?my Genu?, Neapol, Palermo, Tunis, Barcelon? i Marsyli?. Z tej formy zwiedzania korzystali?my po raz pierwszy i nie zamierzamy na tym poprzesta?. By?o super!

Wiola i Piotr

____________________________________________________________________________________________


Rejs statkiem Costa Luminosa 23.06.2012 


Witam,

jeste?my zadowoleni z podró?y na Costa, ale wycieczki z wyj?tkiem jednej nie by?y warte tych pieni?dzy.

Pozdrawiam,

Gabriela ?.

____________________________________________________________________________________________


Rejs statkiem Costa Favolosa 17.06.2012 (Wenecja-Bari-Katakolon-Izmir-Istambu?-Dubrownik-Wenecja)

 

Serdecznie dzi?kujemy za pomoc w przygotowaniach do rejsu Costa Favolosa "Skarby Staro?ytno??i" z Venezia do Bari, Katakolon, Izmir, Istambu?, Dubrownik i Venezia. W?a?ciwie jakichkolwiek niedogodno?ci mo?na doszukiwa? si? w czasie podró?y z Polski do W?och. Troch? d?uga trasa jak na jednego kierowc? ale do pokonania bez noclegu.

Na statku wszystko zorganizowane perfekcyjnie, tyle atrakcji ?e nie sposób ze wszystkich skorzysta?, tzn. bawi?c si? do pó?nych godzin nocnych ci??ko rano wsta? na wycieczki z portów organizowane w porannych godzinach. Personel przemi?y, co kilka kroków kr?ci si? kto? kto pomo?e odnale?? drog? lub udzieli informacji, przewa?nie pasa?erowie jednej narodowo?ci maj? przydzielony wspólny stolik w czasie kolacji, dzi?ki czemu szybko mo?na nawi?za? znajomo?ci. Za rejs zap?acili?my 520 euro za osob? ale ?eby wystarczy?o na pozosta?e op?aty, swobodne funkcjonowanie na statku, w portach i w czasie dojazdu wed?ug moich wylicze? nale?y zabra? ze sob? mniej wi?cej drugie tyle na osob?.

Ogólnie rzecz bior?c przyjemno?? nie najta?sza, ale warta swojej ceny.

Pozdrawiamy,

Karolina i Tomek z Pi?y 

____________________________________________________________________________________________

 

Rejs statkiem Costa Favolosa 03.06.2012 (Wenecja-Bari-Katakolon-Izmir-Istambu?-Dubrownik-Wenecja)

 

Rejs bardzo nam si? podoba? i dajemy mu najwy?sz? mo?liw? ocen? w ka?dej skali.

Pozdrowienia,

Czarek K.


__________________________________________________________________________________

 

Rejs statkiem MSC Fantasia 03.03.2012 (Genua-Barcelona-Casablanca-Santa Cruz de Tenerife-Funchal-Malaga-Civitavecchia-Genua)

 

Drodzy Pa?stwo lepszego wypoczynku nie mo?na sobie wymarzy?. Wspaniale prze?yty czas…Przede wszystkim nale?? si? tu serdeczne i nieocenione podzi?kowania dla biura „AleRejsy”, a w szczególno?ci dla Pani Ani, która zajmowa?a si? nasz? rezerwacj?. Zaczynaj?c od pocz?tku to nasz wyjazd pomimo bardzo spontanicznej decyzji o sp?dzeniu zimowych wakacji w takiej formie by? naprawd? ?wietnym wyborem. Pani Ania przed wyjazdem dostarczy?a nam wiele cennych porad, wskazówek oraz materia?ów – za co bardzo dzi?kujemy - by? to nasz pierwszy rejs co si? wi?za?o z licznymi pytaniami, na które Pani Ania niezw?ocznie odpowiada?a.

Nasz rejs odbywa? si? statkiem MSC Fantasia – pi?kny statek o niewyobra?alnie czystym wn?trzu, codzienna dba?o?? o czysto?? z dnia na dzie? nas zaskakiwa?a. Obs?uga statku bardzo komunikatywna i uprzejma. Statek swoj? klas? przewy?sza standardy nie jednego pi?ciogwiazdkowego hotelu europejskiego. Je?li chodzi o tras? rejsu to proponuje osobom, które oprócz zobaczenia ciekawych miejsc pragn? si? zrelaksowa? i odpocz?? ciesz?c dusz? i zadawalaj?c cia?o licznymi atrakcjami jakie proponuje statek. By? to wspania?y zimowy czas sp?dzony w upalnych promieniach s?o?ca Casablanki czy te? Santa Cruz. Uwa?am i? ka?dy nawet bardzo wymagaj?cy pasa?er znajdzie na statku co? dla siebie. Na pok?adzie znajduj? si? liczne bary(nie we wszystkich zd??yli?my skosztowa? specja?ów jakie serwowali), dyskoteki, restauracje, baseny (bez obaw marcowy upa? pozwala? nawet na k?piele w aqua parku, który jest cz??ci? odkryt? statku – znajduj? si? równie? kryte baseny), SPA, kino 4D, symulator Formu?y1, teatr, w którym grane przedstawienia reprezentuj? bardzo wysoki poziom oraz wiele innych atrakcji, których mo?e pozazdro?ci? nie jeden hotel czy te? centrum handlowe…

P?ywaj?ce miasto, po opuszczeniu, którego ci??ko cz?owiekowi wróci? do rzeczywisto?ci. My na rejs wybrali?my si? samolotem-l?dowali?my w Mediolanie na Malpensie – nie ma ?adnego problemu z po??czeniami do portu (my poruszali?my si? poci?giem, który kosztuje 24,50 euro). Gor?co polecam biuro „AleRejsy” jak równie? tak kreatywn? form? sp?dzenia czasu.


 

________________________________________________________________________________

 

Rejs statkiem MSC Splendida 28.01.2012 (Genua-Barcelona-Casablanca-Gibraltar-Walencja-Marsylia-Genua)

 

Forma wypoczynku godna polecenia ka?demu z jednym zastrze?eniem: KONIECZNA minimum podstawowa znajomo?? j?zyków obcych (do wyboru: w?oski, hiszpa?ski, angielski, niemiecki lub francuski). Sam rejs: rewelacja! Profesjonalna obs?uga w ka?dym calu. Kuchnia w formie samoobs?ugowej (szwedzki stó?) nieco monotonna ale rekompensuje to mnogo?? asortymentu. Restauracje - wysoki poziom (zarówno obs?uga jak i menu). Animacje adekwatne do potrzeb. Standard wysoki - prawdziwy p?ywaj?cy hotel klasy ***** Zdecydowanie polecam i sam, w miar? mo?liwo??i, z pewno?ci? skorzystam z tej formy wypoczynku.

Zdzis?aw z Bia?egostoku

___________________________________________________________________________________


Rejs statkiem MSC Musica 23.11.2011 (Wenecja-Bari-Rodos-Izmir-Pireus-Katakolon-Dubrownik-Wenecja)

 

Witam,

By? to nasz trzeci rejs liniami MSC, trasa rejsu (wschodnie Morze ?ródziemne) by?a bardzo atrakcyjna a ilo?? czasu gdy statek przebywa? w porcie by?a wystarczaj?ca do poznawania nowych miejsc. Nie korzystali?my z wycieczek organizowanych przez MSC z uwagi na do?? wysokie ceny. MSC Musica jest nieco starszym i mniejszym statkiem ni? te z których korzystali?my dotychczas jednak ca?kowicie zaspokaja? nasze potrzeby. Czysto?? w kabinach i obs?uga by?a na dobrym poziomie, natomiast wyst?py i przedstawienia na Musice by?y zdecydowanie najlepsze i nie opu?cili?my ?adnego spektaklu. Jedzenie zarówno w bufetach jak te? w restauracjach by?o urozmaicone i smaczne, oferta by?a tak bogata ?e ka?dy z pewno?ci? znajdzie co? dla siebie. Pizza zdecydowanie najlepsza.

Je?li chodzi o zaokr?towanie i opuszczenie statku to organizacja w Wenecji jest du?o gorsza ni? w Genui (sk?d poprzednio wyp?ywali?my).

Podsumowuj?c rejs jeste?my bardzo zadowoleni i nawet pogoda na prze?omie listopada i grudnia by?a znakomita. Zdecydowanie polecamy t? form? podró?y naszym znajomym i z pewno?ci? nie by? to nasz ostatni rejs.

Pozdrawiamy

J i R

________________________________________________________________________________________________________

 

Rejs statkiem MSC Melody 07.11.2011 (Genua-La Valetta-Gythion-Haifa-Limassol-Heraklion-Sorrento-Genua)

 

Chcia?am bardzo Pa?stwu podzi?kowa? za ten rejs statkiem Melody, na trasie Genua, Malta, Sparta, Kreta, Cypr, Izrael.

Jeste?my z m??em bardzo zadowoleni z obs?ugi, z rozrywki na statku, jak równie? posi?ków. Co prawda statek jest niewielki i ju? wiekowy, ale ca?y personel swoj? opiek? nad pasa?erami i organizacj? do której nie mam majmniejszych zastrze?e? nadaje temu rejsowi szczególny charakter.

Posi?ki s? smaczne i pi?knie podawane, ka?dy znajdzie co? odpowiedniego z rozrywki czy sportu lub odpoczynku w bibliotece z ksi??k? czy przy spokojnej muzyce, jednym s?owem cudowne wakacje, pe?ne relaksu i rozrywki.

Maria i Ryszard K.

   

________________________________________________________________________________________________________

 

Rejs stakiem MSC Fantasia 05.11.2011 (Genua-Barcelona-Casablanca-Santa Cruz de Tenerifa-Funchal-Malaga-Civitavecchia-Genua)

 

Witam!
Pani Aniu powiem krótko by?o super, ale do rzeczy
trasa rejsu bardzo dobra, statek wspania?y, listopad idealny, by?o ciep?o, s?onecznie! akumulatory pod?adowane!
oczywiscie jezeli s? problemy z j?zykiem to trzeba by by?o dok?adnie opisa? sam sposób mustrowania, 
czyli t?um ludzi, (bardzo szybko sie przesuwa?, ale by?) 
na wejsciu daj? karte magnetyczna, na niej jest wszystko opisane, (numer kabiny,nazwa restauracji na kolacj? ,tura kolacji, numer stolika) 
robi? fotk? przyk?adaj?c oko aparatu (dos?ownie oko), mysla?am, ?e to równiez  identyfikacj z oka...a to fotka 
full zdj?? na wej?ciu (do kupienia na drugi dzie?), wielka natarczywo??, wielki rozgradiasz!
radz? korzysta? z transferu na statek, my mieli?my wielki problem z pogod?, statek by nie czeka? na turyst?, na grup? zawsze.
j?zyk na statku to angielski, niemiecki, hiszpa?ski, rosyjski, w?oski
sprawa zakupów bardzo dra?liwa , o tym nigdzie sie nie pisze
do wszystkich zakupów w sklepikach , restauracjach, barach - dolicza si? 15% mar??
do wycieczek nie dolicza si? tej mar?y (ca?e szcz??cie) 
wyj?cie ze statku w portach
np. w Maladze podstawiono bus 6 Euro do wyjazdu z portu - okaza?o si?, ?e d?ugo?? tego przejazdu to d?ugo?c naszego statku 330m, a za terminalem sta? drugi bus za 2 euro i on wióz? faktycznie do miasta 
s?aba animacja na statku, mo?e oko?o godziny troch? gimnastyki przy basenach
To pewnie te minusy
a plusy to sam pobyt na statku, hotel p?ynie z nami
?wietna obs?uga hotelowa, czysto??, jedzenie (je?eli kto? lubi to na okr?g?o), kawa, herbata, woda, ciep?e mleko ca?? noc
pakiety alkoholowe - mo?na kupic jeden pakiet, my kupili?my w restauracji przy kolacji pakiet 4 win oraz 7 wód mineralnych za 69euro + 15 % - starczy? nam na ca?y rejs, wino jest otwierane do kolacji i ta sama butelka mo?e by? wypita w nast?pny dzie?
Wielka pochwa?a teatru, krótkie codzienne spektakle bardzo przyjemne, zapewnia?y codzienna rozrywk?
I tak a'propos
dzi?ki temu, ?e by?am na zwiedzaniu statku Costa Pacifica w Gdyni, wiele si? dowiedzia?am o sposobie ?ycia na statku podczas rejsu, takie szkolenia na pewno s? pomocne
serdecznie pozdrawiam Lidia L.
P.S. mój ma? jest marynarzem i naprawd? ci??ko by?o go wyci?gn?? na rejs, ale uda?o si? i po cichu marz?, ?e mo?e nast?pnym rejsem b?dzie kierunek Izrael!

________________________________________________________________________________________________________

 

Rejs statkiem Orient Queen 24.09.2011

 

Witam,

Trasa rejsu Maureta?ska Przygoda zapewnia postoje w wielu bardzo ciekawych mistach basenu Morza ?ródziemnego. Na ogó? jest wystarczaj?co du?o czasu, aby zobaczy? to, co warto.

Sam statek w skali od 1 do 10 oceni?abym na 7 - po pierwsze pod wzgl?dem liczby atrakcji nie dorównuje du?ym statkom(tym pow. 2 tys. pasa?erów), a po drugie menu ?niadaniowe i lunchowe pozostawia troch? do ?yczenia.

Za to obs?uga na statku znakomita.

Ale najbardziej jestem zadowolona z tego, ?e ja i moja rodzina zdecydowali?my si? na rejs z polskim pilotem (Pani? Alink?). Dzi?ki niej nie tylko zaoszcz?dzili?my na drogich wycieczkach organizowanych przez w?a?cicieli statku, ale równie?, albo przede wszystkim, zobaczyli?my wiele bardzo ciekawych miejsc, których prawdopodobnie nie zobaczyliby?my uczestnicz?c w "statkowych" wycieczkach. Pani Alina wszystko nam zorganizowa??, za?atwia?a na miejscu autokar, umawia?a przewodnika i pomaga?a w trudnych chwilach (np. chorobie), dzi?ki czemu czuli?my si? pewniej i bezpieczniej.

Wielkie brawa dla Pani Aliny i Pa?stwa Agencji.

Magda z Warszawy

________________________________________________________________________________________________________

 

Rejs statkiem MSC Fantasia 17.09.2011 (Genua-Marsylia-Barcelona-Tunis-La Valetta-Mesyna-Civitavecchia-Genua)

 

Rejs statkiem MSC Fantasia uwa?am za najlepsz? z moich dotychczasowych wakacyjnych przygód. Po pierwsze w krótkim czasie, bo 1 tygodnia mo?na zwiedzi?, zobaczy? bardzo wiele, a po drugie sam pobyt na statku jest niezapomnianym dosiadczeniem. W skali od 1 do 10 daj? 10 pkt. Polecam wszystkim g?odnym przygód i ciekawych ?wiata.

Alina z Katowic

________________________________________________________________________________________________________

 

Rejs statkiem MSC Splendida 14.08.2011 (Genua-Neapol-Palermo-Tunis-Palma de Majorka-Barcelona-Marsylia-Genua)

 

Witam

Rejs godny polecenia.

Statek wspania?y, obs?uga i organizacja pobytu perfekcyjna.

W trakcie rejsu zapewnione atrakcje dla osób w ka?dym wieku.

Trasa ciekawa; jedynym mankamentem by?a du?a odleg?o?? od miejsca cumowania do centrum miast - np. w Marsylii ... i rachunek ko?cowy :)

Pawe? z Poznania

________________________________________________________________________________________________________

 

Rejs statkiem Costa Serena 07.08.2011 (Savona-Neapol-Catania-Palma de Majorka-Barcelona-Marsylia-Savona)

 

Jeste?my jeszcze pod wielkim wra?eniem rejsu, tak ?e jeszcze nie do ko?ca wrócili?my "na ziemi?" (l?d). Nasze oczekiwania zosta?y spe?nione a w wi?kszo?ci przekroczone. Pocz?wszy od profesjonalnej i przesympatycznej obs?ugi przy rezerwacji rejsu (telefonicznie, mailowo bez zb?dnych komplikacji) - pozdorwienia dla p. Ani, poprzez obs?ug? parkingu, rejs, statek (elegancki, czy?ciutki), obs?uga - fachowa, kontaktowa, sympatyczna, jedzonko - gwarancja przytycia, kajuty - obowi?zkowo z balkonem (sp?dzili?my na nim kilka nocy), zadbane, funkcjonalne.

Atrakcje na statku dla ka?dego wieku i gustu do wyboru - nie sposób z wszystkiego skorzysta?. Pe?na informacja na bie??co o rejsie, mijanych wyspach, ?wiat?ach w nocy, zwiedzanych portach, mapy, wycieczki dostarczane do pokoju i do ogl?dania na kanale TV. ?atwo?? zwiedzania na w?asn? r?k? - jak kto woli.

My jeste?my zachwyceni!

Pozdrawiamy AleRejsy i prosz? nas wpisa? na list? sta?ych klientów.

________________________________________________________________________________________________________

 

Rejs statkiem MSC Armonia 08.07.2011 (Wenecja-Ancona-Corfu-Santorini-Pireus-Argostoli-Kotor-Wenecja)

 

Witam

Sama idea podró?y to znakomity pomys?. Rejs by? wspania?y, a wybór programu i miejsc postoju trafny.

Obs?uga na najwy?szym poziomie, du?y wybór posi?ków bardzo dobrej jako?ci.

Co mo?na by ewentualnie poprawi?, to d?u?szy postój w miejscu gdzie znajduje si? k?pielisko z pi?kn? pla?? (w naszym przypadku by?o to Argostoli) np. na ca?y dzie?.

Delikatnym minusem by? fakt, ?e przy transferze baga?y w ostatnim dniu w Wenecji skradziono mi butelk? perfum kupion? w sklepie na statku.

Poza tym jeste?my z rejsu na MSC Armonia bardzo zadowoleni i chcieliby?my skorzysta? z us?ug MSC w przysz?o?ci. Prosi?bym równie? o propozycje korzystnych ofert cenowych w systemie 2+2 na przysz?y rok.

Pozdrawiam,

S?awomir W.

________________________________________________________________________________________________________

 

Rejs statkiem MSC Orchestra 04.07.2010 (Kiel-Hellesylt-Flam-Stavanger-Oslo-Kopenhaga-Kiel)

 

Jeste?my ju? po rejsie. Chcia?am bardzo podzi?kowa? za wszelk? pomoc z Pa?stwa strony, która niew?tpliwie wykracza?a poza zakres naszej wspó?pracy.

Jeszcze raz w imieniu swoim i mojej rodzinki bardzo dzi?kuj?.

Rejs si? nam bardzo uda?, wszystko by?o bez najmniejszego zarzutu. By? to okres ca?kowitego relaksu niezak?óconego ?adnymi problemami (a wymagania mamy raczej wysokie). Jednym s?owem - wszystko co by?o w ofercie, by?o w rzeczywisto?ci i nie by?o ?adnych przykrych niespodzianek. Niespodzianki mi?e - owszem by?y.

Serdecznie pozdrawiamy

Aleksandra, Kornel i Marta P.

________________________________________________________________________________________________________

 

Rejs statkiem MSC Melody 23.06.2010

 

Z ubieg?orocznego rejsu na MSC Melody bylismy bardzo zadowoleni.

Jedzenie w barach bylo urozmaicone, a kolacje w restauracji wykwintne. Przek?ski o pó?nocy atrakcyjne a szczególnie noc czekoladowa. Obs?uga bardo dobra.

Du?o programów urozmaicaj?cych pobyt prowadzonych przez animatorów, a tak?e wieczorne wyst?py na których podoba? si? przede wszystkim taneczno-wokalny zespó?australijek, iluzjonista i kobieta z gumowym kr?gos?upem. Codzienny dancing i dyskoteki. Dwa baseny i jacuzzi. Tak?e jaka? sala sportowa. Kluby dla dzieci i m?odzie?y. Nasza wnuczka mimo ?e dwunastoletnia chodzi?a do dzieci. Trudno by?o nad??y?. Co najmniej trzy kolacje by?y w strojach galowych tak wi?c nale?y je zabra?.

Troch? ma?o czasu w portach i niekiedy przybijali?my do?? pó?no. Np na Majorce katedra by?a ju? zamkni?ta.

Byli?my na rejsie z polskim przewodnikiem, ale w przysz?o?ci nie korzystaliby?my z tej opcji. Pan nie mia? odbytej wcze?niej tej trasy i w wielu sprawach nie by? zorientowany. Ja by?am chyba lepiej przygotowana, poniewa? o wszystkich miejscach postoju mia?am wydrukowane materia?y z internetu. By? jednak mi?y i dobrze mówi? po angielsku.

Wycieczki organizowane przez statek by?y bardzo drogie. Wielu Polaków zast?powa?o je objazdem taksówk?.

Najmniej podoba?a nam si? kabina, bo ze wzgl?dów oszcz?dno?ciowych wybrali?my wewn?trzn?. Niektórzy jednak za te same pieni?dze mieli bardzo ?adn? kabin? z oknem i podzielon? zas?on? na dwie cz??ci (ale oni byli bez przewodnika).

Mimo, ?e Melody nale?y do mniejszych jednostek to na Morzu ?ródziemnym nie odczuwali?my ko?ysania. Zacz??o si? po wyp?yni?ciu na Ocean. By?o niedu?e ale jednak odczuwalne przez organizm. Nale?y mie? ze sob? odpowiednie leki.

Nie czu?o si? t?oku na statku. No mo?e w czasie d?ugich przep?ywów t?ok by? obok basenu. Niektórzy wcze?niej rezerwowali le?aki.

Na statku by?o kasyno, sklepy, restauracje i kluby. Pasa?erowie w du?ym zakresie wieku. Od dwumiesi?cznych niemowl?t do osób dobrze po osiemdziesi?tce. By?y tak?e osoby niepe?nosprawne na wózkach.

Autobusy dojazdowe z portu do miasta bardzo drogie. Taniej by?oby taksówk?.

Je?li kto? lubi wino nale?y wykupi? pakiet w porcie przed rozpocz?ciem rejsu. Pó?niej jest du?o dro?ej.

No i jeszcze by? problem z transportem z kraju do portu. Mia? by? autobus a by? wi?kszy bus. Wracali?my gdy by?a fala upa?ów i klimatyzacja nie dawa?a sobie rady. W busie by?o 34 stopnie i nie da?o si? jecha?. Wynik?a z tego powodu awantura z biurem. Na szcz??cie spad? deszcz, który och?odzi? atmosfer? i jako? dotarli?my do Katowic.

tyle moich uwag.

Pozdrawiam serdecznie

Krystyna K.

________________________________________________________________________________________________________

 

Rejs statkiem Costa Pacifica 15.06.2010 (Barcelona-Palma de Majorka-Tunis-La Valetta-Catania-Civitavecchia-Savona-Barcelona)

 

Wczoraj wrócili?my z wycieczki. Wszystko by?o ok. Chcieli?my Pa?stwu podzi?kowa? za pomoc w jej realizacji.

Pozdrawiam,

Jerzy L.

________________________________________________________________________________________________________

 

Rejs statkiem MSC Armonia 31.05.2010 (Wenecja-Dubrownik-Corfu-Pireus-Argostoli-Kotor-Ancona-Wenecja)

 

Z rejsu MSC Armonia byli?my bardzo zadowoleni. Uwa?amy, ?e za rozs?dne pieni?dze poczuli?my smak luksusu. Naszym zdaniem jest to najlepsza forma zwiedzania ciekawych miejsc kiedy podró? nie m?czy a relaksuje. Gor?co polecamy MSC Armonia - wszystko na najwy?szym poziomie.

Ania i Zbyszek z ?asku.

Znajdź swój rejs
Region:
Miesiąc:
Armator:
Tysiące ofert czekają na Ciebie!

Newsletter - najlepsze oferty rejsów na Twój e-mail

Schowek
Warto zobaczyć
Europa Pólnocna na MSC Preziosa
19.05 - 26.06.2018
Cena od 669.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na MSC Preziosa
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Wlochy i Grecja
14.07 - 21.07.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Grecja
8-dniowy rejs po Wschodnim Morzu Sródziemnym
Europa Pólnocna na Costa Pacifica
20.07 - 31.07.2018
Cena od 1029.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na Costa Pacifica
Petersburg i Stolice Ba?tyckie!!
Morze Sródziemne z Balearami
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Wielkanoc na Morzu Sródziemnym
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
30.03 - 03.04.2018
Cena od 219.00 € + opłaty portowe
Barcelona i Marsylia - Mini Rejs
5-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne na Seaview
12.08 - 19.08.2018
Cena od 869.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Seaview
Rejs na najnowszym statku MSC Seaview
Morze Sródziemne z Savony
28.04 - 05.05.2018
Cena od 449.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu Sródziemnym
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
15.04 - 22.04.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Adriatyk i Grecja na Costa Deliziosa
Wiosna na Wyspach Greckich
Hiszpania i Portugalia
01.11 - 11.11.2018
Cena od 489.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Wlochy i Malta z Savony
29.04 - 06.05.2018
Cena od 479.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne z Savony
22.09 - 29.09.2018
Cena od 519.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Savony
8- dniowy rejs po Morzu ?ródziemnym
Z Warnemunde do Bergen
18.05 - 25.05.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Warnemunde do Bergen
Fiordy Norweskie z Warnemunde
Europa Pólnocna na MSC Meraviglia
02.09 - 13.09.2018
Cena od 689.00 € + opłaty portowe
Europa Pólnocna na MSC Meraviglia
11- dniowy rejs z Hamburga po St. Petersburg
Z Chin do Singapuru z przelotem
07.10 - 19.10.2018
Cena od + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem
Rejs+przelot+ hotel
Morze Sródziemne z Balearami
01.07 - 08.07.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Wlochy i Malta z Savony
08.04 - 15.04.2018
Cena od 359.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Malta z Savony
Wiosenny rejs w najlepszej cenie!!
Fiordy Norweskie
12.08 - 19.08.2018
Cena od 769.00 € + opłaty portowe
Fiordy Norweskie
8-dniowy rejs statkiem MSC Orchestra
Morze Sródziemne na Costa Magica
20.10 - 27.10.2018
Cena od 279.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne na MSC Opera
21.04 - 28.04.2018
Cena od 599.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs statkiem MSC Opera
Wlochy i Baleary
02.09 - 09.09.2018
Cena od 549.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Baleary
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Wlochy i Baleary
08.07 - 15.07.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Wlochy i Baleary
8-dniowy rejs statkiem Costa Fascinosa
Morze Sródziemne na Costa Magica
17.11 - 24.11.2018
Cena od 199.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne z Balearami
03.06 - 10.06.2018
Cena od 529.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Ostatnie kabiny w okazyjnych cenach
Z Hamburga po Malage
23.06 - 07.07.2018
Cena od 1549.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Malage
Z Hamburga przez Francje, Portugalie i Hiszpanie
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
28.04 - 05.05.2018
Cena od 549.00 € + opłaty portowe
Wlochy, Grecja na Costa Luminosa
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Z Hamburga po Amsterdam
21.04 - 28.04.2018
Cena od 509.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
8-dniowy rejs z Hamburga po Southampton
Morze Sródziemne z Balearami
22.07 - 29.07.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne z Balearami
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Hiszpania i Portugalia
02.10 - 12.10.2018
Cena od 559.00 € + opłaty portowe
Hiszpania i Portugalia
11-dniowy rejs statkiem Costa Favolosa
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
04.05 - 11.05.2018
Cena od 579.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
8 dniowy rejs po Wschodnim Morzu ?ródziemnym
Wlochy i Grecja
30.06 - 07.07.2018
Cena od + opłaty portowe
Wlochy i Grecja
8-dniowy rejs po wschodnim Morzu ?ródziemnym
Norweskie Fiordy z Hamburga
07.07 - 17.07.2018
Cena od 1199.00 € + opłaty portowe
Norweskie Fiordy z Hamburga
10- dniowy rejs z Hamburga po Fiordach Norweskich
Morze Sródziemne na Seaview
02.09 - 09.09.2018
Cena od 669.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Seaview
Rejs na najnowszym statku MSC Seaview
Z Kiel do Savony
02.09 - 14.09.2018
Cena od 719.00 € + opłaty portowe
Z Kiel do Savony
12-dniowy rejs statkiem Costa Pacifica
Fiordy Norweskie na MSC Preziosa
09.06 - 16.06.2018
Cena od 699.00 € + opłaty portowe
Fiordy Norweskie na MSC Preziosa
8 dniowy rejs z Kilonii
Z Hamburga po Amsterdam
13.10 - 20.10.2018
Cena od 409.00 € + opłaty portowe
Z Hamburga po Amsterdam
Pakiet napoi Meltime w cenie!!
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
07.10 - 19.10.2018
Cena od 2199.00 € + opłaty portowe
Z Chin do Singapuru z przelotem+pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel + pobyt na Bali
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
29.09 - 08.10.2018
Cena od 659.00 € + opłaty portowe
Rejs na MSC SeaView PL PILOT
8- dniowy Rejs na MSC Seaview. Wyjazd z Wroclawia
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
23.06 - 02.07.2018
Cena od 749.00 € + opłaty portowe
M.Sródziemne z Balearami PL PILOT
Pierwszy tydzien wakacji Rejs + PLpilot + autokar
Morze Sródziemne na Costa Magica
15.09 - 22.09.2018
Cena od 419.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na Costa Magica
7-dniowy rejs po Morzu Sródziemnym z Savony
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
27.04 - 04.05.2018
Cena od 369.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne i Wyspy Greckie
Pakiet napojów do obiadu i kolacji - GRATIS
Morze Sródziemne na C.Diadema
31.03 - 07.04.2018
Cena od 499.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na C.Diadema
Rejs Wielkanocny na Costa Diadema
Morze Sródziemne na MSC Opera
28.04 - 05.05.2018
Cena od 539.00 € + opłaty portowe
Morze Sródziemne na MSC Opera
8-dniowy rejs po zachodnim Morzu Sródziemnym
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
15.06 - 22.06.2018
Cena od 889.00 € + opłaty portowe
Uroki Norweskich Fiordów PL PILOT
NA ZAPYTANIE
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1789.00 € + opłaty portowe
Z Singapuru +lot +pobyt na Bali
Rejs+przelot+ hotel+pobyt na Bali
Azja CityTour + przelot + hotele
09.04 - 14.04.2018
Cena od 1499.00 € + opłaty portowe
Azja CityTour + przelot + hotele
Rejs+przelot+hotel Singapur i Bangkok
Rezerwacja
KURS WALUT
1 USD= 3,34zł
1 EURO= 4,15zł