Alerejsy
Klientom proponujemy zawarcie ubezpieczenia wyjazdu -
 (koszty leczenia, nast?pstwa nieszcz??liwych wypadków, baga? podró?ny),
oraz rozszerzenie zakresu o ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu turystycznego.
Szczegó?y u konsultantów pod nr tel. 511 757 511